Chủ đề: Cúm A H1N1 - Đề tài: Phòng bệnh bé ơi !

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
72
lượt xem
7
download

Chủ đề: Cúm A H1N1 - Đề tài: Phòng bệnh bé ơi !

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ biết một số biểu hiện của bệnh cúm A : sốt trên 38 độ, ho,… Trẻ biết một số biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh cúm A - Trẻ thuộc bài hát “ Phòng bệnh bé ơi “ - Có ý thức bảo vệ phòng bệnh trước đại dịch cúm đang diễn ra. Hiểu được luật chơi và cách chơi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Cúm A H1N1 - Đề tài: Phòng bệnh bé ơi !

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ngày th 2 : Ch : Cúm A H1N1 tài: Phòng b nh bé ơi ! Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr bi t m t s bi u hi n c a b nh cúm A : s t trên 38 , ho,… Tr bi t m t s bi n pháp h u hi u phòng b nh cúm A - Tr thu c bài hát “ Phòng b nh bé ơi “ - Có ý th c b o v phòng b nh trư c i d ch cúm ang di n ra. Hi u ư c lu t chơi và cách chơi II. Chu n b : - M t s hình minh h a các tri u ch ng c a b nh - Hình nh các thao tác r a tay III. Ho t ng: - Ho t ng 1: D y hát bài :” Phòng b nh bé ơi!” R a tay b ng xà phòng nhé ! Bé nh eo kh u trang m i khi i ra ngoài. c : Năng t m r a- cơ th luôn s ch s Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ăn y - chăm th d c- bé kho m nh- bé ơi ! - Ho t ng 2: Làm sách tuyên truy n v b nh cúm A. Câu h i g i ý tr th c hi n sách + Các b n s làm gì m i ngư i bi t v s nguy hi m c a b nh cúm? + Trong sách các b n s trình bày th nào? - Ho t ng 3: Trò chơi: “Ai tài th “ Trò chơi có tên “ Ai tài th !” Cô nói cách chơi: các con chia làm 2 nhóm x p hàng d c, m i nhóm c i di n b c thăm xem s ch n hình b n kh e hay b n không kh e. m t b n m i nhóm s chay lên l y 1 th hình ung v i bi u hi n c a hình minh h a( ã b c thăm) dán lên b ng n r i ch y v ánh vào tay b n ti p theo chay lên Cô ph bi n lu t chơi cho tr Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cho tr chia 2 nhóm x p theo hàng d c và m nh c cho tr b t u chơi Trong khi chơi cô quan sát tr chơi Chơi l n 1 xong, cô cho tr nh n xét. Chơi l n 2 i hình minh h a v i nhau Cô cho 2 nhóm t nh n xét v i nhau. Cô nh n xét và tuyên dương nhóm th ng cu c. - Ho t ng vui chơi : + Góc óng vai: Bác sĩ c a bé + Góc t o hình : Bé làm sách truy n v cúm A + Góc âm nh c : Hát và v n ng theo nh c bài : “ Phòng b nh bé ơi !” Ngày th ba: Chi c nhi t k di u kì - Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đồng bộ tài khoản