intTypePromotion=3

Chương 3: LÝ THUYẾT BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU

Chia sẻ: Nguyen Tien Vu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:48

0
946
lượt xem
217
download

Chương 3: LÝ THUYẾT BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng để thay đổi trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều ngõ ra. Các ứng dụng: Điều khiển công suất các tải điện trở, Điều khiển chiếu sáng, Điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 1 pha & 3 pha, động cơ vạn năng, Dùng trong các hệ thống bù nhuyễn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: LÝ THUYẾT BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU

 1. Chương 3 BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU 1
 2. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều Dùng để thay đổi trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều ngõ ra Các ứng dụng:  Điều khiển công suất các tải điện trở  Điều khiển chiếu sáng  Điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 1 pha & 3 pha, động cơ vạn năng  Dùng trong các hệ thống bù nhuyễn. 2
 3. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha Trường hợp tải thuần trở (tải R) Góc kích: 0o ≤ α ≤ 180o 3
 4. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha Trường hợp tải thuần trở (tải R) Trị hiệu dụng áp trên tải: Dòng trung bình qua SCR: 1 π 1 Um U  1 Ut =  ∫ 2π  ut2 .dx  2 I VAV = ∫ 2π R . n x. = m ( + cos α ) si dx 2 πR 1  2π  α 1 Dòng hiệu dụng qua SCR:  α sin 2α  2 U t = U 1 − +  I  π 2π  I MS = VR t 2 Trị hiệu dụng dòng qua tải: Ut I = t R Hệ số công suất ngõ vào bộ biến đổi: 1 2 P Ut/R U t  α si 2 α  2 n PF = = = = 1 − +  S U .t I U  π 2π  4
 5. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha Trường hợp tải thuần cảm (tải L) π Với góc kích α > : 2 5
 6. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha Trường hợp tải thuần cảm (tải L) π Với góc kích α > : 2 Trị hiệu dụng áp trên tải: 1 1 1 2π −α  2  α sin 2α  2 ∫ ( U m sin θ ) 2 Ut =  dθ  = U m 1 − +  π α   π 2π  Trị hiệu dụng dòng qua tải: 1 1 1  U   α 3  2 1 −  ( 1 + 2 cos 2 α ) + sin 2α  2π −α 2 2 It =  π ∫ α it2 dθ  =  ωL   π   π  6
 7. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha Trường hợp tải thuần cảm (tải L) Trong ứng dụng với tải thuần cảm (L), thành phần hài cơ bản của dòng tải có ý nghĩa quan trọng & tính bởi công thức: Um 2 1 I L (1) m (α ) = (2 − α + sin 2α ) ωL π π Với thành phần hài cơ bản, mạch hoạt động như một cảm kháng điều chỉnh được theo góc kích α : Um ωL X L (α ) = = I L (1) m (α ) (2 − 2 α + 1 sin 2α ) π π 7
 8. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha Trường hợp tải thuần cảm (tải L) π Với góc kích α ≤ : 2 Điện áp tải = điện áp nguồn  Không thể điều khiển áp trên tải Biến thiên áp ngõ ra theo góc kích 8
 9. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha Trường hợp tải RL Gọi ϕ = arctan(ω L / R) : góc kích tới hạn Với α > ϕ : dòng tải gián đoạn & áp ngõ ra điều khiển được theo α Với α < ϕ : dòng tải liên tục & áp ngõ ra không điều khiển được 9
 10. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha Trường hợp tải RL Biến thiên áp ngõ ra theo góc kích 10
 11. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha Trường hợp tải RL STT  TA Û I  PH A Ï     M VI TR ÒH I U   U Ï G   Ù     EÄ D N A P TR ÒH I U   U Ï G   O Ø G     EÄ D N D N H EÄ Á O Â G       N SO C GHI CHUÙ Ñ I U  EÀ TA Û I  TA Û I  S U A Á  T KHI N  EÅ 01 R 0 ≤α
 12. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha Cấu hình bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha 12
 13. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha Phân tích hoạt động của BBĐ điện áp xoay chiều 3 pha khá phức tạp  thường sử dụng các chương trình mô phỏng Góc kích:  Tải R: 0 ≤ α ≤ 5π 6  Tải L: π 2 ≤ α ≤ 5π 6  Tải RL: arctan ( ω L R ) ≤ α ≤ 5π 6 Xung kích: Để đảm bảo kích dẫn các SCR, xung kích cần kéo dài trong khoảng α → 7π 6 13
 14. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha Tải R, góc kích α = 30o 14 Dạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha
 15. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha Tải R, góc kích α = 75o 15 Dạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha
 16. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha Tải R, góc kích α = 120o 16 Dạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha
 17. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha Tải R=10Ω, L = 10mH, góc kích α = 30o 17 Dạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha
 18. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha Tải R=10Ω, L = 10mH, góc kích α = 75o 18 Dạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha
 19. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha Tải R=10Ω, L = 10mH, góc kích α =120o 19 Dạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha
 20. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha Biến thiên điện áp hiệu dụng ngõ ra với góc kích α 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản