Chủ đề: Gia đình thân yêu của tôi - Đề tài: Ngôi nhà mơ ước - Nhóm lớp: Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
314
lượt xem
30
download

Chủ đề: Gia đình thân yêu của tôi - Đề tài: Ngôi nhà mơ ước - Nhóm lớp: Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bé biết vẽ ngôi nhà với nhiều kiểu dáng khác nhau - Rèn kỹ năng vẽ phối hợp và tô màu đều, đẹp - Chia nhóm trẻ thi ráp nhà - Trò chuyện với trẻ về những ngôi nhà được ráp từ những đồ chơi nào? Có hình dáng ra sao? - Cô dẫn trẻ đi tham quan tranh, ảnh về ngôi nhà. - trao đổi với trẻ về hình dáng, màu sắc của ngôi nhà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Gia đình thân yêu của tôi - Đề tài: Ngôi nhà mơ ước - Nhóm lớp: Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Gia ình thân yêu c a tôi tài: Ngôi nhà mơ ư c Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé bi t v ngôi nhà v i nhi u ki u dáng khác nhau - Rèn k năng v ph i h p và tô màu u, p II. Chu n b : - Gi y v , bút màu, tranh, nh v các ki u nhà có hình dáng khác nhau III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Mình cùng xây nhà nhé - Chia nhóm tr thi ráp nhà - Trò chuy n v i tr v nh ng ngôi nhà ư c ráp t nh ng chơi nào? Có hình dáng ra sao? - Cô d n tr i tham quan tranh, nh v ngôi nhà. - trao i v i tr v hình dáng, màu s c c a ngôi nhà 2. Ho t ng 2: Ngôi nhà mơ ư c - Trò chuy n v i tr cách v ngôi nhà như th nào. Trong khi trò chuy n v i tr cô k t h p v cho tr xem - Nh c l i k năng v và k năng tô màu. Sau ó cho bé th c hi n 3. Ho t ng 3: Nhà này c a ai? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cho bé trưng bày s n ph m và k v ngôi nhà c a mình cùng v i các b n - C l p cùng hát bài “C nhà thương nhau” 4. Ho t ng 4: Ho t ng vui chơi * Góc t o hình: - Bé v , n n ngôi nhà theo ý thích - C t, dán các thành viên trong gia ình t báo, t p chí... * Góc Văn h c: - Múa r i: “Gia ình c bé” - Xem trang và k chuy n sáng t o * Góc gia ình: - N u canh chua, cá chiên 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - Quan sát và trò chuy n v các ngôi nhà xung quanh trư ng - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – Hát các bài hát v gia ình bé bi t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản