intTypePromotion=1

Chính sách hoạt động kinh doanh dành cho quản lý TVBH và TVBH năm 2018

Chia sẻ: Dương Thanh Hải | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:78

0
32
lượt xem
0
download

Chính sách hoạt động kinh doanh dành cho quản lý TVBH và TVBH năm 2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung tài liệu trình bày trọng tâm các điểm nổi bật và thay đổi trong chính sách 2018, chính sách hỗ trợ đặc biệt dành cho TVBH mới & nhà tuyển dụng & quản lý TVBH, chính sách thu nhập và chính sách thăng tiến. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính sách hoạt động kinh doanh dành cho quản lý TVBH và TVBH năm 2018

 1. CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DÀNH CHO QUẢN LÝ TVBH VÀ TVBH NĂM 2018 Cập nhật Tháng 04/2018
 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1 Trọng tâm các điểm nổi bật & thay đổi trong Chính sách 2018 2 Chính sách Hỗ trợ đặc biệt dành cho TVBH mới & Nhà tuyển dụng & Quản lý TVBH 3 Chính sách Thu nhập 4 Chính sách Thăng tiến 5 Chỉ tiêu Đánh giá hoạt động Kinh doanh © Generali Vietnam
 3. TRỌNG TÂM CÁC ĐIỂM NỔI BẬT & THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH 2018 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO TVBH MỚI & NHÀ TUYỂN DỤNG CHÍNH SÁCH THU NHẬP DÀNH CHO TƯ VẤN BẢO HIỂM 2018 CHÍNH SÁCH THĂNG TIẾN CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tháng 01/2018
 4. CÁC ĐIỂM NỔI BẬT TRONG 2018 Dành cho Tư vấn Bảo hiểm Rookie/ Nhà tuyển dụng Thưởng Thưởng Thưởng du lịch 7 NGÀY VÀNG ACTIVE M2, M3 ĐÀI LOAN Nhà tuyển dụng có thể đạt 1 triệu/tháng (Rookie) vé với tư cách cá nhân Thưởng không giới hạn 0,5 triệu/Active (Quản lý (Rookie), đồng thời với tư tính trên mỗi Hợp đồng cách Nhà tuyển dụng nếu TVBH trực tiếp) đạt nhiều chỉ tiêu
 5. CÁC ĐIỂM NỔI BẬT TRONG 2018 Thăng tiến Thưởng Thưởng Thưởng KHI US LÊN UM CHO CẢ BM/SBM KHI AG LÊN US 100% Trong 2018: Cấp Quản Khoản thưởng Khoản thưởng (Năm 1) lý mẹ là BM/SBM cũng sẽ được nhận các 100% Đào tạo Nhóm 50% Đào tạo Nhóm trực tiếp của UM khoản thưởng phát triển trực tiếp của US đội ngũ nhóm/ ban (Năm 2) ĐẶC BIỆT: Các trường hợp tuyển ngang 2018: (Cả cấp quản lý mẹ & con đều không hưởng RSP) thì CQL mẹ có cơ hội nhận được phát triển đội ngũ nhóm & ban
 6. CÁC ĐIỂM NỔI BẬT TRONG 2018 Dành cho Cấp Quản lý GEN-CHAMPION Thưởng quý ban Thưởng đào tạo nhóm TT #GEN-LION BỎ ĐK ACTIVE RATIO LÊN ĐẾN 23% FYC (SBM) Thêm tiêu chí về số lượng GEN- Chức danh càng cao LION nếu Quản lý TVBH không Loại bỏ Điều kiện Active Ratio thỏa tiêu chí về số M1 Active Mức thưởng càng cao Recruit trong 6 tháng gần nhất
 7. TRỌNG TÂM CÁC THAY ĐỔI TRONG 2018 1.1 ĐỊNH NGHĨA/ DIỄN GIẢI q Tư vấn Bảo hiểm có hoạt động: Có tối thiểu 1 Hợp đồng thuần và 10 triệu IP thuần q Tháng hoạt động đầu tiên của TVBH mới: - T1 (Tháng đầu tiên): Tháng gia nhập của TVBH mới - Tính từ ngày hiệu lực của Hợp đồng TVBH đầu tiên đến ngày cuối của tháng đó. - T2 (Tháng thứ hai) là tháng tiếp theo T1, Tháng thứ ba (T3) là tháng tiếp theo T2… q Tư vấn Bảo hiểm mới tuyển dụng có hoạt động: TVBH mới tuyển dụng lần đầu có tối thiểu 1 Hợp đồng thuần & 10 triệu IP thuần trong T1 (tháng gia nhập)
 8. TRỌNG TÂM CÁC THAY ĐỔI TRONG 2018 1.2 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO TVBH MỚI & NHÀ TUYỂN DỤNG q Chính sách lần đầu tiên được áp dụng riêng cho TVBH mới & Nhà tuyển dụng q Hỗ trợ liên tục trong 3 tháng hoạt động đầu tiên q Thưởng không giới hạn (Thưởng trên hợp đồng) trong 7 ngày hoạt động đầu tiên q ĐẶC BIỆT: Địa điểm mới của Chuyến đi du lịch năm 2018 là Đài Loan q Nhà tuyển dụng/ Quản lý TVBH trực tiếp cũng được thưởng trong lộ trình phát triển của TVBH mới
 9. TRỌNG TÂM CÁC THAY ĐỔI TRONG 2018 1.3 CHÍNH SÁCH THU NHẬP DÀNH CHO QUẢN LÝ TVBH q Quản lý TVBH với chức danh cao hơn: Hưởng mức thưởng Đào tạo nhóm trực tiếp cao hơn (Mức cao nhất dành cho SBM lên đến 23% FYC Nhóm trực tiếp). q Loại bỏ KPI Tỉ lệ TVBH có hoạt động đối với khoản thưởng quý dành cho Ban. q ĐẶC BIỆT: Quản lý TVBH (UM/SUM/BM/SBM) khi phát triển được US từ AG con sẽ được thưởng trên Kết quả Kinh doanh nhóm trực tiếp của US con, và không những thế, tiếp tục gia tăng thu nhập khi có US con được thăng chức UM. q Gia tăng khoản thưởng phát triển UM mới lên mức 100% trên Kết quả KD nhóm trực tiếp của UM con
 10. TRỌNG TÂM CÁC THAY ĐỔI TRONG 2018 1.3 CHÍNH SÁCH THU NHẬP DÀNH CHO QUẢN LÝ TVBH q Gia tăng thời gian nhận thưởng Phát triển Đội ngũ Kinh doanh Ban từ 03 năm lên 05 năm; q Gia tăng mức thưởng Phát triển Đội ngũ Kinh doanh Ban, tối đa lên đến 100% trên kết quả kinh doanh của Ban trực tiếp của BM con trong năm đầu tiên; q Áp dụng một khoản thưởng hoàn toàn mới: Thưởng Đào tạo BM mới dành cho BM/SBM mẹ ngay khi phát triển được SUM con thăng chức BM.
 11. TRỌNG TÂM CÁC ĐIỂM NỔI BẬT & THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH 2018 MỚ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO TVBH MỚI, NHÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ TVBH I CHÍNH SÁCH THU NHẬP DÀNH CHO TƯ VẤN BẢO HIỂM 2018 CHÍNH SÁCH THĂNG TIẾN CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tháng 01/2018
 12. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT QUÝ II/2018 DÀNH CHO TVBH MỚI & NHÀ TUYỂN DỤNG/ QUẢN LÝ TVBH TRỰC TIẾP 1 Thưởng hoạt động 7 ngày đầu tiên 2 Thưởng hoạt động tháng thứ hai QUÝ II/2018 3 Thưởng hoạt động tháng thứ ba 4 Thưởng du lịch Đài Loan ĐỒNG HÀNH XUYÊN SUỐT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC TVBH MỚI
 13. 1 – THƯỞNG HOẠT ĐỘNG 7 NGÀY ĐẦU TIÊN Dành cho TVBH mới TVBH mới đạt tối thiểu 1 1 TRIỆU/ HỢP ĐỒNG 01 HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN 2 Dành cho Nhà tuyển dụng (TVBH/Quản lý TVBH tuyển dụng trực tiếp) 12 TRIỆU IP/ HỢP ĐỒNG Điều kiện Số lượng TVBH mới có hoạt động Tiền thưởng ------------trong---------- trong 7 ngày đầu tiên 7 NGÀY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TIÊN (*) TVBH thứ nhất 1 TRIỆU (*) Không vượt quá ngày cuối cùng của tháng Từ TVBH thứ hai trở đi 1,5 TRIỆU/ TVBH gia nhập của TVBH mới ĐẶC BIỆT: THỜI ĐIỂM CHI TRẢ CHO TVBH MỚI: Sau khi HĐ phát hành – 2 đợt thanh toán tương ứng với 2 kỳ thanh toán thu nhập trong tháng
 14. 2 – THƯỞNG HOẠT ĐỘNG THÁNG THỨ HAI Dành cho TVBH mới (**) TVBH mới đạt tối thiểu 1 1 TRIỆU 01 HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN (*) 2 Dành cho Quản lý TVBH trực tiếp 12 TRIỆU PHÍ BẢO HIỂM ĐẦU TIÊN (IP) Điều kiện Tiền thưởng ------------trong---------- Số lượng TVBH mới có hoạt động THÁNG HOẠT ĐỘNG trong T2 500.000đ/ TVBH THỨ HAI (T2) (*) HĐ được nộp & phát hành trong T2 (**) TVBH mới hoàn thành hóa huấn luyện “GEN – Hành trình kinh doanh 1” trong vòng 3 tháng đầu tiên ĐẶC BIỆT: THỜI ĐIỂM CHI TRẢ CHO TVBH MỚI: Sau khi HĐ phát hành
 15. 3 – THƯỞNG HOẠT ĐỘNG THÁNG THỨ BA Dành cho TVBH mới (**) TVBH mới đạt tối thiểu 1 1 TRIỆU 01 HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN (*) 2 Dành cho Quản lý TVBH trực tiếp 12 TRIỆU PHÍ BẢO HIỂM ĐẦU TIÊN (IP) Điều kiện Tiền thưởng ------------trong---------- Số lượng TVBH mới có hoạt động THÁNG HOẠT ĐỘNG trong T3 500.000đ/ TVBH THỨ BA (T3) (*) HĐ được nộp & phát hành trong T3 (**) TVBH mới hoàn thành hóa huấn luyện “GEN – Hành trình kinh doanh 1” trong vòng 3 tháng đầu tiên ĐẶC BIỆT: THỜI ĐIỂM CHI TRẢ CHO TVBH MỚI: Sau khi HĐ phát hành
 16. 4 – THƯỞNG DU LỊCH ĐÀI LOAN (Dành cho TVBH mới) Đạt tối thiểu 1 CHUYẾN DU LỊCH ĐÀI LOAN 140 TRIỆU FYP 05 HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN -----------trong---------- 3 THÁNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TIÊN
 17. 4 – THƯỞNG DU LỊCH ĐÀI LOAN (Dành cho Nhà tuyển dụng) Có tối thiểu 1 CHUYẾN DU LỊCH ĐÀI LOAN 2 TƯ VẤN BẢO HIỂM Đạt thưởng du lịch Đài Loan *TVBH phải được tuyển dụng trực tiếp bởi Nhà tuyển dụng trong cùng 1 quý
 18. TRỌNG TÂM CÁC ĐIỂM NỔI BẬT & THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH 2018 MỚ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO TVBH MỚI & NHÀ TUYỂN DỤNG I CHÍNH SÁCH THU NHẬP DÀNH CHO TƯ VẤN BẢO HIỂM 2018 CHÍNH SÁCH THĂNG TIẾN CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tháng 01/2018
 19. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH THU NHẬP 2018 1 Chính sách Thu nhập Cá nhân 2 Chính sách Thu nhập Nhóm 3 Chính sách Thu nhập Ban 4 Chính sách Thưởng Phát triển Đội ngũ Kinh doanh 5 Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe
 20. CHÍNH SÁCH THU NHẬP CÁ NHÂN 01 Hoa hồng cơ bản 02 Thưởng Hợp đồng VITA – Sống Tự Tin 03 Thưởng Hợp đồng VITA – Bảo An Toàn Diện 04 Thưởng quý cá nhân hoạt động hiệu quả 05 Thưởng Danh hiệu GEN-LION
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2