Chương 7 - LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
68
lượt xem
10
download

Chương 7 - LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng ề ỉ ố - Phạm vi điều chỉnh - Đối tượng áo dụng + Người nộp thuế + Cơ quan quản lý thuế 2. Quyền hạn, t á h nhiệm của từ 2 Q ề h trách hiệ ủ từng nhóm hó chủ thể hệ thống thuế hiện hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7 - LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

 1. CHƯƠNG 7: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 1.Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng - Phạm vi điều chỉnh - Đối tượng áo dụng + Người nộp thuế + Cơ quan quản lý thuế 2. Quyền hạn, trách nhiệm của từng nhóm chủ thể hệ thống thuế hiện hành 2.1. Người nộp thuế - Quyền của người nộp thuế - Nghĩa vụ của ngương 7: Luật quảnthuế ười nộp lý 25 Dec 2010 B02005 - Ch 1 thuế
 2. CHƯƠNG 7: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2.2. Cơ quan quản lý thuế - Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế - Trách nhiệm cơ quan quản lý thuế 2.3. Các chủ thể khác - Trách nhiệm của Bộ Tài chính - Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp - Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn. - Các cơ quan khác của Nhà nước. 25 Dec 2010 B02005 - Chương 7: Luật quản lý 2 thuế
 3. CHƯƠNG 7: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 3. Quy định kê khai, nộp thuế 3.1. Quy định kê khai thuế - Nguyên tắc khai thuế và tính thuế - Hồ sơ khai thuế - Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế - Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế - Khai bổ sung hồ sơ khai thuế - Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế 25 Dec 2010 B02005 - Chương 7: Luật quản lý 3 thuế
 4. CHƯƠNG 7: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 3.2. Quy định nộp thuế - Thời hạn nộp thuế - Đồng tiền nộp thuế - Địa điểm và hình thức nộp thuế - Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt - Xác định ngày đã nộp thuế - Xử lý số tiền thuế nộp thừa - Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện 25 Dec 2010 B02005 - Chương 7: Luật quản lý 4 thuế
 5. CHƯƠNG 7: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ - Gia hạn nộp thuế - Thẩm quyền gia hạn nộp thuế - Hồ sơ gia hạn nộp thuế - Tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế 4. Quy định về hệ thống thông tin người nộp thuế - Khái niệm “hệ thống thông tin người nộp thuế” - Xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin về người nộp thuế 25 Dec 2010 B02005 - Chương 7: Luật quản lý 5 thuế
 6. CHƯƠNG 7: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ - Trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin về người nộp thuế - Bảo mật thông tin của người nộp thuế - Công khai thông tin vi phạm pháp luật về thuế 5. Quy định về kiểm tra thuế, thanh tra thuế 5.1. Quy định chung về kiểm tra thuế, thanh tra thuế - Nguyên tắc kiểm tra thuế, thanh tra thuế 25 Dec 2010 B02005 - Chương 7: Luật quản lý 6 - Xử lý kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế thuế
 7. CHƯƠNG 7: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 5.2. Kiểm tra thuế - Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản lý thuế - Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế - Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế - Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế và công chức quản lý thuế trong việc kiểm tra thuế 25 Dec 2010 B02005 - Chương 7: Luật quản lý 7 thuế
 8. CHƯƠNG 7: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 5.3. Thanh tra thuế - Các trường hợp thanh tra thuế - Quyết định thanh tra thuế - Thời hạn thanh tra thuế - Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra thuế - Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra thuế, thành viên đoàn thanh tra thuế - Nghĩa vụ và quyền của đối tượng thanh tra thuế - Kết luận thanh tra thuế 25 Dec 2010 B02005 - Chương 7: Luật quản lý 8 thuế
 9. CHƯƠNG 7: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 6. Quy định cưỡng chế thi hành quyết định thuế 6.1. Quy định chung về cưỡng chế thi hành quyết định thuế - Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế - Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế - Thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 25 Dec 2010 B02005 - Chương 7: Luật quản lý 9 thuế
 10. CHƯƠNG 7: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ - Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế - Trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 6.2. Các biện pháp cưỡng chế - Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế - Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập 25 Dec 2010 B02005 - Chương 7: Luật quản lý 10 thuế
 11. CHƯƠNG 7: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ - Cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên - Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ - . Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu 7. Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật về thuế - Hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế 25 Dec 2010 B02005 - Chương 7: Luật quản lý 11 thuế
 12. CHƯƠNG 7: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ - Nguyên tắc, thủ tục xử phạt vi phạm pháp luật về thuế - Xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế - Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế - Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn - Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế - Thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế - Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế 25 Dec 2010 B02005 - Chương 7: Luật quản lý 12 thuế
 13. CHƯƠNG 7: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ - Miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế - lý vi phạm pháp luật về thuế đối với cơ quan quản lý thuế - Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với công chức quản lý thuế - Xử lý vi phạm đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, người bảo lãnh nộp tiền thuế - Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với tổ chức, cá nhân có liên quan 25 Dec 2010 B02005 - Chương 7: Luật quản lý 13 thuế
 14. CHƯƠNG 7: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 8. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện - Khiếu nại, tố cáo - Khởi kiện - Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế 25 Dec 2010 B02005 - Chương 7: Luật quản lý 14 thuế

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản