CÔNG NGHIỆP - Tiết 1

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
12
download

CÔNG NGHIỆP - Tiết 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nêu được vai trò của công nghiệp và thủ công nghiệp. - Biết nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp. - Kể được tên sản phẩm của một số ngành công nghiệp. - Xác định trên BĐ một số địa phương có các mặt hàng thủ công nổi tiếng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG NGHIỆP - Tiết 1

  1. Bài 12 CÔNG NGHI P
  2. I - M C TIÊU : H c xong bài này,HS : - Nêu ư c vai trò c a công nghi p và th công nghi p. - Bi t nư c ta có nhi u ngành công nghi p và th công nghi p. - K ư c tên s n ph m c a m t s ngành công nghi p. - Xác nh trên B m t s a phương có các m t hàng th công n i ti ng. II - DÙNG D Y H C - B n hành chính VN. - Tranh nh v m t s ngành công nghi p, th công nghi p và s n ph m c a chúng. III - CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U 1/ Kh i ng : 2/ Ki m tra bài cũ : - 3 HS tr l i 3 câu h i – SGK. 3/ Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH
  3. • Gi i thi u bài 1 – Các ngành công nghi p * Ho t ng 1 : làm vi c theo c p - HS th o lu n. ho c nhóm nh Bư c 1 : HS làm các BT m c1– - HS trình bày. SGK. Bư c 2 : HS trình bày k t qu . Có th t ch c cho HS vui ho c i áp v - HS tr l i s n ph m c a các ngành công nghi p. - GV k t lu n như SGV. - theo c p. - Ngành công nghi p - HS tr l i và có vai trò ntn i v i i s ng và ch B . SX? 2 – Ngh th công - Vài HS c * Ho t ng 2 : Làm vi c c l p - HS tr l i câu h i m c 2 – SGK. - KL: nư c ta có r t nhi u ngh th công. * Ho t ng 3 : làm vi c cá nhân
  4. ho c theo c p Bư c 1: HS d a vào SGK tr l i: Ngh th công nư c ta có vai trò và c i m gì? Bư c 2 : HS trình bày k t qu và cho HS ch trên B nh ng a phương có các s n ph m th công n i ti ng. - GV k t lu n như SGK. --> Bài h c SGK 4/ C ng c , d n dò : - Em bi t gì v ngành công nghi p nư c ta ? - V nhà h c bài và c trư c bài 13/93. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản