Chính tả - Nghe, viết - DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG LUYỆN TẬP ĐÁNH DẤU THANH ( Ở các tiếng chứa ia / iê )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
101
lượt xem
6
download

Chính tả - Nghe, viết - DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG LUYỆN TẬP ĐÁNH DẤU THANH ( Ở các tiếng chứa ia / iê )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nghe- viết đúng, trình bày đúng một đoạn của bài Dòng kinh quê hương. - Làm đúng các bài luyện tập đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi ia/ iê.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - Nghe, viết - DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG LUYỆN TẬP ĐÁNH DẤU THANH ( Ở các tiếng chứa ia / iê )

  1. Chính t : Nghe- vi t : DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG LUY N T P ÁNH D U THANH ( các ti ng ch a ia / iê ) I. M c tiêu, nhi m v : - Nghe- vi t úng, trình bày úng m t o n c a bài Dòng kinh quê hương. - Làm úng các bài luy n t p ánh d u thanh các ti ng ch a nguyên âm ôi ia/ iê. II. dùng d y h c: - B ng ph ho c 3 t phi u phô tô kh to. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’)
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài . (1') Ho t ng 2: Vi t chính t . (20’) a) Hư ng d n chính t . - GV c bài chính t m t lư t. - Luy n vi t m t s t ng : gi ng hò, reo m ng, l nh lót… b) GV c cho HS vi t chính t . c) Ch m, ch a bài. - GV c toàn bài. - HS soát l i chính t . - GV ch m 5-7 bài. - HS i v cho nhau.
  3. - GV nh n xét chung. Ho t ng 3: Làm bài t p chính t . (8-9’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - GV nh n xét và ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. - 1 HS c, c l p c th m. - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày k t qu . - L p nh n xét.
  4. - GV nh n xét và ch t l i. c) Hư ng d n HS làm BT 3. ( Cách ti n hành như các BT trư c) 3. C ng c , d n dò: - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản