Chính tả - CÁNH DIỀU TUỔI THƠ - PHÂN BIỆT TR / CH , DẤU HỎI / DẤU NGÃ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
279
lượt xem
20
download

Chính tả - CÁNH DIỀU TUỔI THƠ - PHÂN BIỆT TR / CH , DẤU HỎI / DẤU NGÃ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Nghe và viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài "Cánh diều tuổi thơ" • Luyện viết đúng tên các trò chơi hoặc trò chơi chứa tiếng bắt đầu bằng ch / tr hoặc có thanh hỏi / thanh ngã • Giúp HS rèn tính cẩn thận, chính xác óc thẩm mỹ. lòng tự trọng, tự giác khi chấm bài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - CÁNH DIỀU TUỔI THƠ - PHÂN BIỆT TR / CH , DẤU HỎI / DẤU NGÃ

  1. Chính t (15): CÁNH DI U TU I THƠ PHÂN BI T TR / CH , D U H I / D U NGÃ (Nghe - vi t) I. M c ích yêu c u • Nghe và vi t úng chính t , trình bày úng m t o n trong bài "Cánh di u tu i thơ" • Luy n vi t úng tên các trò chơi ho c trò chơi ch a ti ng b t u b ng ch / tr ho c có thanh h i / thanh ngã • Giúp HS rèn tính c n th n, chính xác óc th m m . lòng t tr ng, t giác khi ch m bài II. dùng d y h c H c sinh chu n b m i em 1 chơi Phi u k b ng h c sinh các nhóm làm bài t p 2 M t t gi y kh to vi t l i gi i bài t p 2a ho c 2b
  2. III. Các ho t ng ch y u Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1. Ki m tra bài cũ : GV g i 1 HS lên b ng vi t các tính t 1 HS lên làm b ng l n ch a ti ng b t u b ng s ho c x : x u xí, C l p vi t b ng con sát sao, xum xuê, s ng khoái … GV nh n xét 2. D y h c bài m i C l p theo dõi SGK 2.1 Gi i thi u bài : HS c th m o n văn Ti t chính t hôm nay các em s nghe, vi t m t o n trong bài "Cánh di u tu i + Cánh di u m m m i như cánh bư m thơ" và làm bài t p chính t + Cánh di u làm cho các b n nh hò 2.2. Hư ng d n nghe - vi t hét vui sư ng n phát d i nhìn lên tr i a.Tìm hi u n i dung o n văn c n Các t ng : m m m i, vui sư ng, vi t phát d i, tr m b ng
  3. - GV c o n văn HS vi t b ng con - GV h i : -HS g p SGK - chú ý nghe c vi t úng + Cánh di u p như th nào? HS soát bài + Cánh di u em l i cho tu i thơ ni m vui sư ng như th nào? T ng c p HS i v cho nhau soát l i cho nhau b. Hư ng d n vi t t khó : HS trao i nhóm 4 - GV nh c HS chú ý nh ng t ng mình d vi t sai 1 HS c thành ti ng GV c t ng t cho HS vi t 2 HS ho t ng nhóm - GV nh n xét Các nhóm lên trình bày, nhóm khác b sung - GV hư ng d n cách trình bày c. Nghe - vi t chính t “ - GV c t ng câu, ho c t ng b ph n ng n trong câu cho HS vi t ( c3 l n) 1 HS c thành ti ng - GV c toàn bài 1 l n Ho t ng nhóm d. Soát l i và ch m bài
  4. GV ch m, ch a 7-10 bài GV nh n xét Các nhóm c i di n lên trình bày – Nhóm khác b sung nh n xét 2.3. Hư ng d n làm bài t p chính t GV có th ch n bài t p 2a HS s d ng t có âm tr hay ch không nh m l n Bài 2a G i HS c yêu c u Yêu c u các nhóm trao i ghi vào phi u GV nh n xét, k t lu n l i gi i úng Tên các chơi ho c trò chơi ch a ti ng b t u b ng âm tr hay ch + ch : • chơi : chong chóng, chó bông, chó i xe p, chèo thuy n • Trò chơi : ch i d , ch i cá, ch i gà, th chim, chơi thuy n
  5. + tr : • chơi : Tr ng ch, tr ng cơm, c u trư t • Trò chơi : tr n tìm, tr ng n h ng hoa, c m tr i … Bài 3 Ho t ng nhóm G i HS c yêu c u c a bài Yêu c u HS c m chơi c a mình mang n l p t ho c gi i thi u cho các b n trong nhóm GV nh c HS : + V a t v a làm ng tác cho các b n hi u + C g ng các b n bi t chơi trò chơi ó G i HS trình bày trư c l p. HS v a trình bày v a k t h p c ch , ng tác
  6. hư ng d n Ví d : • T chơi : Tôi mu n t các b n biêt chi c ô tô c u h a m m i mua cho tôi. Các b n hãy xem này (cho các b n xem), chi c xe này trông th t oách. Toàn thân màu s m, các bánh xe màu en, còi c u h a màu vàng tươi t ngay trên nóc xe. M i l n tôi v n máy dư i b ng xe, th xe xu ng t, xe s ch y t i, ch y lui, èn báo hi u l p loáng rú còi báo ng y h t m t chi c xe c u h a lo i “x n” … • T trò chơi : Tôi s t trò chơi nh y ng a cho các b n nghe. chơi ph i có ít nh t 6 ngư i m i vui : ba ngư i bám vào b ng nhau n i dài làm ng a, ba ngư i làm k sĩ. Ngư i làm u ng a ph i bám ch t vào 1 h c cây hay m t b c tư ng
  7. Tôi s hư ng d n các b n th chơi nhé … 3. C ng c , d n dò Nh n xét ti t h c D n HS v nhà vi t o n văn miêu t m t chơi hay trò chơi mà mình thích

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản