intTypePromotion=3

Công văn 3983/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc đề nghị giảm thuế suất xuất khẩu sản phẩm từ quặng titan

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
142
lượt xem
21
download

Công văn 3983/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc đề nghị giảm thuế suất xuất khẩu sản phẩm từ quặng titan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3983/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc đề nghị giảm thuế suất xuất khẩu sản phẩm từ quặng titan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3983/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc đề nghị giảm thuế suất xuất khẩu sản phẩm từ quặng titan

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3983/BCT-CNNg -------------------- V/v đề nghị giảm thuế suất xuất khẩu Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2009 sản phẩm từ quặng titan Kính gửi: Bộ Tài chính Bộ Công Thương nhận được công văn số 561/UBND-CN ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân tỉnh Bình Định đề nghị bổ sung biểu thuế xuất khẩu mặt hàng Ilmenite hoàn nguyên với thuế suất bằng 0% và công văn số 94/TCT-KT ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Tổng công ty khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đề nghị giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng Zircon siêu mịn. Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Công thương có ý kiến như sau: 1. Ilmenite hoàn nguyên và zircon siêu mịn là sản phẩm chế biến từ quặng chứa titan. Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1707/VPCP-KTN ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ, các doanh nghiệp được tiếp tục xuất khẩu tinh quặng ilmenite đến hết năm 2010, vì vậy để hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm hiện nay, đồng thời không ảnh hưởng nặng nề đến nguồn thu ngân sách thì việc điều chỉnh thuế suất xuất khẩu cần được xem xét không chỉ đối với riêng 02 mặt hàng nói trên mà cần xét cho tất cả các sản phẩm chế biến từ quặng titan. 2. Sau khi tập hợp ý kiến của Uỷ ban nhân dân các tỉnh có hoạt động khoáng sản titan và Hiệp hội Titan Việt Nam, Bộ Công Thương đề nghị biểu thuế xuất khẩu của các loại sản phẩm từ quặng titan như sau: TT Tên sản phẩm, hàng hoá Quy cách, Thuế Thuế Ghi chú chất suất suất lượng hiện đề hành nghị 1 Tinh quặng Ilmenite (sa khoáng) TiO2 ≥ 52% 20% 10% Mã số thuế 2614 00 10 00 2 Tinh quặng Ilmenite (gốc) TiO2 ≥ 48% 20% 10% Mã số thuế 2614 00 10 00 3 Tinh quặng Ilmenite khác 20% 15% Mã số thuế 2614 00 90 00 4 Bột Zircon siêu mịn cỡ hạt nhỏ ZrO2 ≥ 10% 0% Mã số thuế 2615 10 hơn 75 mi-crô-mét 65% 00 00 5 Tinh quặng Zircon loại khác ZrO2 ≥ 20% 5% Mã số thuế 2615 10 65% 00 00 6 Xỉ titan TiO2 ≥ 85% 20% 5% Chưa có mã số thuế 7 Tinh quặng Monazite ReO ≥ 57% 20% 5% Chưa có mã số thuế 8 Ilmenite hoàn nguyên TiO2 ≥ 56% 20% 5% Chưa có mã số thuế FeO ≤ 11% 9 Tinh quặng Rutile TiO2 ≥ 83% 20% 10% Chưa có mã số thuế 10 Bột màu Pigment 0% 0% Chưa có mã số thuế Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương, đề nghị Quý Bộ nghiên cứu xem xét và quyết định./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Dương Quang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản