intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Chủ đề: Biện chứng của.quá trình nhận thức theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin

Chia sẻ: Đỗ Hồng | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:18

0
404
lượt xem
62
download

Chủ đề: Biện chứng của.quá trình nhận thức theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ đề: Biện chứng của quá trình nhận thức theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày về nhận thức và vai trò thực tiễn đối với nhận thức, biện chứng của quá trình nhận thức theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và ý nghĩa phương pháp luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Biện chứng của.quá trình nhận thức theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI BỘ MÔN: MÁC-LÊNIN CHỦ ĐỀ: BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC THEO QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Nga Nhóm thực hiện: Nhóm 4-A4K67
 2. Thành viên nhóm 4  Nguyễn Tuấn Hùng  Nguyễn Khánh Linh  Cao Đắc Đăng  Tống Thanh Bình  Phan Thị Thanh Nhàn  Đỗ Hoàn Lâm  Vũ Đức Lực  Bùi Thị Phương Thủy  Đinh Công Tuấn  Trần Thị Yến  Đỗ Văn Đức  Nguyễn Thị Thúy 
 3. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ I. NHẬN THỨC VÀ VAI TRÒ THỰC TiỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC 1. Khái quát nhận thức 2. Vai trò thực tiễn với nhận thức II. BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC THEO QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng 2. Từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn III. Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN
 4. I. NHẬN THỨC VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC QUAN ĐIỄM TRƯỚC MÁC-LÊNIN v Chủ nghĩa duy tâm chủ quan cho rằng nhận thức không phải là sự phản ảnh hiện thực khách quan mà là phản ảnh trạng thái chủ quan của con người. v Chủ nghĩa duy tâm khách quan, không phủ nhận khả năng nhận thức của con người nhưng cho rằng khả năng đó là do lực lượng siêu nhiên đem lại cho con người. v Thuyết không thể biết phủ nhận khả năng nhận thức thế giới của con người (vật tự nó). v Các nhà duy vật trước Mác: thừa nhận khả năng nhận thức thế giới của con người. coi nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc người. Tuy nhiên lý luận nhận thức của họ còn mang tính siêu hình máy móc.
 5. I. NHẬN THỨC VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC 1. Khái quát nhận thức Khái niệm: Nhận thức là một quá trình phản ánh tích cực, tự giác, sáng tạo thế giới khách quan và bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan.
 6. I. NHẬN THỨC VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC 2. Vai trò thực tiễn với nhận thức a. Thực tiễn và các hình thức cơ bản của thức tiễn Khái niệm: Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử-xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. Hoạt động sản xuất vật chất: là hình thức hoạt động cơ bản đầu tiên của thức tiễn
 7. I. NHẬN THỨC VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC Hoạt động chính trị-xã hội Thực nghiệm khoa học
 8. I. NHẬN THỨC VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC Vai trò thực tiễn: thực tiễn nắm vai trò là cơ sở động lưc mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn của chân lý Lenin cho rằng: “ quan điểm về đời sống, về thực tiễn, phải là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức”
 9. II. BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC THEO QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng Nhận thức cảm tính (tư duy trừu tượng) là giai đoạn mở đầu của quá trình nhận th ức: con người trong hoạt động thực tiễn sử dụng các giác quan để ph ản ánh các sự v ật, hiện tượng khách quan mang tính chất cụ thể với những biểu hiện phong phú trong m ối quan hệ với sự quan sát của con người.
 10. II. BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC THEO QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
 11. II. BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC THEO QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VD: Cảm giác Tri giác Biểu tượng Tóm lại: ở giai đoạn trực quan sinh động nhận thức có tính chất cụ thể, sinh động, trực tiếp và dừng lại ở vẻ ngoài của sự vật chưa đi sâu vào bản chất
 12. II. BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC THEO QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Nhận thức lý tính (trực quan sinh đông) là sự phản ánh gián tiếp, trừu tượng và khái quát nhưng thuộc tính những đặc điểm, bản chất của sự vật, hiện tượng khách quan
 13. II. BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC THEO QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
 14. BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC THEO II. QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VD: Khái niệm Phán đoán Suy lý Kim loại dẫn điện “Thuốc là chất hoá học là thay Đồng là kim loại đổi chức năng của một hay Cô ấy Cô ấy nhiều cơ quan trong cơ thể và học rất không học làm thay đổi tiến trình của một dốt Đồng dẫn điện bệnh” giỏi Tóm lại: giai đoạn này đã đi sâu vào bản chất của sự vật, tìm ra quy luật của sự vật
 15. II. BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC THEO QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2. Từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn v Quá trình nhận thức đòi hỏi phải xác định những tri thức có được có chân th ực hay không để thực hiện điều này, nhận thức nhất thiết phải trở về với thực tiễn, dùng th ực tiễn làm tiêu chuẩn, thước đo cho nhưng tri thức đó. Mặt khác mọi nh ận th ức suy đến cùng đều là xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và trở lại phục vụ thực tiễn
 16. II. BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC THEO QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN v Nhận thức phải được kiểm tra bởi thực tiễn, tri thức phù hợp với sự vật, hiện tượng, thế giới khách quan mới là chân lý (trước đây người ta quan niệm trái đất là trung tâm nhưng thực tiễn đã chứng minh rằng trái đất quay quanh mặt trời)
 17. II. BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC THEO QUAN ĐiỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN v Khi nhận thức phù hợp với thực tiễn nhận thức chính là kim ch ỉ nam chỉ đ ạo cho hành động, nâng thực tiễn lên 1 tầng cao mới Rút ra quy luật: Nhận thức ra đời sau bao giờ cũng cao hơn nhận thức ra đời trước. thực tiển ra dời sau bao giờ cũng cao hơn thực tiễn ra đời trước
 18. III. Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN qNhận thức của chúng ta phải phát triển từ nhận thức cảm tính lên lý tính, phải không ngừng tư duy trừu tượng để có tri thức mới. Chúng ta phải tích cực, không ngừng tổng kết để rút ra lý luận mới. q Chống chủ nghĩa duy cảm tức là tuyệt đối vai trò của cảm tính, đồng thời chống duy lý tuyệt đối hóa lý tính.. Mọi nhận thức phải dựa trên cơ sở thực tiễn và quay lại phục vụ thực tiễn, kiểm tra thực tiễn. Không ngừng tổng kết thực tiễn để tìm ra lý luận mới,nhận thức cao hơn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản