Chủ đề: Gia đình thân yêu của tôi - Đề tài: Gia đình tôi hạnh phúc - Nhóm lớp: Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
145
lượt xem
28
download

Chủ đề: Gia đình thân yêu của tôi - Đề tài: Gia đình tôi hạnh phúc - Nhóm lớp: Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bé biết gia đình mình có bao nhiêu người, phân nhóm và phân biệt gia đình ít con, nhiều con - Rèn kỹ năng xếp tương ứng 1 - 1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Gia đình thân yêu của tôi - Đề tài: Gia đình tôi hạnh phúc - Nhóm lớp: Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Gia ình thân yêu c a tôi tài: Gia ình tôi h nh phúc Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé bi t gia ình mình có bao nhiêu ngư i, phân nhóm và phân bi t gia ình ít con, nhi u con - Rèn k năng x p tương ng 1 - 1 II. Chu n b : - Hình nh gia ình c a m i bé. - Các m nh ghép hình gói quà III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Hãy k v gia ình bé => Bé phân nhóm gia ình theo c i m ít con, nhi u con - Cùng hát v i cô bài hát “Ai thương con nhi u hơn” - Trò chuy n v i bé v gia ình bé g m có nh ng ai? B m làm gì? Anh, ch , em i h c âu…Gia ình bé g m có m y ngư i? - Cô cho bé xem hình v gia ình mình, bé và b n cùng xem hình gia ình và trao i v i nhau. - Sau khi xem xong, cô d y bé hi u th nào là gia ình ít con (là ch có m t a con), gia ình nhi u con (là có t 2 ngư i con tr lên) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 2. Ho t ng 2: Ai tinh m t => Bé nh n bi t tương ng 1 -1 - Cô cho tr ính nh ng b c hình v gia ình c a mình lên b ng n r i cho bé phân nhóm gia ình có cùng s lư ng và t p x p tương ng 1 -1 3. Ho t ng 3: Bé nhanh tay => Bé bi t ghép 2 m nh thành gói quà - Sau khi x p tương ng 1 -1 xong. Cô gi i thi u sang ph n quà t ng cho m i gia ình, nhưng có m t món quà hoàn ch nh bé hãy giúp cô tìm các m nh ghép ghép l i cho úng thành hình gói quà t ng cho m i gia ình - chia é v nhóm th c hi n. Cô quan sát và tuyên dươn nh ng nhóm th c hi n úng và nhanh 4. Ho t ng 4: Ho t ng góc * Góc khoa h c: Cho bé th ngi m: Qu tr ng thi bơi * Góc văn h c: Di n r i theo ý thích. Xem tranh v gia ình và k chuy n sáng t o * Góc toán: Chơi “Lô tô hoa văn”, “Chai nào n p y”, “Bé ch n như th nào?” Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCV : Bé v úng nhà - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Bé sưu t p tranh nh v gia ình – Xem phim Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản