Công văn 9417/BTC-CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
78
lượt xem
3
download

Công văn 9417/BTC-CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9417/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9417/BTC-CST của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 9417/BTC-CST V/v: Triển khai thực hiện Quyết Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2008 định số 104/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5159/VPCP- KTN ngày 07/8/2008 của Văn phòng Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh việc thu mua tiêu thụ hết lúa, gạo vụ Hè thu 2008 ở đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Tài chính hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ như sau: 1. Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo (có hiệu lực từ ngày 15/8/2008). 2. Chưa áp dụng mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với hợp đồng xuất khẩu gạo có giá trị xuất khẩu theo giá FOB ở mức dưới 800 USD/tấn. Mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu áp dụng đối với những tờ khai xuất khẩu gạo đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2008 có giá xuất khẩu theo giá FOB từ 800USD/tấn trở lên, cụ thể như sau: STT Giá gạo xuất khẩu theo giá FOB Mức thuế tuyệt đối (USD/tấn) (đồng/tấn) 1 Từ 800 đến dưới 900 800.000 2 Từ 900 đến dưới 1.000 1.200.000 3 Từ 1.000 đến dưới 1.100 1.500.000 4 Từ 1.100 đến dưới 1.200 1.900.000 5 Từ 1.200 đến dưới 1.300 2.300.000 6 Từ 1.300 trở lên 2.900.000 Trong quá trình thực hiện công văn này, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết kịp thời./. TL. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đồng bộ tài khoản