Chủ đề : Cúm A- H1N1 - ĐỀ TÀI : Ngày hội tuyên truyền phòng dịch cúm A

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
5
download

Chủ đề : Cúm A- H1N1 - ĐỀ TÀI : Ngày hội tuyên truyền phòng dịch cúm A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bé nhận biết tầm quan trọng của việc phòng chống dịch cúm A - Phát triển kĩ năng làm việc theo nhóm, tôn trọng ý kiến của bạn và mạnh dạn phát biểu ý kiến của bản thân. - Giáo dục trẻ ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, biết chia sẻ tình cảm với mọi người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề : Cúm A- H1N1 - ĐỀ TÀI : Ngày hội tuyên truyền phòng dịch cúm A

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Cúm A- H1N1 Ngày th mư i : TÀI : Ngày h i tuyên truy n phòng d ch cúm A Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH YÊU C U : - Bé nh n bi t t m quan tr ng c a vi c phòng ch ng d ch cúm A - Phát tri n kĩ năng làm vi c theo nhóm, tôn tr ng ý ki n c a b n và m nh d n phát bi u ý ki n c a b n thân. - Giáo d c tr ý th c t b o v s c kh e c a b n thân, bi t chia s tình c m v i m i ngư i. II. CHU N B : - Bangron - Kh u trang, nhi t k - T p chí, gi y màu… - Kéo, h … III. TI N HÀNH : - Ho t ng 1: Tr t chia nhóm, s p x p và trưng bày các góc tuyên truy n , gian hàng bán kh u trang, nhi t k . Câu h i : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + B n s s p x p các khu trưng bày như th nào? + Ai s ph trách ph n gi i thích cho ph huynh xem? - Ho t ng 2: Tr và ph huynh cùng tham gia bu i tri n lãm - Ho t ng 3: T ch c bi u di n văn ngh v các bài hát, thơ, vè v cúm A - Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đồng bộ tài khoản