intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề thực tập: Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (VINACONEX 12) - Nguyễn Thị Thu Hà

Chia sẻ: Duong Thanh Hai Hai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:79

207
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề thực tập "Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12" do sinh viên Nguyễn Thị Thu Hà thực hiện có kết cấu nội dung gồm 3 chương: Chương 1 lý luận chung về tiền lương, chương 2 thực trạng quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, chương 3 một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề thực tập: Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (VINACONEX 12) - Nguyễn Thị Thu Hà

 1. Chuyên đề thực tập MỤC LỤC  MỤC LỤC                                                                                                  ..............................................................................................      1  LỜI MỞ ĐẦU                                                                                            ........................................................................................      4 CHƯƠNG   I  LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG                                                  ..............................................      6  1. Tiền lương và vai trò của tiền lương                                                     .................................................      6  1.1 Tiền lương                                                                                              ..........................................................................................      6  1.2. Vai trò của tiền lương                                                                           .......................................................................      7  2. Quản lý tiền lương                                                                                    ................................................................................      9  2.1. Khái niệm và mục tiêu của quản lý tiền lương                                   ...............................      9 2.2.   Các   nguyên   tắc   cơ   bản   của   quản   lý   tiền   lương   trong   Doanh   nghiệp                                                                                                         .....................................................................................................       11  2.3. Nội dung của quản lý tiền lương trong Doanh nghiệp                     .................       13  3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tiền lương:                                ............................       18  3.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài:                                            ........................................       18  3.2. Yếu tố thuôc về Doanh nghiệp:                                                         .....................................................       19  3.3. Yếu tố thuộc về công việc:                                                                ............................................................       20  3.4. Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động                                          ......................................       21  4. Các hinh thức trả lương:                                                                        ....................................................................       22  4.1. Hình thức trả lương theo sản phẩm:                                                  ..............................................       22  4.2. Hình thức trả lương theo thời gian:                                                    ................................................       27 CHƯƠNG   II THỰC   TRẠNG   QUẢN   LÝ  TIỀN   LƯƠNG   TẠI   CÔNG   TY   CỔ   PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12                                                                      ..................................................................       29 Nguyễn Thị Thu Hà 1 Quản lý kinh tế 47A
 2. Chuyên đề thực tập 1.   Khái   quát   chung   về   Công   ty   Cổ   phần   xây   dựng   số   12   (VINACONEX 12):                                                                                       ...................................................................................       29  1.1. Quá trình hình thành                                                                             .........................................................................       29  1.2. Những đặc điểm chủ yếu:                                                                  ..............................................................       33 2. Thực trạng quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng số   12 (VINACONEX 12):                                                                                  ..............................................................................       45  2.1. Thực trạng lập kế hoạch tiền lương tại Công ty:                             .........................       47  2.2. Thực trạng tổ chức trong quản lý tiền lương tại Công ty:               ...........       57  2.3. Thực trạng chỉ đạo trong quản lý tiền lương tại Công ty:               ...........       58  2.4. Thực trạng kiểm tra trong quản lý tiền lương tại Công ty:              ..........       59 3. Đánh giá thực trạng quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây    dựng số 12 (VINACONEX 12)                                                                    ................................................................       60  3.1. Ưu điểm:                                                                                              ..........................................................................................       60  3.2. Nhược điểm:                                                                                       ...................................................................................       62  3.3. Nguyên nhân:                                                                                       ...................................................................................       62 CHƯƠNG   III MỘT   SỐ   GIẢI   PHÁP   HOÀN   THIỆN   CÔNG   TÁC   QUẢN   LÝ   TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẤN XÂY DỰNG SỐ 12         64 ....      1. Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công   ty:                                                                                                                    ................................................................................................................       64  1.1. Hoàn thiện Chiến lược Nguồn nhân lực:                                           .......................................       64 1.2. Hoàn thiện công tác xây dựng cơ chế  và quy chế  trả  lương trong   Công ty:                                                                                                       ...................................................................................................       66 2. Giải pháp hoàn thiện quản lý tiền lương tại Công ty cổ phần xây   dựng số 12 ( VINACONEX 12 ):                                                                 .............................................................       70 Nguyễn Thị Thu Hà 2 Quản lý kinh tế 47A
 3. Chuyên đề thực tập  2.1. Trong công tác lập kế hoạch tiền lương của Công ty:                      ..................       72  2.2. Trong việc tổ chức:                                                                             .........................................................................       72  2.3. Trong chỉ đạo:                                                                                      ..................................................................................       72  2.4. Trong kiểm tra:                                                                                    ................................................................................       73 3. Kiến nghị đối với Nhà nước để hoàn thiện chính sách tiền lương:                                                                                                                        73 .....................................................................................................................      3.1. Quan hệ giữa tiền lương và tăng trưởng kinh tế:                              ..........................       73 3.2. Kiến nghị đối với Nhà nước về hoàn thiện chính sách tiền lương:                                                                                                                    76 .................................................................................................................      KẾT LUẬN                                                                                              ..........................................................................................       78 Nguyễn Thị Thu Hà 3 Quản lý kinh tế 47A
 4. Chuyên đề thực tập LỜI MỞ ĐẦU Hệ thống tiền lương có ảnh hưởng rất lớn đến sự thực hiện công việc   của người lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động của Doanh  nghiệp. Chính sách tiền lương của Doanh nghiệp phải tuỳ  thuộc vào đặc   điểm sản xuất kinh doanh, cơ  cấu tổ  chức đồng thời phải đáp  ứng được   các mục tiêu: hợp pháp, kích thích, thoả đáng, công bằng, bảo đảm và hiệu  suất nhằm thu hút và gìn giữ  những người lao động giỏi, nâng cao sự  hài  lòng của người lao động khi thực hiện công việc. Tuy nhiên, tác dụng của tiền lương còn tuỳ  thuộc vào khả  năng chi trả  và ý muốn trả  lương của Công ty cho người lao động tương quan với sự  đóng góp của họ. Một cơ  cấu tiền lương hợp lý sẽ  là cơ  sở  để  xác định  lượng tiền lương công bằng nhất cho từng người lao động cũng như là cơ  sở để thuyết phục họ về lượng tiền lương đó. Trong thực tế thường xảy ra mâu thuẫn: Doanh nghiệp muốn giảm tiền   lương để  giảm chi phí, còn người lao động lại muốn tăng lương. Giải  quyết mâu thuẫn này  được  xác  định bằng cách xác định hiệu quả  tiền   lương, nghĩa là phải đánh giá một đồng tiền lương bỏ ra Doanh nghiệp thu  lại được những gì từ phía người lao động. Trong vấn đề  tính hiệu quả  trả  lương không phải lúc nào cũng tính  được hiệu quả kinh tế hoặc chi phí hiệu quả kinh tế mà cần phải tính đến   hiệu quả  xã hội của nó. Không phải chỉ  có lương cao là người lao động   hoàn toàn yên tâm, phấn khởi lao động mà bên cạnh yếu tố tiền lương phải   quan tâm và kết hợp với các yếu tố  khác, như  sự  quan tâm của lãnh đạo,   tạo không khí việc cởi mở, dân chủ… thì tiền lương mới thực sự phát huy  được hiệu quả của nó. Nguyễn Thị Thu Hà 4 Quản lý kinh tế 47A
 5. Chuyên đề thực tập Để hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương thì vấn đề  đặt ra là  áp dụng hình thức trả lương nào, cách phân phối tiền lương ra sao cjo phù   hợp với tính chất, đặc điểm sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp để  có  thể phát huy tối đa tính kích thích của tiền lương đối với người lao động,  đảm bảo hài hoà mối quan hệ  lợi ích giữa xã hội ­ tỏ  chức ­ người lao   động. Nhận thức được vai trò của tiền lương nên sau quá trình thực tập tại   Công ty em lựa chọn đề tài “Hoàn thiệc công tác quản lý tiền lương tại  Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (VINACONEX 12)”. Nguyễn Thị Thu Hà 5 Quản lý kinh tế 47A
 6. Chuyên đề thực tập CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 1. Tiền lương và vai trò của tiền lương 1.1 Tiền lương Tiền lương là một hoạt động quản lý nhân sự  có ý nghĩa rất lớn trong  việc giúp cho Doanh nghiệp đạt được hiệu suất cao cũng như tác động một  cách tích cực tới đạo đức lao động của mọi người lao động. Mức tiền lương mà mỗi Doanh nghiệp đưa ra đều nhằm thu hút những   người xin việc có chất lượng cao, động viên người lao động nâng cao năng   lực, thực hiện tốt công việc và giữ  chân những người lao động giỏi nhất   cho tổ  chức. Như  vậy tiền lương đóng một vai trò khá quan trọng trong   việc chọn nghề, sự thoả mãn trong lao động, kết quả  thực hiện công việc  và hiệu quả của Doanh nghiệp.          ­ Thông thường những nghề, những công việc có khả  năng trả  mức   lương cao thì sẽ  thu hút đông đảo người lao động tham gia nộp đơn và   chọn việc làm. Do đó, tiền lương là một nhân tố  quyết định cho lựa chọn  nghề nghiệp, lựa chọn việc làm và lựa chọn lĩnh vực lao động.      ­  Độ lớn của tiền lương mà người lao động nhận được sẽ  làm cho họ  hài lòng hoặc không hài lòng về  công việc. Sự  công bằng về  tiền lương   càng được quán triệt thì sự hài lòng về công việc của người lao động càng   cao, hoạt động của tổ chức càng có hiệu quả và mục tiêu càng đạt được.       ­  Lý thuyết và thực tế  đã chỉ  ra rằng không có mối quan hệ  phù hợp  tuyệt đối hoàn toàn giữa mức tiền lương nhận được và kết quả  thực hiện   công việc, mặc dù vậy cần khẳng định rằng tiền lương có  ảnh hưởng tỷ  Nguyễn Thị Thu Hà 6 Quản lý kinh tế 47A
 7. Chuyên đề thực tập lệ thuận đến kết quả thực hiện công việc. Tiền lương nhận được càng cao   thường dẫn đến kết quả thực hiện công việc càng tốt và ngược lại.      ­ Tiền lương có quan hệ chặt chẽ, biện chứng với hiệu quả hoạt động   của Doanh nghiệp. Tiền lương càng cao, sự  hài lòng về  công việc của   người lao động càng được tăng cường, giảm lãng phí giờ công, ngày công,   người lao động gắn bó với Doanh nghiệp, giảm thuyên chuyển lao động,  tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả  hoạt động và sản xuất kinh doanh  của Doanh nghiệp. Một khi mục tiêu của Doanh nghiệp đạt được lại có   điều kiện nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo  động lực kích thích người lao động. Tiền lương phải nhằm tăng cường gắn bó nhu cầu của các cá nhân lao  động, đồng thời phải linh hoạt, mềm dẻo nhằm thích ứng với đa dạng hoá  lực lượng lao động.  1.2. Vai trò của tiền lương 1.2.1. Vai trò của tiền lương đối với người lao động  ­ Tiền lương là phần cơ  bản nhất trong thu nhập của người lao động,   giúp cho họ và gia đình trang trải các chi tiêu, sinh hoạt, dịch vụ cần thiết.   ­ Tiền lương kiếm được  ảnh hưởng đến địa vị  của người lao động  trong gia đình, địa vị  của họ  trong tương quan với các bạn đồng nghiệp  cũng như giá trị tương đối của họ đối với Doanh nghiệp và đối với xã hội. ­  Khả  năng kiếm được tiền lương cao hơn sẽ  tạo động lực thúc đẩy  người lao động ra sức học tập để  nâng cao giá trị  của họ  đối với Doanh   nghiệp thông qua sự nâng cao trình độ và sự đóng góp cho Doanh nghiệp. Nguyễn Thị Thu Hà 7 Quản lý kinh tế 47A
 8. Chuyên đề thực tập 1.2.2. Vai trò của tiền lương đối với Doanh nghiệp ­ Tiền lương là một phần quan trọng của chi phí sản xuất. Tăng tiền  lương sẽ   ảnh hưởng tới chi phí, giá cả  và khả  năng cạnh tranh của sản   phẩm của Doanh nghiệp trên thị trường. ­ Tiền lương là công cụ  để  duy trì, gìn giữ  và thu hút những người lao   động giỏi, có khả năng phù hợp với công việc của Doanh nghiệp. ­ Tiền lương là một trong những công cụ để quản lý chiến lược nguồn  nhân lực và có ảnh hưởng đến các chức năng khác của quản lý nguồn nhân   lực. 1.2.3. Vai trò của tiền lương đối với xã hội: ­ Tiền lương có thể ảnh hưởng tới các nhóm xã hội và các tổ chức khác  nhau trong xã hội. Tiền lương cao hơn giúp cho người lao động có sức mua   cao hơn và điều đó làm tăng sự  thịnh vượng của cộng đồng nhưng mặt  khác có thể dẫn tới tăng giá cả và làm giảm mức sống của những người có   thu nhập không đuổi kịp mức tăng của giá cả. Giá cả  tăng cao lại có thể  làm giảm cầu về sản phẩm và dịch vụ, dẫn tới giảm công việc làm. ­ Tiền lương đóng góp một phần đáng kể vào thu nhập quốc dân thông  qua con đường thuế  thu nhập và góp phần làm tăng nguồn thu của Chính  phủ  cũng như  giúp cho chính phủ  điều tiết được thu nhập giữa các tầng   lớp dân cư trong xã hội. Các Doanh nghiệp cần quản trị  có hiệu quả  chương trình tiền lương   của mình vì kết quả của chương trình đó có ý nghĩa đặc biệt lớn. Một cơ  cấu tiền lương hợp lý sẽ  là cơ  sở  để  xác định tiền lương công bằng nhất  cho từng người lao động cũng như  là cơ  sở  để  thuyết phục họ  về  lượng  tiền lương đó. Nguyễn Thị Thu Hà 8 Quản lý kinh tế 47A
 9. Chuyên đề thực tập 2. Quản lý tiền lương 2.1. Khái niệm và mục tiêu của quản lý tiền lương 2.1.1. Khái niệm tiền lương Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của bộ  phận xã hội mà người lao  đông được sử  dụng để  bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình  sản xuất nhằm tái sản xuất sức lao động. Tiền lương là khoản thu nhập chủ  yếu của công nhân viên chức, ngoài ra   họ  còn được hưởng chế độ trợ cấp xã hội trong thời gian nghỉ việc vì ốm  đau, thai sản, tai nạn lao động…và các khoản tiền thưởng thi đua, thưởng  năng suất lao động. 2.1.2. Đặc điểm của tiền lương ­ Tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ  và   nền sản xuất hàng hoá. ­ Tiền lương la một bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm do lao động  làm ra. tuỳ theo cơ chế quản lý mà tiền lương có thể được xác định là một  bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá thành sản phẩm   hay được xác định là một bộ  phận của thu nhập ­ kết quả  tài chính cuối  cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh trong Doanh nghiệp. ­ Tiền lương là đòn bảy kinh tế  quan trọng để  nâng cao hiệu quả  sản   xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, có tác dụng động viên và khuyến  khích công nhân viên chức phấn khởi, tích cực lao động, nâng cao hiệu quả  công tác. Nguyễn Thị Thu Hà 9 Quản lý kinh tế 47A
 10. Chuyên đề thực tập 2.1.3. Mục tiêu của quản lý tiền lương Mục tiêu cơ bản của tiền lương là thu hút được những người lao động  giỏi phù hợp với yêu cầu công việc của Doanh nghiệp, gìn giữ  và động  viên họ thực hiện công việc tốt nhất. Khi đưa ra các quyết định tiền lương,   có một vài mục tiêu cần phải được xem xét đồng thời. Các mục tiêu đó bao  gồm: ­ Hệ  thống tiền lương phải hợp pháp: Tiền lương của Doanh nghiệp   phải tuân thủ  các điều khoản của Bộ  luật Lao động của nước CHXHCN   Việt Nam.  Ví dụ:  Điều 56 quy định về tiền lương tối thiểu             Điều 61 quy định về  trả  lương cho người lao động khi làm thêm   giờ... ­ Hệ  thống tiền lương phải thoả  đáng: Hệ  thống tiền lương phải đủ  lớn để  thu hút lao động có chất lượng cao và làm việc cho Doanh nghiệp,   giữ chân họ  ở  lại với Doanh nghiệp vì sự  hoàn thành công việc của họ  có  vai trò rất quan trọng giúp cho Doanh nghiệp đạt được mục tiêu đã đề ra và   phát triển Doanh nghiệp. ­ Hệ thống tiền lương phải có tác dụng kích thích người lao động, phải   có tác dụng tạo động lực và kích thích người lao động hoàn thành công việc  có hiệu quả cao. ­ Hệ  thống tiền lương phải công bằng: Nếu tiền lương không công  bằng sẽ triệt tiêu động lực lao động. Công bằng đối với bên ngoài và công   bằng đối với nội bộ. Nguyễn Thị Thu Hà 10 Quản lý kinh tế 47A
 11. Chuyên đề thực tập  + Công bằng đối với bên ngoài: mức tiền lương tương tự hoặc bằng   nhau khi so sánh thù lao lao động của cùng một công việc trong Doanh  nghiệp mình với Doanh nghiệp khác  trên cùng địa bàn. + Công bằng bên trong: Các công việc khác nhau trong Doanh nghiệp   phải được trả với mức tiền lương khác nhau; các công việc giống nhau có   yêu cầu về mức độ phức tạp, trình độ  lành nghề giống nhau thì phải nhận  tiền lương như  nhau. Công bằng còn thể  hiện sự  công bằng về  thủ  tục   như: thời hạn tăng lương và điều kiện tăng lương. ­ Hệ thống tiền lương phải bảo đảm: nghĩa là người lao động cảm thấy   thu nhập hàng tháng của họ được bảo đảm và có thể  đoán trước được thu  nhập của họ. ­   Hệ   thống   tiền   lương   phải   hiệu   quả   và   hiệu   suất:   đòi   hỏi   Doanh   nghiệp phải quản lý hệ thống tiền lương một cách có hiệu quả và phải có   những nguồn tài chính để hỗ  trợ cho hệ thống đó được tiếp tục thực hiện   trong thời gian dài. Mỗi mục tiêu trong sáu mục tiêu trên đều quan trọng trong việc xây  dựng một hệ thống tiền lương hợp lý. Tuy nhiên, những mục tiêu đó không  phải  luôn luôn tương  hợp với  nhau và những  người  sử  dụng lao  động  thường bị buộc phải cân đối sự cạnh tranh giữa các mục đích đó. 2.2.   Các   nguyên   tắc   cơ   bản   của   quản   lý   tiền   lương   trong   Doanh  nghiệp Bất cứ một Doanh nghiệp nào khi hoạt động cũng đều phải dựa trên những   nguyên tắc nhất định. Các nguyên tắc là những quy định bắt buộc nhằm  đảm bảo cho hoạt động của Doanh nghiệp theo đúng hướng, mục tiêu đã  quy định. Nguyễn Thị Thu Hà 11 Quản lý kinh tế 47A
 12. Chuyên đề thực tập 2.2.1. Nguyên tắc “Trả lương ngang nhau cho lao động như nhau” Đây là sự thể hiện của nguyên tắc cơ bản trong phân phối theo lao động   “Làm theo năng lực, hưởng theo lao động”. Theo đó, lao động như  nhau là  lao động có số lượng và chất lượng như nhau thì tiền lương được trả bằng  nhau, không phân biệt tuổi tác, dân tộc, màu da…Thực hiên nguyên tắc này   giúp cho người lao động yên tâm công hiến, yên tâm công tác  ở  vị  trí của   mình.  Hiện nay, việc trả lương không chỉ  tính đến hao phí lao động của từng   cá nhân mà phải tính đến hao phí lao động của cả  tập thể. Trong thực tế,   lao động cá nhân như nhau nhưng lao động tập thể có thể khác nhau, do đó  tiền lương của các cá nhân đó có thể cũng khác nhau. Đảm bảo nguyên tắc này nhằm chống lại các tư  tưởng đòi thụ  hưởng   cao hơn cống hiến của mình và “bình quân chủ nghĩa” trong trả lương. 2.2.2  Nguyên tắc “Đảm bảo tốc độ tăng tiền lương bình quân phải nhỏ   hơn tốc độ tăng năng suất lao động”: Đây là một trong những nguyên tắc nhằm đảm bảo hiệu quả  của việc   trả lương. Theo nguyên tắc đó, tiền lương được trả phải dựa vào năng suất  lao động đạt được và phải nhỏ hơn chúng. Thực hiện nguyên tắc này sẽ giúp cho các Doanh nghiệp giảm được giá  thành, hạ giá cả và tăng cường tích luỹ để thúc đẩy sản xuất phát triển. Mối quan hệ  giữa năng suất lao động, tiền lương và giá thành sản phẩm  như sau: Z = ( Itl / Iw – 1 ) x do Trong đó: Z ­ phần trăm tăng hoặc giảm giá thành                 Itl ­ chỉ số tiền lương bình quân Nguyễn Thị Thu Hà 12 Quản lý kinh tế 47A
 13. Chuyên đề thực tập                 Iw ­ chỉ số năng suất lao động                 do ­ tỷ trọng tiền lương trong giá thành Việc thực hiện nguyên tắc này không những là sự cần thiết khách quan,  thể  hiện mối quan hệ  giữa làm và ăn, giữa tích luỹ  và tiêu dùng mà hoàn   toàn có khả năng thực hiện được. 2.2.3. Nguyên tắc “Đảm bảo mối quan hệ  hợp lý về  tiền lương giữa   các ngành, các vùng và giữa các đối tượng trả lương khác nhau” Nguyên tắc này là nguyên tắc bổ  sung cho nguyên tắc thứ  nhất: trả  lương khác nhau cho lao động khác nhau. Khi lao động có số lượng và chất  lượng khác nhau thì tiền lương được trả  phải khác nhau. Để  có sự  phân   biệt trong trả lương đòi hỏi phải xác định chính xác cả  số  lượng lẫn chất  lượng lao động. Chất lượng lao động khác nhau thường được thể  hiện qua: Trình độ  lành   nghề bình quân khác nhau; Điều kiện lao động khác nhau; Vị trí quan trọng  của từng ngành trong nền kinh tế quốc dân; Sự khác biệt giữa các vùng về  điêù kiện sống ( khí hậu, đi lại, giá cả sinh hoạt…) Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, đối với một số loại lao động đặc biệt   cần thu hút và giữ  chân ( nghệ  nhân, các nhà quản lý, nhà chuyên môn tài   giỏi…) mà các Doanh nghiệp đang thiếu hoặc đang cần cũng phải trả  cao,  thậm chí cao hơn giá trị thực và giá trị trả trên thị trường. 2.3. Nội dung của quản lý tiền lương trong Doanh nghiệp 2.3.1. Lập kế hoạch quỹ lương trong Doanh nghiệp Muốn lập kế  hoạch quỹ lương chính xác trong điều kiện gắn chặt với   thị trường cần phải xuất phát từ kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hàng hoá trên   thị trường để xác định quỹ lương. Trước khi lập kế hoạch quỹ lương cần   Nguyễn Thị Thu Hà 13 Quản lý kinh tế 47A
 14. Chuyên đề thực tập phân tích chi tiêu quỹ lương trong thời gian qua để phát hiện những khoản   chi không hợp lý, không có trong kế hoạch nhằm điều chỉnh kế hoạch trong  thời gian tới. Để  lập kế  hoạch quỹ lương Doanh nghiệp có thể  vận dụng  các   phương   pháp   khác   nhau   phù   hợp   với   điều   kiện   cụ   thể   của   Doanh  nghiệp.Có các phương pháp lập kế hoạch quỹ lương mà các Doanh nghiệp  có thể lựa chọn: * Phương pháp dựa vào tổng thu trừ đi tổng chi: QLkh = DTkh – CFkh Trong đó: QLkh ­ Quỹ lương kế hoạch                  DTkh ­ Doanh thu kế hoạch                  CFkh ­ Tổng chi phí kế hoạch Phương pháp này khuyến khích Doanh nghiệp tăng doanh thu và giảm  chi phí nhưng khó đảm bảo quỹ  lương theo kế  hoạch vì hai yếu tố  doanh  thu và chi phí thường xuyên biến động, khó xác định trước. * Phương pháp dựa vào mức lương thịnh hành trên thị trường lao động Đây là phương  pháp gắn chặt với thị  trường,  nhất là thị  trường  lao  động. Theo đó, các nhà lập kế hoạch quỹ lương phải tìm hiểu và nắm chắc  giá cả  thị  trường đối với các loại lao động mà Doanh nghiệp sẽ  sử  dụng,  từ đó tính số lao động và số tiền cần thiết để trả cho người lao động theo   giá cả thị trường. Tuy nhiên, trong điều kiện Viêt Nam hiện nay ( giá cả sức lao động trên   thị trường thường cao hơn mức Doanh nghiệp trả; mặt khác giá cá sức lao   động trên thị trường lao động thường mang tính tự phát, không thống nhất  và không được dự  báo trước…), nên không thể  chỉ  dựa vào “tín hiệu thị  trường” để  xác định mức lương mà cần phải phối hợp với các phương   pháp khác để xác định. Nguyễn Thị Thu Hà 14 Quản lý kinh tế 47A
 15. Chuyên đề thực tập * Phương pháp dựa vào chi phí ( đơn giá ) tiền lương cho một đơn vị   hàng hoá tiêu thụ: ­ Xác định mức chi phí tiền lương cho một đơn vị  hnàg hoá tiêu thụ  kỳ  báo cáo ( Mo ) Mo = QLo/Qo Trong đó: Qlo ­ quỹ lương thực tế chi trả kỳ báo cáo                  Qo  ­  tổng doanh thu kỳ báo cáo ­ Xác định mức chi phí tiền lương kỳ kế hoạch ( M1 ) M1 = Mo x Itl / Iw Trong đó: Itl ­ chỉ số chi phí tiền lương bình quân                  Iw ­ chỉ số năng suất lao động kỳ kế hoạch ­ Xác định quỹ lương kế hoạch ( QL1 ) QL1 = M1 x Q1 Trong đó: Q1 ­ tổng doanh thu kỳ kế hoạch. Ngoài phương pháp tính M1  như  trên ta còn có thể  áp dụng phương pháp  xác định Đơn giá tiền lương tính trên tổng doanh thu: Vđg = [ Lđb x MLmindn x ( Hcb+Hpc )+Vdt] x 12 tháng + Vtllđ / ∑Tkh Trong đó: Lđb ­ tổng số lao động định biên                  MLmindn ­ Mức lương tối thiểu của Doanh nghiệp                  Hcb ­ Hệ số lương cấp bậc                  Hpc ­ Hệ số lương phụ cấp                  Vdt ­ tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể                  Vtllđ ­ tiền lương tính thêmkhi làm việc ban đêm                   Tkh ­ tổng doanh thu kế hoạch Nguyễn Thị Thu Hà 15 Quản lý kinh tế 47A
 16. Chuyên đề thực tập 2.3.2. Tổ chức quản lý tiền lương: ­ Xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên trách công tác tiền lương từ phòng  ban đến tổ sản xuất. ­ Xây dựng kế  hoạch quỹ  lương và tìm kiếm các giải pháp nhằm tăng  nguồn quỹ chi trả. ­ Phối hợp với các đơn vị  liên quan trong Doanh nghiệp để  thực hiện  việc tính toán và thanh quyết toán tiền lương, tiền thưởng cho các bộ phận   cũng như cho người lao động. ­ Nghiên cứu, giải quyết các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước   đối với người lao động về tiền lương, phụ cấp lương và các chế độ ưu đãi   khác liên quan. ­ Phân tích, đánh giá tình hình chi trả tiền lương, hiệu quả của nó và đề  ra các giải pháp kiến nghị nhằm sử dụng có hiệu quả hơn quỹ tiền lương. Tổ  chức tiền lương phải đáp  ứng yêu cầu đơn giản, dễ  hiểu đối với   người lao động và có hiệu quả đối với Doanh nghiệp. 2.3.3. Chỉ đạo quản lý tiền lương ­ Thiết lập và củng cố  mạng lưới chuyên trách công tác quản lý lao  động tiền lương. ­ Nắm chắc và vận dụng đúng đắn các chế  độ, chính sách của Nhà  nước về tài chính nói chung và tiền lương nói riêng. ­ Lựa chọn các hình thức và chế  độ  trả  lương phù hợp với điều kiện   sản xuất cụ thể và đối tượng trả lương. ­ Xây dựng và thực hiện đầy đủ  quy chế  trả  lương, trả  thưởng của  Doanh nghiệp. Nguyễn Thị Thu Hà 16 Quản lý kinh tế 47A
 17. Chuyên đề thực tập ­ Công khai hoá và ghi chép đầy đủ  tiền lương và thu nhập hàng tháng  của người lao động trong sổ lương của Doanh nghiệp. ­ Thực hiện thanh quyết toán chi tiêu quỹ  lương kịp thời, đầy đủ; phân   tích, đánh giá mức độ hợp lý của các chi tiêu và đề xuất giải pháp sử dụng  quỹ lương có hiệu quả. 2.3.4. Kiểm tra quản lý tiền lương Sau khi quỹ lương của một Doanh nghiệp được xây dựng thì vấn đề đặt  ra là phải làm sao quản lý chi tiêu quỹ lương theo đúng kế hoạch đặt ra để  vừa đảm bảo không lãng phí quỹ  lương vừa đảm bảo nâng cao hiệu quả  sản xuất kinh doanh. Do vậy phải có công tác kiểm tra việc quản lý tiền  lưong trong Doanh nghiệp. Trước hết cần làm rõ: ­ Ai quản lý? ( trách nhiệm của cơ quan, Doanh nghiệp, cá nhân ) ­ Quản lý cái gì? ( giới hạn phạm vi quản lý ) ­ Quản lý dựa trên cơ sở, nguyên tắc, quy chế, quy định nào? Sau đó, tiến hành kiểm tra: * Nguồn hình thành và phân phối quỹ lương: ­ Nguồn hình thành quỹ lương trong một Doanh nghiệp bao gồm: + Quỹ lương theo đơn giá tiền lương được giao. + Quỹ  lương tù các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  khác  ngoài đơn giá tiền lương được giao. + Quỹ lương dự phòng từ năm trước chuyển sang. + Quỹ lương bổ sung theo chế độ qui định của Nhà nước ( nghỉ phép,  nghỉ lễ tết, nghỉ việc riêng có lương…) + Quỹ lương làm thêm giờ. ­ Phân phối tiền lương cho người lao động: Nguyễn Thị Thu Hà 17 Quản lý kinh tế 47A
 18. Chuyên đề thực tập + Quỹ tiền lương trả trực tiếp cho người lao động ( ít nhất 76% ). + Quỹ khen thưởng từ quỹ lương: 5%. + Quỹ tiền lương dự phòng: 10%. * Kiểm tra việc tổ chức thực hiện để  đảm bảo tính hiệu quả trong chi trả  tiền lương, vừa tạo ra môi trường pháp lý vừa giám sát hoạt động của   Doanh nghiệp để  Doanh nghiệp không vi phạm pháp luật của Nhà nước,   nhất là đối với người lao động. 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tiền lương: 3.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài: ­ Thị trường lao động: Tình hình cung và cầu lao động, thất nghiệp trên thị  trường lao động là  yếu tố bên ngoài quan trọng nhất  ảnh hưởng đến số  lượng tiền lương mà   người chủ sử dụng sức lao động sẽ đưa ra để thu hút và gìn giữ người lao   động có trình độ. Sự  thay đổi cơ  cấu đội ngũ lao động, các định chế  về  giáo   dục   và   đào   tạo   cũng   ảnh   hưởng   đến   mức   tiền   lương   của   Doanh   nghiệp. ­ Sự khác biệt về tiền lương theo vùng địa lý mà Doanh nghiệp đang cư  trú. ­ Các mong đợi của xã hội, văn hoá, phong tục, tập quán: Các mong đợi của xã hội, văn hoá, phong tục, tập quán tại nơi Doanh  nghiệp đang kinh doanh cũng cần được lưu tâm xem xét khi xác định mức  tiền lương vì tiền lương phải phù hợp với chi phí sinh hoạt của vùng địa   lý. ­ Các tổ chức công đoàn: Nguyễn Thị Thu Hà 18 Quản lý kinh tế 47A
 19. Chuyên đề thực tập Công đoàn là một tổ  chức có thế  lực mạnh mà các cấp quản trị  phải   thảo luận với họ về các tiêu chuẩn được sử  dụng để xếp lương; các mức   chênh lệch về  tiền lương, các hình thức trả  lương…Nếu Doanh nghiệp  được công đoàn ủng hộ thì các kế hoạch đề ra rất dễ giành được thắng lợi. ­ Luật pháp và các quy định của Chính phủ: Các điều khoản về  tiền lương được quy định trong Bộ Luật Lao Động  đòi hỏi các tổ  chức phải tuân thủ  khi xác định và đưa ra các mức tiền   lương. ­ Tình trạng của nền kinh tế: Tình trạng của nền kinh tế  đang suy thoái hay đang tăng trưởng nhanh  sẽ  tạo cho Doanh nghiệp có khuynh hướng hạ  thấp hoặc tăng lương cho   người lao động. Bởi vì, trong điều kiện nền kinh tế  suy thoái nguồn cung  vè lao động tăng lên, còn trong điều kiện nền kinh tế tăng trưởng thì việc   làm được tạo ra và cầu về lao động tăng lên. 3.2. Yếu tố thuôc về Doanh nghiệp: ­ Quy mô của Doanh nghiệp, Doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất hoặc  lĩnh vực kinh doanh nào. ­ Trình độ  trang bị kỹ thuật của Doanh nghiệp: Tiên tiến, hiện đại hay   lạc hậu. ­ Lợi nhuận và khả  năng chi trả  tiền lương của Doanh nghiệp: Các  Doanh nghiệp kinh doanh thành công thường có khuynh hướng trả  lương  cao hơn mức lương trung bình của thị trường lao động và ngược lại. ­ Quan điểm, triết lý của Doanh nghiệp trong trả lương: Doanh nghiệp   trả  luơng cao hơn mức lương trên thị  trường; Một số  Doanh nghiệp khác  lại áp dụng mức lương thịnh hành tức là mức lương trung bình mà hầu hết  Nguyễn Thị Thu Hà 19 Quản lý kinh tế 47A
 20. Chuyên đề thực tập các Doanh nghiệp khác đang trả cho người lao động. Có Doanh nghiệp lại   có chính sách trả  lương thấp hơn mức lương thịnh hành trên thị  trường.   Tuỳ vào điêu kiện của từng Doanh nghiệp mà lựa chọn hình thức trả lương  hợp lý. 3.3. Yếu tố thuộc về công việc: Công việc là một yếu tố chính quyết định và ảnh hưởng đến tiền lương   của người lao động trong Doanh nghiệp. 3.3.1. Kỹ năng ­ Mức độ phức tạp của công việc; yêu cầu kỹ năng lao động trí óc và lao  động chân tay. ­ Yêu cầu về kiến thức giáo dục, đào tạo cần thiết cho công việc. ­ Khả năng ra quyết định đánh giá. ­ Sự khéo léo tay chân, khả năng sáng tạo, tính linh hoạt…công việc đòi  hỏi. ­ Khả năng quản lý, khả năng hội nhập mà công việc yêu cầu. 3.3.2. Trách nhiệm Công việc đòi hỏi trách nhiệm đối với các vấn đề sau: ­ Tiền, tài sản, sự cam kết trung thành.. ­ Ra quyết định. ­ Giám sát công việc của người khác hoặc của người dưới quyền. ­ Kết quả tài chính. ­ Quan hệ với cộng đồng, với khách hàng và với các đối tượng khác bên  trong và bên ngoài tổ chức. ­ Vật tư, trang thiết bị, tài sản và máy móc thiết bị. ­ Ra quyết định các chính sách của Doanh nghiệp. Nguyễn Thị Thu Hà 20 Quản lý kinh tế 47A
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2