CHÍNH TẢ PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU n / l - ÂM CUỐI n – ng

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
192
lượt xem
11
download

CHÍNH TẢ PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU n / l - ÂM CUỐI n – ng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Học sinh nghe viết đúng chính tả bài “Luật bảo vệ môi trường” 2. Kĩ năng: - Hiểu và nắm được cách trình bày một điều cụ thể trong bộ luật nhà nước. - Luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu l / n ; âm cuối n / ng 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Giấy khổ to thì tìm nhanh theo yêu cầu bài 3. + HS: Bảng con, bài soạn từ khó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHÍNH TẢ PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU n / l - ÂM CUỐI n – ng

  1. CHÍNH TẢ PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU n / l - ÂM CUỐI n – ng I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh nghe viết đúng chính tả bài “Luật bảo vệ môi trường” 2. Kĩ năng: - Hiểu và nắm được cách trình bày một điều cụ thể trong bộ luật nhà nước. - Luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu l / n ; âm cuối n / ng 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. II. Chuẩn bị: + GV: Giấy khổ to thì tìm nhanh theo yêu cầu bài 3. + HS: Bảng con, bài soạn từ khó. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH
  2. 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: - Giáo viên nhận xét bài kiểm tra giữa kỳ I 1’ 3. Giới thiệu bài mới: 30’ 4. Phát triển các hoạt 15’ động: Hoạt động lớp, cá nhân.  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe – viết. Phương pháp: Đàm thoại, thực hành. - 1, 2 học sinh đọc bài - Giáo viên đọc lần 1 đoạn chính tả – Nêu nội dung. văn viết chính tả. - Học sinh nêu cách trình - Yêu cầu học sinh nêu bày (chú ý chỗ xuống một số từ khó viết. dòng). - Giáo viên đọc cho học - Học sinh viết bài. sinh viết. - Học sinh đổi tập sửa bài. - Hoạt động học sinh sửa
  3. bài. - Học sinh viết bài. 10’ - Học sinh soát lại lỗi (đổi - Giáo viên chấm chữa tập). bài. Hoạt động cá nhân, lớp.  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả. - 1 học sinh đọc yêu cầu. Phương pháp: Luyện - Cả lớp đọc thầm. tập, thực hành. - Thi viết nhanh các từ  Bài 2 ngữ có cặp tiếng ghi trên - Yêu cầu học sinh đọc phiếu. bài 2. - Học sinh lần lượt “bốc - Giáo viên tổ chức trò thăm” mở phiếu và đọc to chơi. cho cả lớp nghe cặp tiếng ghi trên phiếu (VD: lắm – nắm) học sinh tìm thật nhanh từ: thích lắm – nắm cơm
  4. - Cả lớp làm vào nháp, nhận xét các từ đã ghi trên bảng. 5’ - 1 học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên chốt lại, khen bài. nhóm đạt yêu cầu.  Bài 3: - Tổ chức nhóm thi tìm nhanh và nhiều, đúng từ - Giáo viên chọn bài a. láy. - Đại diện nhóm trình bày. 1’ - Giáo viên nhận xét. Hoạt động nhóm bàn.  Hoạt động 3: Củng cố. Phương pháp: Thi đua. - Tìm nhanh các từ gợi tả âm thanh có âm ng ở cuối. - Đại diện nhóm nêu. - Giáo viên nhận xét. 5. Tổng kết - dặn dò: - Về nhà làm bài tập 3 vào vở.
  5. - Chuẩn bị: “Mùa thảo quả”. - Nhận xét tiết học.
Đồng bộ tài khoản