intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu hỏi ôn tập môn Luật thi hành án hình sự

Chia sẻ: Huyền Huyền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

443
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tổng hợp 50 câu hỏi thường gặp trong các kì kiểm tra môn Luật thi hành án hình sự. Hi vọng với tài liệu này các bạn sẽ ôn tập thật hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập môn Luật thi hành án hình sự

  1. CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 1. Những bản án, quyết định được đưa ra thi hành theo quy định của Luật Thi  hành án hình sự? 2. Nêu những nội dung cơ bản của thủ tục  thi hành án phạt cải tạo không giam  giữ? 3. Nêu những nguyên tắc cơ bản của luật thi hành án hình sự Việt Nam? 4. Nêu và phân tích vai trò của  Ủy ban nhân dân cấp xã trong thi hành án phạt  cấm cư trú? 5. Nêu và phân tích thẩm quyền của cơ quan quản lý thi hành án hình sự? 6. Nêu những nội dung cơ bản của thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú? 7. Phân tích quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cấm cư trú? 8. Nêu và phân tích thẩm quyền của cơ quan thi hành án công an cấp tỉnh? 9. Nêu các nhiệm vụ, quyền hạn của trại giam? 10.Trình bày cơ cấu tổ chức của trại giam? 11.Nêu và phân tích nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong thi hành án hình sự? 12.Nêu những nội dung cơ bản của thủ tục thi hành án phạt tước một số quyền  công dân? 13.Việc tổ  chức giam giữ  phạm nhân tại trại giam được thực hiện như  thế  nào? 14.Phân tích quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cấm đảm nhiệm  chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định? 15.Nguyên bảo đảm nhân đạo xã hội chủ  nghĩa được thể  hiện như  thế  nào   trong các quy định về chế độ học tập và lao động của phạm nhân? 16.Nguyên bảo đảm nhân đạo xã hội chủ  nghĩa được thể  hiện như  thế  nào   trong các quy định về chế độ ăn, ở, sinh hoạt của phạm nhân?
  2. 17. Nguyên tắc bảo đảm nhân đạo xã hội chủ nghĩa được thể hiện như thế nào   trong quy định về  thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị  trấn đối   với người chưa thành niên? 18.Nguyên tắc khuyến khích người chấp hành án ăn năn hối cải, tích cực học  tập, lao động cải tạo được thể hiện như  thế  nào trong các quy định về  căn  cứ và thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù? 19.Nêu và phân tích những nội dung chính của thủ tục thi hành biện pháp giáo   dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên? 20.Trình bày các quy định của pháp luật về  thi hành án hình sự  đối với phạm   nhân là người chưa thành niên? 21.Nguyên tắc bảo đảm việc điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người   bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và ngăn ngừa họ thực hiện hành vi  nguy hiểm cho xã hội thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh? 22.Nêu những nội dung chính của thủ tục giảm thời hạn chấp hành án? 23.Nêu các căn cứ và trình tự hoãn thi hành án tử hình? 24.Nêu hình thức và thủ tục thi hành án tử hình? 25. Nguyên tắc bảo đảm giáo dục, giúp đỡ  người chưa thành niên sửa chữa sai  lầm, phát triển lành mạnh, trở thành người có ích cho xã hội được thể hiện  như  thế  nào trong quy định về  thủ  tục thi hành biện pháp đưa vào trường   giáo dưỡng đối với người chưa thành niên? 26. Phân tích tính nhân văn của pháp luật thi hành án hình sự  trong các quy định  về giải quyết việc xin nhận tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình? 27. 28.Phân tích vai trò của  Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc giám sát, giáo dục  người được hưởng án treo? 29.Quy định về thủ tục khiếu nại trong thi hành án hình sự  có ý nghĩa như thế  nào trong việc bảo đảm nguyên tắc bản án, quyết định có hiệu lực thi hành  phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh?
  3. 30.Nguyên tắc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo những hành vi, quyết định trái  pháp luật trong hoạt động thi hành án hình sự  được thể  hiện như  thế  nào  trong các quy định về thủ tục khiếu nại trong thi hành án hình sự? 31.Nêu và phân tích các quy định về  lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh cho  người thi hành án phạt trục xuất? 32.Trình bày những nội dung chính của thủ tục thi hành án phạt quản chế? 33.Nêu những nội dung cơ  bản của thủ  tục thi hành án phạt cấm đảm nhiệm   chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định? 34.Bản án hoặc quyết định nào của Tòa án được thi hành ngay theo quy định  của Bộ  luật tố  tụng hình sự? Tại sao lại cần được đưa ra thi hành hành  ngay? 35.Nguyên tắc thi hành án đối với người chưa thành niên chủ  yếu nhằm giáo  dục, giúp đỡ  họ  sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở  thành người   có ích cho xã hội được thể hiện như thế nào qua các quy định của pháp luật   về thi hành án hình sự với đối tượng phạm nhân này? 36.Nêu những nội dung chính của thủ  tục thi hành biện pháp đưa vào trường   giáo dưỡng đối với người chưa thành niên? Nêu và phân tích thẩm quyền của Viện kiểm sát trong kiểm sát thi hành án hình  sự? 37.Nêu và phân tích những nội dung chính của thủ  tục thi hành quyết định thi  hành án treo? 38.Trình bày hệ thống tổ chức thi hành án hình sự ở nước ta? 39.Nêu và phân tích vai trò của  Ủy ban nhân dân cấp xã trong thi hành quyết   định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ? 40.Nêu khái niệm và nội dung chính của thi hành án phạt trục xuất? 41.Nguyên tắc áp dụng biện pháp giáo dục cải tạo phải trên cơ sở tính chất và  mức độ phạm tội, độ tuổi, giới tính, trình độ  văn hoá và các đặc điểm nhân   thân khác của người chấp hành án được thể hiện như thế nào trong tổ chức   giam giữ phạm nhân tại trại giam?
  4. 42.Nguyên tắc bảo đảm  nhân đạo xã hội chủ  nghĩa; tôn trọng nhân phẩm,   quyền, lợi ích hợp pháp của người phải chấp hành biện pháp tư  pháp được  thể  hiện như  thế  nào trong quy định về  thi hành biện pháp bắt buộc chữa   bệnh? 43.Nêu và phân tích những nội dung chính của thủ  tục thi hành biện pháp bắt  buộc chữa bệnh? 44. Nguyên tắc bảo đảm giáo dục, giúp đỡ  người chưa thành niên sửa chữa sai  lầm, phát triển lành mạnh, trở thành người có ích cho xã hội được thể hiện  như  thế  nào trong quy định về  thủ  tục thi hành biện pháp giáo dục tại xã,  phường, thị trấn đối với người chưa thành niên? 45.Nguyên tắc bảo đảm sự  tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình  vào việc giáo dục cải tạo người chấp hành biện pháp tư pháp được thể hiện   như thế nào trong các quy định về thi hành các biện pháp tư pháp? 46.Phân tích tính nhân văn và chặt chẽ  của pháp luật thi hành án hình sự  trong   các quy định hình thức và thủ tục thi hành án tử hình? 47. Nêu và phân tích những nội dung chính của chế  độ  quản lý học sinh trường   giáo dưỡng? 48.Nguyên tắc bảo đảm  nhân đạo xã hội chủ  nghĩa; tôn trọng nhân phẩm,   quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án được thể hiện như thế nào   trong các quy định về chế độ giam giữ đối với người chấp hành án phạt tù? 49.Nêu và phân tích thẩm quyền của cơ quant hi hành án cấp huyện? 50.Phân tích quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2