Chính tả (nghe viết ) - LƯƠNG NGỌC QUYẾN - Cấu tạo của phần vần

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
176
lượt xem
14
download

Chính tả (nghe viết ) - LƯƠNG NGỌC QUYẾN - Cấu tạo của phần vần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nghe, viết đúng, trình bày đúng bài chính tả “Lương Ngọc Quyến”. - Nắm được mô hình cấu tạo vần, chép đúng tiếng, vần vào mô hình, biết đánh dấu thanh đúng chỗ. - Bút dạ, vài tờ phiếu phóng to mô hình cấu tạo tiếng trong BT3.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả (nghe viết ) - LƯƠNG NGỌC QUYẾN - Cấu tạo của phần vần

  1. Chính t (nghe vi t ): LƯƠNG NG C QUY N C u t o c a ph n v n I. M c tiêu, nhi m v : - Nghe, vi t úng, trình bày úng bài chính t “Lương Ng c Quy n”. - N m ư c mô hình c u t o v n, chép úng ti ng, v n vào mô hình, bi t ánh d u thanh úng ch . II. dùng d y h c: - Bút d , vài t phi u phóng to mô hình c u t o ti ng trong BT3. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh:
  2. 2. Ki m tra: - Nh c l i qui t c vi t chính t v i ng/ - HS tr l i. ngh; g/gh; c/k. - Tìm 3 c p t b t u b ng ng/ngh; - HS vi t vào b ng con. g/gh; c/k. - GV nh n xét. 3. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. Ho t ng 2: M c tiêu: Giúp HS nghe và vi t úng bài “Lương Ng c Quy n”. Cách ti n hành:
  3. a) GV c toàn bài chính t 1l n. - HS l ng nghe. - Gi i thi u nh ng nét chính v Lương Ng c Quy n. - Cho HS luy n vi t nh ng t khó: - HS vi t các t vào b ng Lương Ng c Quy n, ngày 30/8/1917, khoét, con. xích s t… - GV cho HS vi t bài. b) Ch m, ch a bài. - c l i toàn bài cho HS soát l i. - T phát hi n l i và s a l i. - Ch m 5-7 bài. Ho t ng 3: Làm bài t p chính t . M c tiêu: Các em bi t ghi l i ph n v n
  4. c a các ti ng in m. Cách ti n hành: a) Cho HS c yêu c u (4’) và giao vi c. - c to. - T ch c cho HS làm bài. - Làm vi c cá nhân. - Cho HS trình bày k t qu . - HS nói trư c l p. - GV nh n xét, ch t l i. b) Cho HS c yêu c u bài t p 3 và giao vi c. - Cho các em quan sát kĩ các mô hình. - Quan sát. - Chép v n c a t ng ti ng v a tìm ư c vào mô hình c u t o v n. - Giao phi u cho 3 HS - 3 HS làm bài vào
  5. phi u. - Cho HS trình bày. - Làm gi y nháp, dán gi y. - GV nh n xét, ch t l i.(SHD) - L p nh n xét. Ho t ng 4: C ng c , d n dò (2’) - GV nh n xét ti t h c - V nhà làm BT3 - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản