Chủ đề : Cúm A- H1N1 - ĐỀ TÀI : Đội tuyên truyền tí hon

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
4
download

Chủ đề : Cúm A- H1N1 - ĐỀ TÀI : Đội tuyên truyền tí hon

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bé thuộc bài hát :” Phòng bệnh bé ơi !” - Bé nhận biết tầm quan trọng của việc phòng chống dịch cúm A - Phát triển kĩ năng làm việc theo nhóm, tôn trọng ý kiến của bạn và mạnh dạn phát biểu ý kiến của bản thân. - Giáo dục trẻ ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề : Cúm A- H1N1 - ĐỀ TÀI : Đội tuyên truyền tí hon

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Cúm A- H1N1 Ngày th tám : TÀI : i tuyên truy n tí hon Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH YÊU C U : - Bé thu c bài hát :” Phòng b nh bé ơi !” - Bé nh n bi t t m quan tr ng c a vi c phòng ch ng d ch cúm A - Phát tri n kĩ năng làm vi c theo nhóm, tôn tr ng ý ki n c a b n và m nh d n phát bi u ý ki n c a b n thân. - Giáo d c tr ý th c t b o v s c kh e c a b n thân. II. CHU N B : - Gi y , bút màu - Băng v i - Hình sưu t p t báo chí - Kéo, h … III. TI N HÀNH : - Ho t ng 1: Hát và v n ng t do theo nh c bài :” Phòng b nh bé ơi !” - Ho t ng 2: Th o lu n nhóm, ch n ý tư ng cho băng rôn và tranh tuyên truy n và thư m i ph huynh tham d . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Câu h i : + m i ngư i bi t n s nguy hi m c a b nh cúm mình c n làm gì? + m i ngư i bi t n bu i tuyên truy n thì mình c n làm gì? - Ho t ng 3: Tr th c hi n. - Ho t ng vui chơi : + Góc t o hình: Bé làm băng rôn, tranh tuyên truy n, thư m i. + Góc âm nh c : Hát và v n ng t do các bài hát ã h c + Góc khoa h c: th c hi n các thí nghi m v i nhi t k . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản