intTypePromotion=1

Công văn 4689/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
113
lượt xem
15
download

Công văn 4689/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4689/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc công tác chuẩn bị chuyển giao trạm thu phí nam hầm Hải Vân và Liên Chiểu cho Nhà đầu tư để thu phí hoàn vốn dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A Hoà Cầm-Hoà Phước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4689/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4689/BGTVT-TC -------------------- V/v: Công tác chuẩn bị chuyển giao trạm thu Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009. phí nam Hầm Hải Vân và Liên Chiểu cho Nhà đầu tư để thu phí hoàn vốn dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL1A Hoà Cầm-Hoà Phước. Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải nhận được Tờ trình số 252/TT/TCKT/2009 ngày 26/6/2009 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 545 (Nhà đầu tư) về xin thời gian thu và nhận 2 trạm thu phí nam Hải Vân và Liên Chiểu để thu phí cho Dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Hòa Cầm – Hòa Phước, theo báo cáo của Nhà đầu tư dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/9/2009. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau: Giao Cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ và là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để cùng với Nhà đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình Nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước để đưa vào khai thác sử dụng và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ. Trên cơ sở đó Bộ xem xét ban hành quyết định cho phép Nhà đầu tư tổ chức thu phí tại trạm thu phí nam Hầm Hải Vân và trạm thu phí Hòa Phước để hoàn vốn cho dự án . Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam triển khai thực hiện theo đúng quy định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); - TTr Nguyễn Hồng Trường; - Công ty CP XDCT 545; - Lưu: VT, TC. Lê Mạnh Hùng
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản