intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia

Xem 1-20 trên 137 kết quả Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia
 • Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị tài chính công ty đa quốc gia trình bày một số vấn đề lý luận về quản trị tài chính đối với công ty đa quốc gia và thực tiễn quản trị tài chihh của một số công ty đa quốc gia điển hình trên thế giới. Và khả năng áp dụng kinh nghiệm quản trị tài chính của công ty đa quốc gia Việt Nam.

  pdf99p pink_12 26-05-2014 715 162   Download

 • Bộ bài giảng Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia gồm có 8 chương với những nội dung chi tiết như sau: Chương 1: tổng quan về quản trị tài chính công ty đa quốc gia, chương 2: quản trị rủi ro hối đoái của công ty đa quốc gia, chương 3: quản trị tài sản ngắn hạn của công ty đa quốc gia, chương 4: quản trị tài trợ ngắn hạn của công ty đa quốc gia, chương 5: quản trị đầu tư nước ngoài của công ty đa quốc gia, chương 6: kết cấu vốn và chi phí sử dụng vốn của công ty đa quốc gia, chương 7: quản trị tài trợ bằng nợ dài hạn của c.

  pdf5p lovebychance02 28-04-2021 8 2   Download

 • Chương 1 - Tổng quan về quản trị tài chính công ty Đa quốc gia. Nội dung chính của bài giảng chương 1: Mô tả các mục tiêu của công ty Đa quốc gia và những trở ngại trên con đường theo đuổi mục tiêu, giới thiệu khái quát hệ thống các quan hệ tài chính phổ biến của công ty Đa quốc gia, trình bày các cơ hội cũng như rủi ro trong quản trị tài chính công ty Đa quốc gia.

  pdf6p lovebychance02 28-04-2021 15 1   Download

 • Chương 2: Quản trị rủi ro hối đoái của công ty Đa quốc gia. Nội dung chính của bài giảng chương này gồm có: Nhận dạng và phân tích cấu trúc rủi ro hối đoái của các công ty ĐQG, thảo luận về cách thức sử dụng các giải pháp kiểm soát và tài trợ rủi ro hối đoái nghiệp vụ, giới thiệu về rủi ro hối đoái kinh tế và rủi ro hối đoái chuyển đổi, tạo điều kiện ban đầu cho các thảo luận về biện pháp phòng ngừa rủi ro hối đoái kinh tế và rủi ro hối đoái chuyển đổi.

  pdf8p lovebychance02 28-04-2021 15 1   Download

 • Chương 3: Quản trị tài sản ngắn hạn của công ty Đa quốc gia. Nội dung chính của bài giảng chương này gồm có: Giải thích sự khác biệt giữa quản lý tiền tập trung với quản lý tiền phân tán, mô tả các kỹ thuật tối ưu hóa luồng tiền và các trở ngại, phân tích lợi ích và rủi ro tiềm tàng của đầu tư vào ngoại tệ.

  pdf9p lovebychance02 28-04-2021 25 2   Download

 • Chương 4: Quản trị tài trợ ngắn hạn của công ty Đa quốc gia. Nội dung chính của bài giảng chương này gồm có: Mô tả các hình thức tài trợ ngắn hạn mà công ty ĐQG có thể tiếp cận, lý giải động cơ và cách thức quyết định tài trợ từ nước ngoài của các công ty ĐQG, bàn luận về các tiêu chuẩn phải quan tâm khi lựa chọn tài trợ từ nước ngoài của công ty ĐQG.

  pdf5p lovebychance02 28-04-2021 6 1   Download

 • Chương 5: Quản trị đầu tư nước ngoài của công ty Đa quốc gia. Nội dung chính của bài giảng chương này gồm có: Mô tả các lợi ích của việc theo đuổi dự án FDI đối với công ty ĐQG, giải thích lợi ích của đa dạng hóa quốc tế trong phân tích lợi tức – rủi ro của các dự án đầu tư quốc tế, mô tả tác động của môi trường kinh doanh quốc tế đối với các thông số tài chính dự án FDI của công ty ĐQG tư ban đầu.

  pdf6p lovebychance02 28-04-2021 15 0   Download

 • Chương 6: Kết cấu vốn và chi phí sử dụng vốn của công ty Đa quốc gia. Nội dung chính của bài giảng chương này gồm có: Tiếp cận bối cảnh chi phí vốn của các công ty ĐQG về quy mô, mức độ xâm nhập thị trường vốn quốc tế, rủi ro cũng như khả năng đa dạng hóa, thảo luận về sự khác biệt chi phí vốn giữa các nước và lợi ích của việc sử dụng chi phí vốn để đánh giá các dự án đầu tư ở nước ngoài.

  pdf5p lovebychance02 28-04-2021 14 2   Download

 • Chương 7: Quản trị tài trợ bằng nợ dài hạn của công ty Đa quốc gia. Nội dung chính của bài giảng chương này gồm có: Giải thích quyết định lựa chọn tài trợ dài hạn bằng các loại tiền tệ của công ty ĐQG trong bối cảnh tồn tại rủi ro hối đoái, thảo luận các biện pháp phòng ngừa rủi ro hối đoái đối với chi phí tài trợ dài hạn bằng ngoại tệ của công ty ĐQG.

  pdf5p lovebychance02 28-04-2021 11 1   Download

 • Chương 8: Môi trường thuế quốc tế và chính sách của công ty Đa quốc gia. Nội dung chính của bài giảng chương này gồm có: Chỉ ra những đặc trưng quan trọng trong môi trường thuế quốc tế mà một công ty ĐGQ cần cân nhắc kỹ lưỡng khi triển khai các hoạt động kinh doanh và đầu tư quốc tế, bàn luận về kỹ thuật chuyển giá và tác động của thuế tới các chính sách của công ty ĐGQ.

  pdf4p lovebychance02 28-04-2021 10 1   Download

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia Chương 5: Quản trị rủi ro tài chính tại MNCs nhằm trình bày về các loại rủi ro trong hoạt động của MNCs, 3 loại Rủi ro, phòng ngừa rủi ro tín dụng, rủi ro danh mục (Rủi ro liên quan đến danh mục các khoản cho vay).

  pdf40p good_12 30-06-2014 369 71   Download

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 2 Quản trị rủi ro trong hoạt động của MNC gồm các nội dung chính như: Quản trị rủi ro của các MNC, quản trị phơi nhiễm giao dịch, quản trị phơi nhiễm kinh tế, quản trị phơi nhiễm chuyển đổi,...

  ppt35p dolalatien 29-11-2017 213 17   Download

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 6 Quản trị tiền mặt trong MNC gồm các nội dung chính như: Quản trị tiền mặt quốc tế, hệ thống quản trị tiền mặt quốc tế, chuyển giá quốc tế, kỹ thuật chuyển giá quốc tế,...

  ppt14p dolalatien 29-11-2017 146 11   Download

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 5 Lập kế hoạch vốn của MNC gồm các nội dung chính như: Lập kế hoạch vốn – ôn tập, mô hình giá trị hiện tại điều chỉnh - APV, lập kế hoạch vốn trên quan điểm công ty mẹ,...

  ppt10p dolalatien 29-11-2017 138 8   Download

 • Các thông tin bổ sung từ các nguồn đáng tin cậy: Sản lượng tiêu thụ tăng so với năm trước từ 20-30%, giá bán không thay đổi đáng kể. Tình hình bán hàng thuận lợi nên không có hàng hóa ứ đọng, chậm lưu chuyển. Giá cả hàng hóa mua vào ổn định. Trong năm đơn vị bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận và các nhà đầu tư tăng vốn góp; do đó đã thanh toán bớt nợ dài hạn. Chính sách bán chịu không có gì thay đổi....

  doc3p anmay719 01-09-2010 773 173   Download

 • Chương 1 của bài giảng Tài chính quốc tế trình bày những nội dung tổng quan về tài chính quốc tế và quản trị tài chính đa quốc gia. Chương này giúp người học hiểu được khái niệm, đặc điểm và mục tiêu của tài chính quốc tế; hiểu được quản trị tài chính công ty đa quốc gia; biết được các thị trường tài chính quốc tế và thị trường phái sinh tiền tệ.

  pdf35p namthangtinhlang_02 04-11-2015 76 7   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế giới thiệu về công ty đa quốc gia. MNCs là công ty tham gia hoạt động sản xuất và bán sản phẩm / dịch vụ tại nhiều nước. Công ty mẹ đặt trụ sở ở chính quốc, tối thiểu 5-6 công ty con đặt ở nước ngoài, các đơn vị trực thuộc phối hợp hoạt động mang tính chiến lược cao.

  pdf106p vespa_12 15-04-2014 268 81   Download

 • Tài liệu Đề cương học phần Quản trị tài chính Quốc tế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về môi trường và hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia, thị trường tài chính quốc tế như thị trường tiền tệ, cổ phiếu, trái phiếu, cũng được thảo luận trong học phần này. Đặc biệt, học phần tập trung phân tích kỹ các vấn đề quản trị tài chính trong các công ty đa quốc gia như đầu tư trực tiếp, chi phí và cấu trúc vốn, tài trợ vốn, và quản trị tiền mặt quốc tế và môi trường thuế quốc tế.

  doc4p pipupipu 30-09-2016 117 12   Download

 • Bài 9 Tài chính công ty đa quốc gia nằm trong bài giảng Tài chính quốc tế nhằm trình bày về tài trợ nội bộ, sử dụng cơ cấu trung gian, giá chuyển giao (chuyển giá), quản trị tập trung ngân quỹ.

  ppt35p top_12 18-04-2014 85 9   Download

 • Tài chính có 3 lĩnh vực chủ yếu bao gồm: Thị trường và các thể chế tài chính. Đầu tư tài chính. Quản trị tài chính. Các lĩnh vực này thường liên quan như nhau đến những loại giao dịch tài chính nhưng theo góc độ khác nhau. Tài liệu này chủ yếu tập trung xem xét những vấn đề liên quan đến quản trị tài chính các công ty đa quốc gia.

  doc24p thu211087 17-05-2010 1535 699   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia
p_strCode=quantritaichinhcongtydaquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2