Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 - PGS.TS. Trương Quang Thông

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
54
lượt xem
4
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 - PGS.TS. Trương Quang Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1 Các mục tiêu tài chính và việc quản trị tài chính quốc tế trong bài giảng Tài chính quốc tế nhằm trình bày về khái niệm toàn cầu hóa và tác động của nó đối với cục diện thế giới hiện nay, các mục tiêu doanh nghiệp trong các bình diện khác nhau. Sự khác biệt giữa quản trị tài chính trong nước và quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 - PGS.TS. Trương Quang Thông

 1. BÀI 1 CÁC MỤC TIÊU TÀI CHÍNH VÀ VIỆC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Biên soạn: PGS.TS Trương Quang Thông Khoa Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM 2012 1
 2. NỘI DUNG  Khái niệm toàn cầu hóa và tác động của nó đối với cục diện thế giới hiện nay.  Các mục tiêu doanh nghiệp trong các bình diện khác nhau  Sự khác biệt giữa quản trị tài chính trong nước và quốc tế 2
 3. 1. MÔI TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ –TOÀN CẦU HÓA  Xu hướng thống trị của các quan hệ thị trường dựa vào cạnh tranh và lợi nhuận diễn ra trên tất cả các quốc gia trên thế giới, trên tất cả các lĩnh vực sản xuất và trao đổi hàng hóa và dịch vụ.  Thể hiện bằng tiến trình hội nhập quốc tế nhanh chóng với sự tăng trưởng kinh tế được kích thích bởi năng suất lao động 3
 4. TÒAN CẦU HÓA - GÓC ĐỘ LỊCH SỬ  Cuộc toàn cầu hóa thứ nhất: từ khỏang 1800 đến 1920  Hệ thống chiến tranh lạnh  Sự sụp đổ bức tường Berlin: tòan cầu hóa lần 2.  Thế kỷ 21- Kỷ nguyên mới của tòan cầu hóa. 4
 5. TÒAN CẦU HÓA VÀ SỰ BIẾN ĐỔI DIỆN MẠO THẾ GIỚI  Công nghệ  Tài chính  Thông tin 5
 6. TOÀN CẦU HÓA & CƠ CHẾ CỐT LÕI CỦA NÓ QUOÁ GIA C Theå thò cheá Cô hoävaø doï i de a tröôøg n töø n ngoaø beâ i 6
 7. 2. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA NHÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 7
 8. TRỞ LẠI BA CÂU HỎI DÀNH CHO GIÁM ĐỐC TÀI CHIÙNH 1. Lựa chọn cơ hội đầu tư nào? 2. Dùng nguồn tài trợ nào? 3. Nên thực hiện chính sách cổ tức như thế nào? 8
 9. GIÁM ĐỐC TÀI CHÍÙNH VÀ CÁC MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY  Tồn tại  Tạo thế cạnh tranh trên thị trường  Tối đa hóa doanh số  Tối đa hóa lợi nhuận  Tối thiểu hóa chi phí  …. 9
 10. CÁC MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY  Xung đột giữa các mục tiêu  Đâu là mục tiêu cuối cùng, quan trọng nhất, thể hiện và bao quát toàn bộ vấn đề? 10
 11. CÁC MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY  Công ty có thể có nhiều mục tiêu khác nhau trong từng thời kỳ phát triển.  Lựa chọn mục tiêu thể hiện thành ý chí của nhà quản trị tài chánh, thông qua các quyết định. 11
 12. MỤC TIÊU TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN  Luận thuyết cổ điển  Các hạn chế:  Định nghĩa lợi nhuận tối đa hóa là gì? Tới đâu? Công ty có thể có nhiều mục tiêu khác nhau trong từng thời kỳ phát triển.  Chưa tính đến các rủi ro trong kinh doanh 12
 13. MỤC TIÊU TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP  Luận thuyết hiện đại: phải có các quyết định tài chính sao cho tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.  Được chấp nhận phổ biến:  Nhà đầu tư muốn thấy giá trị đầu tư của họ tăng lên.  Có tính đến rủi ro, biến động thị trường. 13
 14. MÔ HÌNH TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ( MÔ HÌNH ANH -MỸ )  Giá trị: lợi vốn và cổ tức  Giả định: thị trường chứng khóan hiệu quả -> giá cổ phiếu luôn luôn đúng.  Lý thuyết đại diện  Tối đa hóa giá trị: trong ngắn hạn và trong dài hạn. 14
 15. MÔ HÌNH TỐI ĐA HÓA “SỰ GIÀU CÓ” CỦA DOANH NGHIỆP (Mô hình của Pháp và Nhật Bản)  Quyền lợi của cổâ đông không đựơc đặt nặng bằng quyền lợi của các thành phần có liên quan khác như: nhà quản trị, nhân viên, nhà cung ứng, chủ nợ và ngay cả chính quyền, công đồng địa phương  Còn gọi là mô hình chủ nghĩa tư bản dự phần 15
 16. GIÁ TRỊ - SỰ GIÀU CÓ CỦA DOANH NGHIỆP  Định nghĩa về giá trị doanh nghiệp theo nghĩa thuần túy tài chính: tính thanh khỏan, hạn mức tín dụng, chứng khóan, …  Định nghĩa theo nghĩa rộng: bao hàm cả các nguồn lực kỹ thuật, nhân lực, trí tuệ,văn hóa doanh nghiệp…  Giá trị doanh nghiệp định nghĩa theo nghĩa rộng: vượt xa sự giàu có đựợc đo lường bởi các tình trạng tài chính theo kiểu cổ điển, bởi lẽ, nó bao trùm cả vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, các công nghệ tích tụ được, các khả năng kỹ thuật và điều hành của nhân sự… 16
 17. GIÁ TRỊ - SỰ GIÀU CÓ CỦA DOANH NGHIỆP  Mô hình CNTB dự phần không cần giả định sự hiệu quả của TTCK  Tính hiệu quả rơi vào thứ yếu: mục tiêu tài chính không phải hòan tòan định hướng theo mong muốn của các cổ đông. 17
 18. TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG GIẢ ĐỊNH MỚI  Chính cổ đông mới là người “trung thành “ và có tính ổn định trong dài hạn.  Rủi ro tổng quát: bao gồm rủi ro tài chính và rủi ro nghiệp vụ.  Sứ mạng của ban điều hành: dựa vào mục tiêu chiến lược, sáng tạo ra dòng thu nhập và lợi tức trong dài hạn, trong 1 môi trường càng ít bất định càng tốt -> phát triển bền vững 18
 19. SO SÁNH HAI MÔ HÌNH  Mô hình TĐH “sự giàu có” của doanh nghiệp khắc phục những điểm yếu giả định của mô hình TĐH giá trị cổ đông.  Mô hình TĐH “sự giàu có” của doanh nghiệp: dễ dàng làm cho nhà điều hành rơi vào việc khó xử khi chọn mục tiêu ưu tiên -> ưu tiên theo chiến lược.  Khó thu hút vốn đầu tư quốc tế. 19
 20. 3. VÌ ĐÂU CHÚNG TA QUAN TÂM ĐẾN VIỆC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ? Do sự khác biệt giữa quản trị tài chính quốc nội và quốc tế:  Thể chế  Tỷ giá hối đoái  Các rủi ro chính trị  … 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản