Chính tả - Nghe, viết - NGƯỜI MẸ CỦA 51 ĐỨA CON

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
82
lượt xem
4
download

Chính tả - Nghe, viết - NGƯỜI MẸ CỦA 51 ĐỨA CON

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nghe- viết đúng, trình bày sạch đẹp bài Người mẹ của 51 đứa con. - Biết phân tích tiếng, biết tìm những tiếng bắt vần với nhau. - Một vài tờ phiếu khổ to viết mô hình cấu tạo vần cho HS làm BT 2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - Nghe, viết - NGƯỜI MẸ CỦA 51 ĐỨA CON

  1. Chính t : Nghe- vi t: NGƯ I M C A 51 A CON I. M c tiêu, nhi m v : - Nghe- vi t úng, trình bày s ch p bài Ngư i m c a 51 a con. - Bi t phân tích ti ng, bi t tìm nh ng ti ng b t v n v i nhau. II. dùng d y h c: - B ng ph . - M t vài t phi u kh to vi t mô hình c u t o v n cho HS làm BT 2. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4')
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Vi t chính t . (20’) a) Hư ng d n chính t . - GV c toàn bài chính t m t lư t. - GV nói ng n g n v n i dung bài chính t . b) HS vi t chính t . c) Ch m, ch a bài. - GV c bài chính t m t lư t. - HS t soát l i. - GV ch m 5-7 bài. - HS t ng c p i v cho nhau.
  3. Ho t ng 3: Làm bài t p. a) Cho HS c yêu c u BT 2a/ và giao vi c. (7’) - GV cho HS làm bài. - GV ưa b ng ph ã k s n b ng t ng k t theo m u - 1 HS lên b ng làm trong SGK và phát phi u cho HS làm trên b ng ph . HS còn l i làm vào phi u. - GV nh n xét, ch t l i. b) Cho HS c yêu c u BT 2b/ và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c.
  4. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản