Công văn 3369/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
101
lượt xem
8
download

Công văn 3369/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3369/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3369/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- --------------------- Số: 3369/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2009 V/v: Thuế GTGT mặt hàng hóa chất Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóa chất (135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội) Trả lời công văn số 139/KDXNK ngày 11/5/2009 của Công ty Cổ phần hóa chất về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng hóa chất cơ bản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm 2, Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn, thì: Hóa chất cơ bản gồm các loại hóa chất ghi trong Danh mục hóa chất (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) thuộc đối tượng được giảm 50% thuế suất thuế GTGT. Căn cứ Danh mục các loại hóa chất cơ bản thì mặt hàng Trisodium Phosphate có công thức hóa học Na3PO4.12H2O không thuộc Danh mục các loại hóa chất cơ bản nên không thuộc đối tượng được giảm 50% thuế suất thuế GTGT. Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần hóa chất biết./. TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG Dương Phú Đông

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản