intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu hỏi ôn tập môn Luật hành chính - TS. Nguyễn Duy Phương

Chia sẻ: Nguyen AAA | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

283
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo "Câu hỏi ôn tập môn Luật hành chính" được biên soạn với các nội dung chính như: Quản lý nhà nước, quy phạm pháp luật hành chính, tranh chấp trong quan hệ pháp luật hành chính, vi phạm trong quan hệ pháp luật hành chính,... Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và ôn tập học phần này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập môn Luật hành chính - TS. Nguyễn Duy Phương

  1. CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH (LỚP LUẬT KINH TẾ) Câu 1. Phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước? Câu 2. Tại sao luật hành chính lại sử dụng phương pháp điều chỉnh mệnh lệnh hành chính? Câu 3. Qui phạm pháp luật hành chính là gì? Tại sao nói qui phạm pháp luật hành chính có tính thống nhất? Câu 4. Phân loại qui phạm pháp luật hành chính Câu 5. Các yếu tố cấu thành qui phạm pháp luật hành chính? Câu 6. Cho biết sự khác nhau của việc chấp hành qui phạm pháp luật hành chính và áp dụng qui phạm pháp luật hành chính. Câu 7. Quan hệ pháp luật hành chính là gì? Cho biết những đặc trưng của quan hệ pháp luật hành chính? Câu 8. Tại sao các tranh chấp trong quan hệ pháp luật hành chính được giải quyết bằng thủ tục hành chính và do cơ quan hành chính có thẩm quyền giải quyết? Câu 9. Tại sao các bên vi phạm trong quan hệ pháp luật hành chính chỉ chịu trách nhiệm trước nhà nước? Cho ví dụ
  2. Câu 10. Phân loại quan hệ pháp luật hành chính. Câu 11. Phân tích các bộ phận cấu thành của quan hệ pháp luật hành chính. Câu 12. Khái niệm nguồn và các loại nguồn của luật Hành chính Câu 13. Hệ thống hóa nguồn của luật Hành chính là gì? Pháp điển hóa khác tập hợp hóa như thế nào? Câu 14. Anh chị hiểu thế nào về nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính. Câu 15. Trình bày nguyên tắc đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước. Câu 16. Nguyên tắc nhân dân lao động tham gia quản lý nhà nước và xã hội Câu 17. Trình bày phương pháp thuyết phục trong quản lý hành chính nhà nước. Tại sao trong quá trình quản lý, trước hết và chủ yếu các chủ thể quản lý cần phải sử dụng phương pháp này? Câu 18. Trình bày phương pháp cưỡng chế trong quản lý hành chính nhà nước. Tại sao trong quá trình quản lý, các chủ thể quản lý vẫn phải sử dụng phương pháp này? Câu 19. Trình bày nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính. Câu 20. Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính.
  3. Câu 21. Những qui định của pháp luật về xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính. Câu 22. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính. Ý nghĩa của thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính? Câu 23. Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính. Câu 24. Đặc điểm của trách nhiệm hành chính. Phân biệt trách nhiệm hành chính với dạng trách nhiệm do các tổ chức xã hội quy định. Câu 25. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Câu 26. Cho biết thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. Câu 27. Trình bày các loại thủ tục hành chính. Câu 28. Trình bày ý nghĩa của thủ tục hành chính Câu 29. Cho biết các đặc điểm của thủ tục hành chính? Câu 30. Hãy cho biết đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước? Câu 31. Tại sao nói chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nước của CHXHCN Việt Nam? Câu 32. Cho biết chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ ?
  4. Câu 33. Cho biết chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các cơ quan thuộc Chính phủ? Câu 34. Phân loại cơ quan hành chính nhà nước. Câu 35. Cho biết chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chính phủ? Câu 36. Cho biết vị trí, chức năng số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp? Câu 37. Trình bày thủ tục tuyển dụng cán bộ, công chức? Câu 38. Cho biết các phương thức tuyển dụng cán bộ, công chức hiện nay ở nước ta? Câu 39. Hãy phân tích khái niệm qui chế pháp lý hành chính của cán bộ công chức? Câu 40. Trình bày đặc điểm của cán bộ, công chức? Câu 41. Trình bày trách nhiệm kỷ luật của cán bộ, công chức nhà nước? Câu 42. Phân tích khái niệm, đặc điểm tổ chức xã hội. Câu 43. Cho biết sự khác nhau giữa các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp? Câu 44. Cho biết các loại tổ chức xã hội ở nước ta hiện nay? Câu 45. Trình bày giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án hành chính?
  5. Câu 46. Trình bày giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hành chính? Câu 47. Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính theo qui định của luật Tố tụng hành chính 2010? Câu 48. Những khiếu kiện thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính 2010? Câu 49. Cho biết thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Toà án các cấp theo quy định của luật tố tụng hành chính2010? Câu 50. Phân định thẩm quyền giữa toà án với cơ quan hành chính. Câu 51. Những người tiến hành tố tụng? Những trường hợp người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi tiến hành tố tụng theo qui định của Luật tố tụng hành chính? Câu 52. Những người tham gia tố tụng? Những trường hợp người tham gia tố tụng phải từ chối tham gia tố tụng hoặc bị thay đổi ? * Lưu ý: (Ngoài những câu hỏi chính trên trong quá trình hỏi thi giảng viên có thể hỏi thêm những câu hỏi phụ khác) TS. Nguyễn Duy Phương
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2