Chủ đề 7: THIẾT DIỆN CỦA HÌNH CHÓP, HÌNH LĂNG TRỤ, HÌNH HỘP

Chia sẻ: Huỳnh Văn Phước | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
1.954
lượt xem
294
download

Chủ đề 7: THIẾT DIỆN CỦA HÌNH CHÓP, HÌNH LĂNG TRỤ, HÌNH HỘP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định thiết diện của hình chóp,hình lăng trụ dựa trên quan hệ vuông góc thường dựa trên các nguyên tắc sau: *Mặt phẳng chứa thiết diện qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng thì chứa hai đường thẳng cắt nhau vuông góc với đường thẳng đó. * Mặt phẳng chứa thiết diện qua một đường thẳng và vuông góc với một mặt phẳng thì chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đó. Tính diện tích thiết diện: *Chứng minh thiết diện là những đa giác đặc biệt ,đưa ra công thức tính diện tích đa giác đó,tính cạnh,đường cao thiết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề 7: THIẾT DIỆN CỦA HÌNH CHÓP, HÌNH LĂNG TRỤ, HÌNH HỘP

 1. Chủ đề 7 THIẾT DIỆN CỦA HÌNH CHÓP, HÌNH LĂNG TRỤ, HÌNH HỘP Xác định thiết diện của hình chóp,hình lăng trụ dựa trên quan hệ vuông góc thường dựa trên các nguyên tắc sau: *Mặt phẳng chứa thiết diện qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng thì chứa hai đường thẳng cắt nhau vuông góc với đường thẳng đó. * Mặt phẳng chứa thiết diện qua một đường thẳng và vuông góc với một mặt phẳng thì chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đó. Tính diện tích thiết diện: *Chứng minh thiết diện là những đa giác đặc biệt ,đưa ra công thức tính diện tích đa giác đó,tính cạnh,đường cao thiết diện bằng cách xét các tam giác,thay vào công thức diện tích. *Dùng công thức S/=S cosa (với S là diện tích thiết diện;S/ là diện tích hình chiếu của thiết diện trên mặt phẳng đáy hình chóp hoặc hình lăng trụ; a là góc tạo bởi mặt phẳng thiết diện và mặt phẳng đáy hình chóp,hình lăng trụ)
 2. Ví dụ 1 D Cho hình tứ diện ABCD có ABC là tam E giác vuông cân đỉnh B,cạnh AB=a,AD J vuông góc với AB và F AC,AD=a.Xác định và tính diện tích thiết diện của hình tứ diện cắt bởi mặt phẳng: A I C a)Qua B và vuông góc với AC. b)Qua A và vuông góc với DC. B CABRI
 3. Ví dụ 2a,b S Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a,tâm O,SA vuông góc với I L đáy,SA=a,I là trung điểm của SA.Xác J K định và tính diện tích thiết diện: D a)Qua I và vuông góc A với SA. O b)Qua O và vuông B C góc với AC. CABRI
 4. Ví dụ 2c S c)Qua A và vuông góc với SB. J K D A B C CABRI
 5. Ví dụ 2d S d)Qua A và vuông góc với SC K N M I D A O B C CABRI
 6. Ví dụ 3 A' D' Cho hình lăng trụ đứng ABC.A/B/C/ có đáy là tam giác vuông B' cân đỉnh B,AD=a,mặt J ABB/A/ là hình vuông.xác định và tính diện tích thiết diện của hình lăng trụ I cắt bởi mặt phẳng A D qua B và vuông góc với AD/.Tính góc tạo bởi mặt phẳng thiết diện và mặt phẳng B CABRI đáy lăng trụ.
 7. Ví dụ 4 B' C’ Cho hình lập phương ABCD.A/B/C/ A' D' D/.Xác định S và tính diện tích thiết diện qua AC và tạo B với (ABCD) C một góc 45. O A D CABRI
 8. Bài 2.7.1 S Cho hình chóp đều S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a,đường H P cao SO = a 3 Q F .Xác định và tính diện tích thiết diện của hình J A chóp cắt bởi mặt D E phẳng: N a)Qua AB và I vuông góc với O k (SCD). b)Qua O và song B C M song với (SCD).
 9. Bài 2.7.2 Cho hình chóp S S.ABCD có đáy là hình chữ nhật,AB=a,BC=2a,t M N am giác SAB đều,nằm trên mặt Q P phẳng vuông góc B C với đáy.Xác định và tính diện tích thiết H diện của hình chóp O I cắt bởi mặt phẳng: A D a)Qua S và vuông góc với AB. b)Qua AD và vuông góc với với SB.
 10. Bài 2.7.3 S Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh bên bằng a,tạo với đáy góc 60. Xác định và tính diện tích thiết K F diện của hình chóp J cắt bởi mặt phẳng: E a)Qua BC và vuông C A góc với SA. O I b)Qua A,vuông góc với (SBC) và song B song với BC.
 11. Bài 2.7.4 S Cho tam giác đều ABC cạnh a.Gọi I là trung điểm cạnh BC,H là trung điểm của AI.Trên đường vuông góc với P mặt phẳng (ABC) tại H K lấy điểm S sao cho= a 3 SH Q .Lấy điểm J thuộc đoạn IH sao cho IJ=m.Dựng thiết diện qua J và C A N vuông góc với IH.Tính diện tích thiết diện theo H J I a và m.Tìm m để diện tích đó lớn nhất. M B
 12. Bài 2.7.5 B' C' Cho hình hộp đứng O' N ABCD.A/B/C/D/ có A' đáy là hình thoi D' I cạnh a,góc BAD= M 60,cạnh bên bằng J 2a.Xác định và tính K diện tích thiết diện B qua B/ và vuông C góc với BD/. O A D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản