intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương 7 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

29
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7: Quản trị tài trợ bằng nợ dài hạn của công ty Đa quốc gia. Nội dung chính của bài giảng chương này gồm có: Giải thích quyết định lựa chọn tài trợ dài hạn bằng các loại tiền tệ của công ty ĐQG trong bối cảnh tồn tại rủi ro hối đoái, thảo luận các biện pháp phòng ngừa rủi ro hối đoái đối với chi phí tài trợ dài hạn bằng ngoại tệ của công ty ĐQG.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương 7 - ĐH Thương Mại

  1. TMU H T H T T T D D DH DH Chương 7: Quản trị tài trợ U bằng nợ dài hạn U U U T M của công ty ĐQG T M T M T M _ _ _ _ TM M M M Bộ môn Quản trị tài chính T ĐH Thương Mại T T DH H H DH 8/24/2017 1 D D Nội dung chính  Giải thích quyết định lựa chọn tài trợ dài hạn bằng các loại tiền tệ của công ty ĐQG trong bối cảnh U tồn tại rủi ro hối đoái U U U T M  Thảo luận các biện pháp phòng ngừa rủi ro hối T M đoái đối với chi phí tài trợ dài hạn bằng ngoại tệ TM T M _ của công ty ĐQG _ _ _ T M T M  Mô tả cách thức sử dụng các kỹ thuật tiết giảm chi phí tài trợ dài hạn mà công ty ĐQG có thể sử dụng T M T M D H 8/24/2017 DH 2 D H D H Quyết định tài trợ dài hạn  Công ty ĐQG thường quyết định tài trợ dài hạn U cho các dự án đầu tư dài hạn (…) U U U T M  Các công ty ĐQG có cơ hội tiếp cận và lựa chọn các phương án tài trợ có chi phí thấp hơn (…) T M T M T M _  Quyết định tài trợ dài hạn cần cân nhắc: _ _ _ TM M M M  Lãi suất tài trợ danh nghĩa T  Giá bán và chi phí phát hành trái phiếu T T DH DH H H  Biến động giá của đồng tiền ghi trên trái phiếu 8/24/2017 3 D D DFM_MFM2017_Ch07 1
  2. TMU H T H T T T D D DH DH Một công ty Hoa Kỳ cần $1,000,000 trong 3 năm LS và TG Trả cuối năm ($1,000) CF tài trợ RUSD=14% 140 140 1,140 14% RJPY=10% 12,000 12,000 132,000 USD/JPY U 120 120 120 10% U U U Quy đổi T M 100 100 1.100 T M T M T M USD/JPY Quy đổi _ 120 110 100 _ _ _ TM M M M USD/JPY 120 130 140 Quy đổi T T T DH H H DH 8/24/2017 4 D D Một vài lựa chọn có thể của công ty ĐQG  Công ty ĐQG có thể cân nhắc việc tài trợ bằng ngoại tệ nào trên cơ sở dự báo giá trị bình quân U theo xác suất của chi phí tài trợ hiệu quả theo các U U U T M phân phối xác suất tỷ giá và/hoặc các chương trình mô phỏng biến động tỷ giá T M TM T M _ _  Công ty ĐQG cũng có thể cân nhắc phát hành trái _ _ T M T M phiếu với lãi suất thả nổi (VD: LIBOR+…) và khi đó công ty cần chú ý tới biến động lãi suất trên thị T M T M D H trường qua các thời kỳ 8/24/2017 DH 5 D H D H RR hối đoái đối với chi phí tài trợ dài hạn:  Khi tài trợ bằng ngoại tệ, phải đánh giá không chỉ U tiết kiệm tiềm tàng từ việc ghi trái phiếu bằng U U U T M ngoại tệ mà cả rủi ro hối đoái T  Không phải tất cả các ngoại tệ đều có rủi ro như M T M T M _ nhau (…) _ _ _ TM M M M  Nếu IRP tồn tại, tỷ giá sẽ phản ánh chênh lệch lãi suất (…) T T T DH DH H H  Nếu IRP bị nghi ngờ, cơ hội tiến hành Acbitrage lãi suất là khả thi (…) 8/24/2017 6 D D DFM_MFM2017_Ch07 2
  3. TMU H T H T T T D D DH DH Tài trợ dài hạn bù đắp luồng ngoại tệ vào:  Một công ty Mỹ có khoản thu thường xuyên mỗi năm từ chi nhánh tại Châu Âu là €140,000 và dự án đầu tư đó sẽ được bán lại cuối năm thứ 10 với U giá €1,000,000, Công ty bán trái phiếu ghi bằng U U U T M EUR kỳ hạn 10 năm, giá bán ngang mệnh giá với T M lãi suất coupon 14% năm thì công ty có lo lắng về T M T M _ việc EUR tăng giá so với USD hay không? _ _ _ T M T M  Bạn nghĩ gì về mối quan hệ giữa rủi ro hối đoái nghiệp vụ và rủi ro hối đoái kinh tế của công ty? T M T M D H 8/24/2017 D H 7 D H DH Tài trợ dài hạn bằng ngoại tệ giảm giá  Tài trợ dài hạn bằng đồng tiền có xu hướng giảm giá so với dòng tiền phải thu là một giải pháp đáng U được cân nhắc (…) U U U T M với khoản phải thu kết hợp đảm bảo bằng hợp T M  Nếu IRP tồn tại, tài trợ bằng ngoại tệ giảm giá so TM T M _ _ đồng kỳ hạn dài hạn sẽ cho kết quả tương tự như _ _ T M T M tài trợ bằng đồng tiền phải thu (…)  Trên thực tế, không dễ dàng chọn đồng tiền và kỳ T M T M D H 8/24/2017 DH hạn tài trợ tương thích với khoản phải thu (…) 8 D H D H Sử dụng hợp đồng kỳ hạn dài hạn Kết hợp phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ với một U phòng ngừa kỳ hạn dài hạn là khả thi nếu: U U U T M ngoại tệ thấp hơn so với lãi suất vay nội tệ T M (1) Nếu lãi suất coupon của một trái phiếu ghi bằng T M T M _ (2) Hợp đồng Forward dài hạn (3 năm, 5 năm,…) _ _ _ TM M M M được cung cấp T (3) Các tính toán Arbitrage lãi suất cho thấy có cơ T T DH DH H H hội tiết kiệm chi phí tài trợ dài hạn 8/24/2017 9 D D DFM_MFM2017_Ch07 3
  4. TMU H T H T T T D D DH DH Tài trợ dài hạn bằng nhiều đồng tiền  Các ngoại tệ có lãi suất coupon thấp hơn nên được xem xét trong tài trợ dài hạn U  Trong dài hạn, tỷ giá có thể biến động phức tạp, do đó tài trợ dài hạn bằng các ngoại tệ có tương U U U T M quan yếu sẽ giúp đa dạng hóa và giảm rủi ro hối đoái đối với chi phí tài trợ (…) T M T M T M _ _  Bất lợi thế của phương án tài trợ bằng nhiều ngoại _ _ T M T so với tài trợ bằng một ngoại tệ (…) M tệ có thể là sự gia tăng chi phí phát hành trái phiếu T M T M D H 8/24/2017 D H 10 D H DH Khi nào Swap lãi suất là có thể?  Xét 2 công ty có các tình trạng do thị trường vốn đánh giá như sau U Trái phiếu Trái phiếu U U U T M LS cố định LS thả nổi T M TM T M _ Quality company (QC) 9% LIBOR+1/2% _ _ _ T MRisky company 10,5% T M LIBOR+1% T M T M D H (RC) 8/24/2017 DH 11 D H D H Hai công ty có thể tham gia Swap lãi suất: LIBOR+1/2% QC U RC U U U T M 9% 9%+1/2% T M LIBOR+1% T M T M _Nhà đầu tư TP _ Nhà đầu tư TP _ _ TM M M M LS cố định LS biến đổi T T T DH DH H H  QC và RC được gì từ việc tham gia Swap lãi suất?  Hạn chế của việc thiết lập Swap lãi suất là gì? 8/24/2017 12 D D DFM_MFM2017_Ch07 4
  5. TMU H T H T T T D D DH DH Swap tiền tệ: KD thu EUR KD thu USD € $ Miller U € Beek U U U T M Company $ Company T M T M T M _ $ € _ _ _ TM TM M M Trái chủ Trái chủ USD EUR T T DH DH H DH 8/24/2017 13 D Tài trợ theo hình thức vay song song: Công ty Thỏa thuận Công ty Mỹ U Anh U U U T M $ £ T M TM T M _ _ _ _ TM M M M Chi nhánh Chi nhánh công ty T công ty Mỹ T T DH DH H H Anh tại Mỹ tại Anh 8/24/2017 14 D D U U U U T M T M T M T M _ _ _ _ TM T M T M T M DH 8/24/2017 DH 15 DH DH DFM_MFM2017_Ch07 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2