intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 7 : Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên

Chia sẻ: Mrking V2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

369
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá có hệ thống và chinh thức tình hình thực hiện công việc của nhân viên trong quan hệ so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng và thảo luận về sự đánh giá đó đối với nhân viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7 : Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên

  1. ThS.PHẠM THỊ HOÀI ANH
  2. CHƯƠNG VII: Đánh Đá h Giá Nă L Th Năng Lực Thực Hiện Công Việc của Nhân Viên
  3. Khái niệm đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên Mục tiêu của đánh giá Các phương pháp đánh giá Các yêu cầu của hệ thống đánh giá y ệ g g Các yếu tố cơ bản của hệ thống đánh giá Các sai lầm thường gặp khi đánh giá Xây dựng chương t ì h đá h giá năng l Xâ d h trình đánh iá ă lực th thực hiện công việc trong tổ chức, doanh nghiệp
  4. Khái niệm đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên Đánh giá có hệ thống và chính thức tình hình  thực hiện công việc của nhân viên trong quan  th  hiệ   ô   iệ   ủ   hâ   iê  t     hệ so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây  dựng và thảo luận về sự đánh giá đó đối với  ự g ậ ự g nhân viên. Hai thuộc tính của đánh giá nhân viên: Tính hệ thống Tính chính thức
  5. Mục tiêu đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên Đối với nhân viên:  + Hoàn thiện sự thực hiện công việc ở chu kỳ lao động tiếp theo. Đối với người quản lý:  +  Căn cứ vào kết quả đánh giá nhân viên để đưa ra các quyết định nhân sự.
  6. Các phương pháp đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên Phương pháp bảng điểm Phương pháp xếp hạng luân phiên Phương pháp quan sát hành vi Phương pháp phê bình, lưu giữ Phương pháp so sánh cặp Ph   há     á h  ặ Phương pháp định lượng Phương pháp quản lý bằng mục tiêu Ph   há   ả  lý bằ    tiê
  7. Các yêu cầu của hệ thống đánh giá năng lực thực hiện của nhân viên Tính phù hợp Tính nhạy cảm Tính tin cậy Tính được chấp nhận Tính thực hiện
  8. Các nhân viêyếu tố cơ bản của hệ thống năng lực thực hiện công việc của nhân viên Xây dựng tiêu chuẩn thực hiện công việc Đo lường sự thực hiện công việc của nhân viên theo  các tiêu chuẩn đã xây dựng á   iê   h ẩ  đ   â  d Phản hồi kết quả đánh giá nhân viên − Nhâ   iê Nhân viên − Cán bộ quản lý, cán bộ nhân sự
  9. Sai lầm thường gặp khi đánh giá nhân viên Lỗi thiên vị Lỗi xu hướng trung bình Lỗi thái quá Lỗi do ảnh hưởng của sự kiện gần nhất Lỗi định kiến
  10. Xây dựng chương trình đánh giá nhân viên Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá  Lựa chọn chuyên gia đánh giá Xác định chu kỳ đánh giá Đào tạo chuyên gia đánh giá Phỏng vấn đánh giá
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2