Cung ứng toàn cầu

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
24
lượt xem
3
download

Cung ứng toàn cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này sẽ cung cấp cho chúng ta nội dung các vấn đề sau: - Nhìn nhận những điểm tương đồng và khác biệt cơ bản giữa cung ứng nội địa và cung ứng toàn cầu. - Thảo luận những lý do về sự gia tăng trong các hoạt động kinh doanh toàn cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cung ứng toàn cầu

 1. CUNG ỨNG TOÀN CẦU
 2. Các mục tiêu nghiên cứu Chương này sẽ cung cấp cho chúng ta nội dung các vấn đề sau: - Nhìn nhận những điểm tương đồng và khác biệt cơ bản giữa cung ứng nội địa và cung ứng toàn cầu. - Thảo luận những lý do về sự gia tăng trong các hoạt động kinh doanh toàn cầu. - Định nghĩa về một công ty toàn cầu. - Làm sáng tỏ lý thuyết sự phát triển bền vững về lợi thế cạnh tranh toàn cầu của Porter. - Mô tả những thay đổi then chốt ảnh hưởng đến dịch vụ cung ứng toàn cầu. - Giải thích sự ảnh hưởng của việc thay đổi môi trường pháp lý và chính trị ở Châu Âu, Châu Á, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. - Thảo luận về những tác động của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ đến các hoạt động cung ứng. - Xác định tính chất và lợi ích của một xưởng lắp giáp, sản xuất thuê “Maquiladora”. - Tìm kiếm các phương thức vận tải chính có hiệu quả cho các hoạt động cung úng toàn cầu. - Phân biệt giữa các trung gian cung ứng toàn cầu: Vận chuyển giao nhận, các nhà môi giới hải quan, các hãng vận tải thủy và các công ty quản lý xuất khẩu. - Xác định các tiêu chuẩn sử dụng để lựa chọn một cổng cho việc gửi hang hóa toàn cầu. - Thảo luận về kho và các yêu cầu đóng gói cho hàng hóa gửi đi toàn cầu. - Xác định vai trò của thuế quan và các khu vực thương mại tự do.
 3. I- Hồ Sơ giấy tờ của công tác cung ứng: Giống nhau nhưng rất khác nhau giữa cung ứng nội địa và cung ứng toàn cầu. Ông John Rounder, phó chủ tịch toàn cầu hậu cần của Novelty Clothing, Inc. Cuối cùng đã có một thời gian để xem lại các ghi chú của mình cho bài phát biểu giải quyết ông đã làm cho Hội đồng của Logistics Quản lý (CLM), tổ chức một chuỗi cung ứng hàng đầu. Sau khi làm việc nhiều hơn 25 năm trong tất cả các giai đoạn hậu cần và cung cấp quản lý chuỗi (SCM), anh biết chắc rằng ông có một cái gì đó để cung cấp cho các thành viên CLM. Ông đã chọn chủ đề, "Giống nhau, nhưng rất khác nhau" bởi vì các chuỗi cung ứng toàn cầu có rất nhiều các chức năng tương tự và các khái niệm cơ bản như mái vòm tic SCM, nhưng, sự khác biệt khá đáng kể và yêu cầu một cách tiếp cận khác nhau quản lý. Như vậy, trình bày của ông sẽ được chuyển đến hoạt động toàn cầu nhưng nó sẽ xây dựng trên các mái vòm tic chuỗi cung ứng quản lý chiến lược và công nghệ niques quen thuộc với đa số thành viên. Đầu tiên, ông đã liệt kê các điểm tương đồng giữa SCM trong nước và toàn cầu: • Khuôn khổ khái niệm hậu cần liên kết hệ thống cung cấp, nhà máy, kho hàng và khách hàng là giống nhau. • Cả hai hệ thống liên quan đến việc quản lý phong trào lưu trữ của sản phẩm. • Thông tin quan trọng để cung cấp hiệu quả của các dịch vụ, quản lý của các nhà cung cấp, hàng tồn kho sản phẩm, giám sát chất lượng dịch vụ và chi phí kiểm soát. • Các quá trình chức năng của quản lý hàng tồn kho, kho bãi, xử lý đơn hàng, lựa chọn hãng vận tải, mua sắm, và thanh toán nhà cung cấp được yêu cầu cho cả hai. • Quy tắc kinh tế và an toàn luôn tồn tại trong hoạt động vận tải. Sau khi John đã làm cho khán giả nhận thức rằng SCM toàn cầu là cơ bản giống như trong nước, ông đã chuyển sự chú ý sang những điểm khác biệt
 4. chính: +Khoảng cách là một sự khác biệt rõ ràng, với toàn cầu chuỗi cung ứng thường là lớn hơn so với các chuỗi cung ứng trong nước. Ví dụ, Các chuỗi cung cấp nguồn quần áo từ hãng Pacific lớn hơn khoảng 8 đến 10 lần so với một nhà cung cấp trong nước. +Một sự khác biệt rõ ràng là ngôn ngữ. Trong một chuỗi cung ứng trong nước, thường chỉ có một ngôn ngữ được sử dụng, trong khi đó, trong một chuỗi cung ứng toàn cầu, hai, ba, hoặc nhiều ngôn ngữ được sử dụng. Có thể có giao tiếp với một nhà cung cấp của Đức, một chủ tầu người Hy Lạp, một nhà điều hành kho vận người Pháp, và một công ty vận tải đường bộ Ý yêu cầu sự kết hợp nhiều ngôn ngữ. +Ý nghĩa của từ cũng phải được xem xét. Ví dụ, từ tấn có ít nhất ba ý nghĩa khác nhau: một tấn ngắn tương đương với 2.000 pounds, một tấn tương đương với 2.205 pounds và một tấn dài bằng 2240 pounds.Bạn không bao giờ có thể cho rằng bạn hoặc đối tác chuỗi cung ứng của bạn đang hiểu giống nhau về nghĩa của 1 tấn, do đó, nên xác minh số cân Anh trong một tấn và ý nghĩa thông dụng của thuật ngữ logistics. + Nhiều sự khác biệt văn hóa của người dân đã gặp phải trong một chuỗi cung ứng toàn cầu. Ví dụ, ở một số nước, một bữa ăn kéo dài là điều kiện tiên quyết để thực hiện hoạt động kinh doanh. Những ngày lễ quốc gia và tôn giáo là khác nhau giữa các nước vì vậy đòi hỏi cần thiết phải lập kế hoạch về thời gian nghỉ trong toàn hệ thống. Cuối cùng, đạo đức làm việc khác nhau giữa các nước, cho thấy rằng năng suất của SCM sẽ khác nhau giữa các nước. +Chính trị ổn định là tiêu chuẩn cho nước Mỹ chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, bất ổn chính trị chỉ tiêu trong các phần khác của thế giới và nguyên nhân ảnh hưởng nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. +Cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới là rất khác nhau. Kích thước của lòng
 5. đường, xe tải, tàu hoả, nhà kho, nhiều thứ nữa là không giống nhau ở tất cả các nước. Tới những năm gần đây, số ngày càng tăng của các công ty đã trở thành nhận thức rằng thị trường bao gồm các thế giới, không chỉ Hoa Kỳ. Ví dụ, nhiều công ty Mỹ đã tìm thấy rằng việc đánh giá lựa chọn thay thế ra nước ngoài tìm nguồn cung ứng là Essential để một hậu cần cũng hạn và tổ chức vật liệu quản lý. Ngoài ra phát triển thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp Mỹ đã nêu bật sự cần thiết cho hiệu quả hệ thống hậu cần và mạng lưới trên toàn thế giới. Ngược lại, các công ty nằm ở các nước khác cũng đã mở rộng tìm nguồn cung ứng của họ và tiếp thị con-siderations địa lý, giống như các công ty Mỹ, họ nhìn về phía hậu cần toàn cầu strateGies và hoạt động để cung cấp lợi thế cạnh tranh thông qua hiệu quả, hiệu quả Ness, và sự khác biệt. Như một vấn đề thực tế, hậu cần quản lý thấy rằng họ cần phải làm nhiều làm việc trong các điều khoản của khái niệm, thiết kế, và thực hiện các sáng kiến dịch vụ hậu cần mà có thể có hiệu lực trên toàn cầu. Vì lý do này, chương này giải quyết các vấn đề chính : - Nguồn toàn cầu - Toàn cầu phân phối - Logistics Hồ Sơ: Giống nhau nhưng rất khác nhau Một số nước đang phát triển không có lòng đường trải nhựa, trong khi ở các nước khác, những con đường rất hẹp cản trở việc sử dụng các trailer rộng 102-inch, một tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Với cùng một phương thức, việc vận tải hàng hóa thông thường sẽ được ít hơn so với ở Hoa Kỳ. • Những quy định về môi trường thay đổi đáng kể trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Một số quốc gia- ví dụ như Pháp yêu cầu các hãng sản xuất sản phẩm ở nước ngoài để loại bỏ tất cả các vật liệu đóng gói hoặc trả tiền để tái chế nó ( Tem màu xanh lá cây ở Pháp). Tuân thủ làm tăng chi phí chuỗi cung ứng toàn cầu, trong khi không tuân thủ làm ngừng trệ hệ thống cung cấp toàn cầu tại
 6. quốc gia đó. • Pháp luật ghi nhãn khác nhau giữa các quốc gia, thông thường nhãn hiệu được in bằng ngôn ngữ được chấp nhận của quốc gia. Như vậy, nhãn sản phẩm phải được in bằng ngôn ngữ thích hợp hoặc không có thể nhập vào quốc gia đó. • Quy định của hải quan rất nhiều và khác nhau trên toàn thế giới. Mỗi quốc gia có quy định kiểm soát xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ. Những quy định này có thể thay đổi qua một đêm và gây ra biến động lớn trong chuỗi cung ứng. • Quy định về giao thông vận tải trên toàn cầu không giống như ở Hoa Kỳ. Ví dụ như các hãng vận tải biển đăng ký tại các nước như Panama, Liberia, quần đảo Cayman, và Bermuda có các quy định an toàn khác so với những con tàu được đăng ký ở Mỹ. Tiêu chuẩn quốc tế đã được phát triển cho các vấn đề như trách nhiệm của hãng vận chuyển, nhưng các tiêu chuẩn chỉ áp dụng nếu quốc gia mà con tàu được đăng ký đã chấp nhận các quy tắc này. • Có lẽ một trong những sự khác biệt tốn thời gian nhất là thủ tục giấy tờ. Một lô hàng toàn cầu thông thường có thể yêu cầu 20-30 hoặc nhiều tài liệu hơn, và mỗi giấp tờ đó là điều cần thiết để hàng hóa được nhập vào hoặc xuất ra khỏi một quốc gia. Người ta thường nói rằng giấy tờ giúp di chuyển hàng hóa toàn cầu, bởi vì, không có giấy tờ phù hợp, lô hàng dừng lại! Tóm lại, chuỗi cung ứng toàn cầu là phức tạp hơn nhiều. Cùng với sự quan tâm quản lý đến các chi tiết trong chuỗi cung ứng trong nước là cần thiết cho một hệ thống cung ứng toàn cầu với sự quan tâm đặc biệt tới những ảnh hưởng của sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, tiền tệ, cơ sở hạ tầng, và các quy định của các nước trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chủ đề chính là rất cần thiết đến các khía cạnh toàn cầu của hậu cần kinh doanh. Một cách logic,phát triển các phương pháp tiếp cận hậu cần toàn cầu đòi hỏi một mức độ cao của sự phối hợp giữa nhóm hậu cần, tiếp thị, và các nhóm mua trong công ty.
 7. II-Chuỗi cung ứng kinh doanh toàn cầu Vấn đề chính Chương này đề đầu tiên với bản chất của kinh doanh toàn cầu và hậu cần toàn cầu. Sau đó, hai phần kế tiếp đối phó với xu hướng toàn cầu và hậu cần quan trọng với sự thay đổi môi trường chính trị và pháp lý. Cuối cùng, chương này sẽ bàn về giao thông vận tải,chiến lược kênh, lưu trữ, đóng gói và ảnh hưởng của chính phủ. Như một vấn đề thực tế, những nhà quản lý chuỗi cung ứng thấy rằng họ cần phải làm việc nhiều về khái niệm, thiết kế, và thực hiện các sáng kiến dịch vụ hậu cần mà có thể có hiệu lực trên toàn cầu. Vì lý do này, chương này giải quyết các vấn đề chính và các chủ đề cần thiết cho các khía cạnh của hậu cần kinh doanh. Một cách logic, sự phát triển của các phương pháp hậu cần toàn cầu đòi hỏi sự phối hợp cao giữa các nhóm hậu cần, tiếp thị, và các nhóm thu mua trong các công ty cá nhân. Tầm quan trọng của kinh doanh toàn cầu Sự tăng trưởng của thương mại thế giới được thực hiện quy hoạch của các công ty hậu cần khắp nơi trên thế giới. Các nước đang trở nên gần hơn và gần gũi hơn vì thành công trong hoạt động hậu cần. Thương mại nước ngoài đã tăng trọng tải và giá trị cho Hoa Kỳ và cho hầu hết các quốc gia khác trên thế giới. Thế giới đang ngày càng cạnh tranh hơn do sự tăng trưởng trong hoạt động hậu cần. Một công ty sẽ sản xuất ở bất cứ nơi nào có thể trên thế giới và để việc vận tải từ nước A sang nước B cho các chuyên gia hậu cần. Những năm gần đây, sự gia tăng số lượng các công ty là một tín hiệu dụ đoán rằng thì trường sẽ bao gồm toàn thế giới, không chỉ Hoa Kỳ. Ví dụ, nhiều công ty Mỹ đã tìm thấy rằng việc tìm hiểu các nguồn cung ứng thay thế ở nước ngoài là điều thiết yếu để điều hành các chuỗi cung ứng và tổ chức quản lý vật liệu . Ngoài ra, cùng với sự phát triển của thị trường xuất khẩu, các công ty Mỹ thấy rõ sự cần thiết của một hệ thống hậu cần hiệu quả và mạng lưới trên toàn
 8. thế giới. Ngược lại, các công ty ở các nước khác cũng đã mở rộng tìm nguồn cung ứng và hoạt động tiếp thị của họ về mặt địa lý , giống như các công ty Mỹ, họ xem xét các chiến lược hậu cần toàn cầu và hoạt động để cung cấp lợi thế cạnh tranh thông qua năng lực, hiệu và sự khác biệt. Nhóm mười đối tác kinh doanh hàng đầu của Mỹ trong các năm 1998 và 1999 được trình bày trong bảng 5-1. Tổng thương mại với 10 nước này đại diện cho khoảng 70% tổng khối lượng nhập khẩu của Mỹ và 64% tổng khối lượng xuất khẩu. Từ năm 1998 đến 1999, tổng thương mại với các nước này tăng 9,5% với số lượng thương mại ngày càng tăng cho mỗi nước ngoại trừ Singapore có cùng một mức độ thương mại trong cả hai năm. Sự gia tăng tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong thương mại với Hàn Quốc, tăng 34 phần trăm. Bảng 5-1 Mỹ Thương mại Đối tác Giá trị Thương mại (tỷ) Country 1999 1998 Canada 362 329 Mexico 196 173 Japan 188 179 China 94 85 Germany 81 76 United Kingdom 77 73 Korea 54 40 Taiwan 54 51 France 44 41 Singapore 34 34 Total 1,184 1,081 Nguồn: Cục điều tra dân số Hoa Kỳ; Thống kê Thương mại nước ngoài; "Top 10 nước; Kinh doanh Hoa Kỳ "2000.
 9. Nguồn cung ứng nước ngoài Nguồn gia công vật liệu từ nước ngoài là một thành phần quan trọng trong chuỗi cung ứng của nhiều công ty. Lý do chính cho gia công là chi phí thấp hơn. Ví dụ, nhiều nhà sản xuất thiết bị sẽ vận chuyển tất cả các vật tư cần thiết để làm ra một dây nịt dây đến Mexico nơi có giá lao động là ít hơn 20% so với ở Hoa Kỳ. Chi phí lao động thấp hơn ở các quốc gia đang phát triển có nghĩa là giá thấp hơn đối với nguyên liệu và lợi nhuận cao hơn. Tập trung chế tạo Xu hướng hiện nay là thuê ngoài từ bất kỳ phần nào của thế giới mà cung cấp một chi phí advan-Tage và di chuyển nó đến bất kỳ điểm đến thông qua chuỗi cung ứng toàn cầu hậu cần. Ví dụ, một sốcông ty đang áp dụng khái niệm này gia công phần mềm để sảnxuất thông qua một khái niệm quản lý được gọi là sản xuất tập trung. Tập trung vào manufactur-ing là một chiến lược mà trong đómột hoặc một vài nhà máy được thiết kế như trên toàn thế giới hỗ trợ plier (s) của một sản phẩm hay dòng sản phẩm. Đây là trách nhiệm hậu cần toàn cầu để làm cho một số các thành phẩm đang ở đúng nơi, đúng số lượng, đúng thời điểm bất cứ nơi nào trong thị trường toàn cầu. Thị trường toàn cầu và Tổng công ty toàn cầu Nói chung, môi trường kinh doanh toàn cầu đã nhìn thấy nhiều rào cản thương mại giảm trong thập kỷ qua. Cho dù trường hợp liênquan đến thương mại giữa Hoa Kỳ và các nước khác hoặc giữahai hay nhiều quốc gia nước ngoài, xu hướng facili-tating, chứ không phải là hạn chế, hoạt động kinh doanh toàn cầu chắc chắn tăng tốc. Cảm ơn rất nhiều vào sự phát triển và trưởng thành của đại dương và không khí-ping ngành công nghiệp tàu container,khác biệt quốc gia và quốc gia cụ thể để quốc gia quốc tế mar-kets đã được chuyển đổi thành doanh nghiệp toàn cầu thực sự.
 10. Thông tin liên lạc Tập trung sản xuất sản phẩm toàn cầu chiến lược Chiến lược cạnh tranh nước ngoài sourcingGlobal Một cách phân biệt thú vị là một công ty toàn cầu so với 1 sự nghiệp hoạt động chỉ đơn giản là multidomestic. Về cơ bản, các công ty toàn cầu xây dựng chiến lược trên một cơ sở trên toàn thế giới để khai thác cơ hội thị trường mới. Như vậy, các công ty tìm ảnh hưởng đến sự cân bằng cạnh tranh của ngành công nghiệp, thực hiện chiến lược toàn cầu hiệu quả và hiệu quả. Trong so sánh, các công ty multidomestic có xu hướng để vận hành ăn trong thị trường cá nhân trên toàn thế giới nhưng không nhấn mạnh việc phối kết hợp NATing chiến lược cá nhân thành một chiến lược toàn cầu gắn kết. Các công ty toàn cầu có xu hướng được nhiều thành công trong phát triển các chiến lược giúp họ để đạt được các mục tiêu kinh doanh của họ đồng thời tại các địa điểm trong suốt trên thế giới. Các công ty này có khả năng nguồn nguyên liệu chiến lược và com-ponents toàn cầu trên toàn thế giới, chọn địa điểm cho các kho cung cấp chính và phân phốitrung tâm, sử dụng mạng lưới hậu cần hiện có khi tìm nguồn cung ứng và phân phối các sản phẩm mới ucts, và chuyển giao công nghệ hậu cần hiện tại các thị trường mới. Ví dụ Mỹ -Các công ty toàn cầu dựa trên bao gồm Xerox, IBM, DuPont, Kodak, Philips tiêu dùng Điện tử, Merck, Coca-Cola và McDonald. Một chìa khóa để đạt được thành công toàn cầu để đạt được khối lượng kinh doanh toàn cầu. Điều này không chỉ biện minh cho thâm nhập thị trường và giới thiệu sản phẩm mới trong nhiều lĩnh vực của thế giới, nhưng cũng cung cấp đủ để hấp thụ đáng kể chi phí hoạt động kinh doanh kinh phí cần thiết cho mức độ hoạt động này. Tập đoàn toàn cầu thường thiết kế các mục tiêu chiến lược điều hành của họ xung quanh bốn thành phần: công nghệ, tiếp thị, sản xuất và hậu cần. Thị trường toàn cầu đã phát triển do nhu cầu toàn cầu tương tự và muốn. Thông qua công nghệ truyền thông mới và mở rộng, người dân trên khắp
 11. thế giới tìm hiểu và bày tỏ mong muốn có nhiều các sản phẩm tương tự. Kết quả là, những người đã hy sinh sở thíchcủa sản phẩm truyền thống cho chất lượng cao hơn, thấp hơn giá sản phẩm được đánh giá cao hơn tiêu chuẩn hóa. Ưu đãi cho cácsản phẩm phi truyền thống này là do yếu tố kinh tế và văn hóa. Tính sẵn có của hàng hóa chất lượng cao ở mức giá hợp lý tại địa phương là thu hút khách cho những người trên khắp thế giới. Ngoài ra, cơ hội sở hữu hoặc sử dụng các sản phẩm được sử dụng ở các nước khác giúp mọi người cảm thấy rằng họ được hưởng tiêu chuẩn sống có thể được so sánh với những người của các quốc gia thịnh vượng hơn. Chiến lược sản phẩm toàn cầu Chúng tôi thường thấy sự khác biệt trong việc thúc đẩy và trong các sản phẩm của mình khi người đàn ông ufacturers tiếp thị sản phẩmcủa họ cho người mua tiềm năng trong các bộ phận khác nhau củaworld.1 Tiếp thị của một máy ảnh tự động 35mm của Canon phục vụ như là một ví dụ tốt. Như một kết quả của nghiên cứu khách hàng rộng rãiđược tiến hành tại các thị trường trên toàn thế giới, Canon đã quyết định để tạo ra một "máy ảnh thế giới" duy nhất mà có thể đáp ứng với các tập pref-erences của nhiều người mua tiềm năng. Để tùy chỉnh hấp dẫn của nó để mua-ers trong từng quốc gia, tuy nhiên, Canon vị trí máy ảnh khác nhau trong các lĩnh vực thị trường khácnhau. Tại Hoa Kỳ, Canon mô tả máy ảnh dễ dàng để sử dụng vàxéo hấp dẫn của nó đối với thị trường đang phát triển không chuyênphotog raphers người vẫn muốn có một sản phẩm chất lượng hợp lý. Ngoài ra, ở Nhật Bản, Canon thiết kế máy ảnh để thu hút người tiêu dùng như là một ví dụ nhà nước-of-the-nghệ thuật tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Vị trí này là rất hiệu quả, xem xét nhiều người mua Nhật Bản mong muốn mạnh mẽ cho các thiết bị điện tử mới nhất tiên tiến nhất. Cạnh tranh chiến lược toàn cầu - Định nghĩa toàn cầu
 12. - Điều hành chiến lược toàn cầu - Cạnh tranh toàn cầu - Nhu cầu khách hàng Có lẽ bước quan trọng nhất trong thiết kế và thực hiện các dịch vụ hậu cần toàn cầu chiến lược là để hiểu các nhu cầu dịch vụ của khách hàng tại các địa điểm phân tán trên khắp thế giới. Đây là một điều kiện tiên quyết để phát triển sản xuất hiệu quả, chiến lược tiếp thị, và hậu cần để đáp ứng các nhu cầu của thị trường toàn cầu. Toàn bộ các hoạt động hậu cần nên được dựa trên nhu cầu của khách hàng.Các yếu tố quan trọng và xu hướng chính. Phần này đầu tiên xác định các yếu tố quan trọng đã ảnh hưởng đến cạnh tranh vị trí của công ty trong môi trường kinh doanh trên toàn thế giới. Sau đó nó một thời gian ngắn thảo luận về xu hướng một số chính hậu cần và giao thông vận tải có đáng kể,cantly ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh toàn cầu của các công ty có trụ sở và hoạt động củacác công ty nước ngoài kinh doanh tại Hoa Kỳ. Tầm quan trọng của môi trường cạnh tranh Dựa trên một nghiên cứu bốn năm của mười quốc gia, Michael Porter đã kết luận rằng "một quốc gia của khả năng nâng cấp các lợi thế sẵn có của mình để cấp độ tiếp theo của công nghệ và năng suất là chìa khóa để thành công (toàn cầu) quốc tế "5. Ông cảm thấy một sự mất mát thị phần toàn cầu trong các lĩnh vực như giao thông vận tải và công nghệ tiên tiến cho thấy Hoa Kỳ trượt gần đây trong thương mại quốc tế. Để giải thích lý thuyết của ông về những gì tạo ra lợi thế cạnh tranh trong một thế giới BusiNess môi trường, Porter cho thấy một viên kim cương năng động, có bốn yếu tố của lợi thế cạnh tranh, củng cố lẫn nhau. Những yếu tố này bao gồm • Yếu tố điều kiện của một quốc gia có khả năng biến đổi các yếu tố cơ bản của nó (ví dụ,nguồn lực, giáo dục, cơ sở hạ tầng) vào lợi thế cạnh tranh
 13. • Nhu cầu điều kiện: kích thước thị trường, người mua tinh tế, và tiếp xúc với phương tiện truyền thông sản phẩm có sẵn • Các ngành công nghiệp liên quan và hỗ trợ: Có thể bao gồm các đối tác trong chuỗi cung ứng, đồng đóng gói và / hoặc các nhà sản xuất đồng, hoặc tiếp thị và phân phối trung gian • Chiến lược công ty, cấu trúc, và sự cạnh tranh: Cấu trúc thị trường và tính chất của cạnh tranh trong nước Mỗi phần tử là cần thiết cho sự thành công trong thị trường trong nước và toàn cầu, và sự hiện diện cạnh tranh trong thị trường trong nước thúc đẩy các công ty cá nhân để xác định sản xuất tiếp thị, sản xuất, và chiến lược hậu cần. Tạo com-petitive môi trường kinh doanh, kích thích nhu cầu cho các sản phẩm sáng tạo mới (Thông qua việc cung cấp các khoản tín dụng thuế, ví dụ), chú trọng nhiều hơn vào thương mại nghiên cứu và phát triển, và tái tập trung chính sách về trợ cấp thực sự không công bằng và các rào cản thương mại chiến lược cho sự thành công trong thị trường toàn cầu. Thay đổi quan trọng trong Logistics và Giao thông vận tải Trong phần này, chúng tôi thảo luận một thời gian ngắn năm lĩnh vực chính của sự thay đổi: bãi bỏ quy định của Đại dương lót ngành công nghiệp, intermodalism, kiểm soát vận chuyển, chính sách thương mại, và hiện rency biến động. Một cách phân biệt thú vị là một công ty toàn cầu so với 1 sự nghiệp định nghĩa hoạt động chỉ đơn giản là multidomestic. Về cơ bản, các công tytoàn cầu xây dựng chiến lược trên cơ sở trên toàn thế giới để khait hác thị trường mới opportunities.2 công ty như vậy, mà tìm cách ảnhhưởng đến cân bằng cạnh tranh của ngành công nghiệp, thực hiện chiến lược toàn cầu hiệu quả và hiệu quả. Trong khi đó, công ty multidomestic có xu hướng oper ăn trong thị trường cá nhân trên toàn thế giới nhưng không nhấn mạnh việc phối kết hợp các NATingchiến lược cá nhân thành một chiến lược toàn cầu gắn kết. Công ty toàn cầu có xu hướng được nhiều thành công trong phát triển
 14. các chiến lược giúp họ đạt được các mục tiêu kinh doanh của họ đồng thời tại địa điểm trên khắp thế giới. Các công ty này có khả năng nguồn nguyên liệu chiến lược và com- ponents trên toàn thếgiới, lựa chọn địa điểm toàn cầu cho các kho cung cấp và các trung tâm phân phối, sử dụng mạng lưới hậu cần hiện có khi tìm nguồn cung ứng và phân phối các sản phẩm mới- ucts, và chuyển giao công nghệ hậu cần hiện tại các thị trường mới. Ví dụ về các công ty toàn cầu có trụ sở tại bao gồm Xerox, IBM, DuPont, Kodak, Philips Điện tử tiêu dùng, Merck, Coca-Cola và McDonald. Một chìa khóa để đạt được thành công toàn cầu để đạt được khối lượng kinh doanh toàn cầu. Điều này không chỉ biện minh cho thâm nhập thị trường và giới thiệu sản phẩm mới trong nhiều lĩnh vực của thế giới, nhưng cũng cung cấp cho doanh nghiệp hoạt động đủ đểhấp thụ chi tiêu đáng kể chi phí cần thiết cho mức độ hoạt động này. Tập đoàn toàn cầu thường thiết kế các mục tiêu chiến lược điều hành điều của họ xung quanh bốn thành phần: công nghệ, tiếp thị, sản hành chiến xuất, và logistics.3 Trong khi các sáng kiến trong tất cả lược toàn cầu bốn lĩnh vựchoạt động đồng bộ, hệ thống hậu cần phục vụ như là cơ sở hạ tầngtoàn cầu khi mà các hệ thống khác hoạt động. Ngoài ra, các công tyđã nhận ra rằng hệ thống hậu cần toàn cầu có thể cung cấp mộtnguồn lợi thế cạnh tranh. Ví dụ, Toyota đã phát triển khái niệm JIT cho hoạt động toàn cầu.Refin-hệ thống thông tin và lập kế hoạch, nó có khả năng gia công phần mềm các bộ phận và các thành phần từ nhiều quốc gia khác nhau cho các nhà máy của nó tại 25 quốc gia. Thay vì sản xuất ô tôduy nhất tại Nhật Bản xuất khẩu trên toàn thế giới, chiến lược củaToyota là sản xuất ô tô nhiều hơn trong thị trường quốc gia và thuêngoài các bộ phận và các thành phần từ Nhật Bản và các quốc giakhác. Hệ thống hậu cần cho phép chiến lược này để hoạt động hiệu quả. Dịch vụ khách hàng chiến lược cho thị trường toàn cầu Cạnh tranh toàn cầu có bốn đặc điểm nổi bật. Đầu tiên, các công cạnh tranh tycạnh tranh trên toàn cầu tìm kiếm để tạo ra tiêu chuẩn, tùy chỉnh,tiếp toàn cầu thị. Thứ hai, vòng đời sản phẩm được rút ngắn, đôi khi kéo dàiít hơn một năm. Điều này đúng cho cer-Tain sản phẩm công nghệcao như máy tính và thiết bị ngoại vi, mục nhiếp ảnh và thiết bị nghe nhìn. Thứ ba, nhiều công ty đang sử dụng gia công phần mềm vàsản xuất ra nước ngoài. Thứ tư, tiếp thị và sản xuất hoạt động vàstrate-Gies có xu hướng hội tụ và được phối hợp tốt hơn trong
 15. các công ty hoạt động globally.4 Khi các công ty thị trường dịch vụ toàn cầu, hậu cần mạng có xu hướng mở rộng hơn và phức tạp. Kết quả là, nó không phải là bất thường để xem lần đầu tăng và hàng tồn kho gia tăng mức độ. Đểthành công hoạt động trong một thời gian dựa trên cạnh tranh môi trường thuận, các công ty nhấn mạnh hậu cần quản lý như một hệ thống, rút ngắn thời gian đầu khi có thể, và di chuyển hướng sử dụng của "tập trung vào" nhà máy sản xuất giới hạndòng sản phẩm cho các khu vực địa lý cụ thể. Có lẽ bước quan trọng nhất trong thiết kế và thực hiện các chiến lược hậu cần toàn cầu là hiểu được nhu cầu dịch vụ của khách hàngtại các địa điểm phân tán trên toàn thế giới. Đây là một điều kiện tiên quyết để phát triển sản xuất hiệu quả, tiếp thị, và chiến lược hậu cầnđể đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu. Toàn bộ các hoạt động hậu cần nên được dựa trên nhu cầu của khách hàng. nhu cầu khách hàng Các yếu tố quan trọng và xu hướng chính Phần này đầu tiên xác định các yếu tố quan trọng đã ảnh hưởng đếnvị trí cạnh tranh của các công ty trong môi trường kinh doanh trên toàn thế giới. Sau đó một thời gian ngắn thảo luận về hậu cần và các xu hướng vận chuyển có đáng kể-cantly ảnh hưởng đến hoạt độngkinh doanh toàn cầu của các công ty có trụ sở và hoạt động của các công ty nước ngoài kinh doanh tại Hoa Kỳ. Tầm quan trọng của môi trường cạnh tranh Theo 1 nghiên cứu bốn năm của mười quốc gia, Michael Porter đãkết luận rằng "của một quốc gia khả năng để nâng cấp lợi thế hiện có của các cấp độ tiếp theo của công nghệ và năng suất là chìa khóathành công (toàn cầu) quốc tế." 5 Ông cảm thấy rằng 1 mấtthị phần toàn cầu trong các lĩnh vực như giao thông vận tải và công nghệ tiên tiến cho thấy Hoa Kỳ trượt gần đây trong thương mại quốc tế.
 16. Kim cương năng 152 Chương 5 động của Porter nhu cầu khách hàng Porter năng động diamondDeregulation của ngành công nghiệp Mỹ Liner Dương. Có lẽ kết quả nổi bật nhất của Đạo luật vận chuyển của năm 1984 và Vận chuyển Ocean Đạo luật sửa đổi năm 1998 là lớn hơn sự phụ thuộc vào thị trường để kiểm soát tỷ giá. Việc loại bỏ nộp thuế quan và xuất bản của tỷ giá trên Internet làm cho thị trường kiểm soát hiệu quả hơn nhiều. Các chủ hàng có thể đàm phán hợp đồng bí mật với các hãng vận tải biển, và các tàu sân bay không cần thiết để phù hợp với các điều khoản hợp đồng dịch vụ của các chủ hàng tương tự nằm. Hậu quả trực tiếp của sự thay đổi này để thị trường điều chỉnh bao gồm việc sử dụng của phán các mức tiated và dịch vụ theo hợp đồng vận chuyển, các quyền của người vận chuyển hội nghị để có hành động độc lập về mức giá và thỏa thuận dịch vụ, và làm giảm đi vai trò của hội nghị tuyến tính trong xác định tỷ lệ và năng lực trên đường vận chuyển. Tàu sân bay đang di chuyển ra từ sự tham gia hội nghị, bởi vì các cartel thích sắp xếp của hội nghị không còn giữ lời hứa về lợi nhuận được đảm bảo cho các tàu sân bay. Tỷ lệ đại dương hiện nay linh hoạt hơn để di chuyển để đáp ứng pháp luật của cung và cầu. Intermodalism. Intermodalism đề cập đến việc sử dụng chung của hai hay nhiều phương tiện giao tion chế độ, di chuyển xe kéo container trên đường cao tốc flatcars đường sắt hoặc trong container tàu là một ví dụ. Hình 5-1 cho thấy các tùy chọn liên hợp quốc tế các chủ hàng. Những tùy chọn bao gồm tất cả các dịch vụ nước, cầu nhỏ đất, đất cây cầu, và microbridge hoạt động. Toyota sử dụng một microbridge cho sự chuyển động của các bộ phận và các thành phần từ Nhật Bản hai nhà máy ở Hoa Kỳ. Microbridge eorgetown, Kentucky, Bãi bỏ quy định của ngành công nghiệp Mỹ Liner Dương. Có lẽ kết thị trường quả nổi bật nhất điều khiển của Đạo luật vận chuyển của năm 1984 và Vận chuyển Ocean Đạo luật sửa đổi năm 1998 là dựa nhiều hơn vào thị trường để kiểm
 17. soát tỷ giá. Việc loại bỏ thuế quan nộp đơn và xuất bản của tỷ giátrên Internet làm cho thị trường kiểm soát hiệu quả hơn nhiều. Các chủ hàng có thể đàm phán hợp đồng bí mật với các hãng vận tải biển và các tàu sân bay không cần thiết để phù hợp với các điều khoản hợp đồng dịch vụ của các chủ hàng tương tự nằm. Hậu quả trực tiếp của sự thay đổi này để thị trường điều chỉnh baogồm việc sử dụng phán-tiated mức giá ưu đãi và dịch vụ theo hợp đồng vận chuyển, quyền của người vận chuyển hội nghị để có hành động độc lập về mức giá và thỏa thuận dịch vụ, và làm giảm đi vai trò của hội nghị tuyến tính trong xác định tỷ lệ và khả năng trênđường vận chuyển. Tàu sân bay được di chuyển ra từ sự tham giahội nghị, bởi vì các thỏa thuận cartel giống như của hội nghị khôngcòn giữ lời hứa lợi nhuận đảm bảo cho các tàu sân bay. Các đại dương là linh hoạt hơn để di chuyển trong pháp luật của cung và cầu. Hình 5-1 loại của Intermodalism quốc tế có một chi phí thấp hơn nhiều so với một phong trào tất cả cácnước Đông hoặc cảng Gulf Coast và sau đó vận chuyển đất bằng xe tải hoặc xe lửa để Georgetown. Nhưng quan trọng hơn, thời gian chu kỳ thấp hơn nhiều do microbridge. Intermodal hoạt động đại diện cho một trong các lĩnh vực phát triểnnhanh nhất trong lĩnh vực Logis-tics toàn cầu. Bằng cách kết hợpcác nguồn lực của chế độ vận chuyển hai hoặc nhiều hơn,Logis-tics nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp một dịch vụ chokhách hàng gửi hàng xuất hiện để được liền mạch, mặc dù các hoạt động đôi khi rất nhiều và phức tạp liên quan đến việc di chuyểnsản phẩm của người gửi hàng.
 18. Trong vận chuyển quốc tế, chúng ta phải hiểu khái niệm rất cơ bản:cổng đến cổng, cổng đến điểm, và điểm tới điểm. Cảng là để di chuyển hàng hoá giữa hai cổng, ví dụ, New York và Rotterdam, Hà Lan. Cổng đến thời điểm đề cập đến hàng hóa di chuyển giữa cáccảng và điểm đến nội địa cuối cùng cho kỳ thi-ple, Kobe, Nhật Bản,và Chicago. Cuối cùng, điểm tới điểm nó vận chuyển giữa cửahàng và cửa của khách hàng. Phong trào point-to-point là đặc trưngintermodalism. giao và kiểm Lô hàng kiểm soát. Giao tiếp hiệu quả và hệ thống kiểm soát là rất cần soát thiết cho một khả năng hậu cần cạnh tranh toàn cầu. Các vấn đềliên quan đến tài liệu hướng dẫn, quản lý xuất nhập khẩu, và sự di chuyển của lô hàng cá nhân là quan trọng đối với khách hàng hiện nay và các nhà cung cấp ưa thích là những người có thể đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng. Hầu hết các công ty vận tải quốc tế, đặc biệt là các hãng hàng không,có hệ thống thông tin liên lạc công nghệ cao cho phép theo dõi sự tiến bộ của lô hàng. Hệ thống theo dõi của Federal Express có thểxác định vị trí thuận quốc tế tàu trong vòng vài giây, cho biết thời giandự kiến sẽ được chuyển giao, và xác định người ký tên để giao hàng. Theo dõi một lô hàng toàn cầu đặt ra một vấn đề vì số lượngcủa các trung gian và các hãng tham gia, có hệ thống thông tin khác nhau-ent. Miễn phí thỏa Thương mại Chính sách. Mặc dù một phong thuận thương trào hướng tới việcloại bỏ các rào cản thương mại mại trên toàn thế giới đặc trưng củanhững năm sau Chiến tranh Thế giới II cho đến khoảng 1975, một số quốc gia trên toàn thế giới gần đây đã làm thay đổi lựa chọntrong chính sách thương mại của họ. Nhiều quốc gia địa lý gần gũiđã đàm phán thương mại tự do đồng ý-ments. Châu Âu đã thànhlập Liên minh châu Âu, một cộng đồng kinh tế của fif-thiếu niên các nước châu Âu. Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã gia nhập với nhau đểhình thành Hiệp định Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA), một khu vựcthương mại tự do. (Cả hai Liên minh châu Âu và NAFTA được thảo luận chi tiết hơn sau trong chương này.) Ngay cả các nước của khu vực châu Á- Thái Bình Dương có lịch sử thành lập hàng rào bảo vệđể hạn chế nhập khẩu hàng hoá vào thị trường nhà của họ đang bắt đầu để mất cảnh giác của họ. Australia, New Zealand, Nhật Bản,Hàn Quốc, Canada, và Hoa Kỳ đã tham gia để tìm thấy Hợp tácKinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC). Tuy nhiên, chúng ta nênghi nhớ rằng các rào cản thương mại chính thức và unoffi-cial rào cản như sự chậm trễ hải quan vẫn có thể làm giảm khả năng của hệ thống hậu cần hoạt động
 19. hiệu quả về cung cấp sản phẩm và / hoặcphân phối. Một yếu tố quan trọng cần nhớ là các nước có nền văn hóa khác nhau, cus chứng, và các thực tiễn kinh doanh. Sự chậm trễ giao hàng là có thể khi những văn hóa dif-ferences không hiểu. Ví dụ, trong các quốc gia đang phát triển, nó là khá com-Th 2 cho các quan chức hải quan, những người không trả tiền, chấp nhận một ân huệ từ các nhà cung cấp dịch vụ hoặc gửi hàng để tăng tốc độ xử lýcủa tài liệu. Việc chào bán của ân huệ như vậy được coi là một hối lộ tại Hoa Kỳ và bị trừng phạt theo quy định của pháp luật. Bảng 5-2 Ảnh hưởng của biến động tiền tệ về xuất khẩu and Imports U.S. $ Value U.S. $ Cost Yen Cost of in U.S. Scenario Japanese of 5,000-Yen $ 1,000 Item Yen Item A 100 $50.00 100,000 yen B 120 $41.67 120,000 yen C 130 $38.46 130,000 yen Thay đổi môi trường chính trị và pháp lý đối tác hư chúng ta đã chỉ ra trước đó, chính sách thương mại dao động trên thương mại toàn thế giới có thể signif icantly ảnh hưởng đến hoạt động logistics toàn cầu. Phần này mô tả một vài trường hợp trong đó thay đổi môi trường chính trị và pháp lý có cơ hội tăng cường thương mại và các hoạt động hậu cần. Trước khi thảo luận về các ví dụ về các vấn đề hậu cần toàn cầu, chúng ta nên lưu ý rằng hàng đầu Hoa Kỳ năm đối tác thương mại Canada, Nhật Bản, Mexico, Trung Quốc, và Đức nhiều. Bảng 5-1,
 20. trước đó trong chương, cho thấy giá trị thương mại của các nước này với Hoa Kỳ trong hàng tỷ đô la Mỹ. A Single Thị trường châu Âu Trong một nỗ lực thương mại sâu rộng nhất thế giới đã từng chứng kiến, fif thiếu niên quốc gia thành viên của Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC), trước đây là thị trường chung, đã đồng ý cho một thị trường thống nhất, duy nhất châu Âu. EEC là phổ biến được gọi là Liên minh châu Âu (EU). Thay vì mười lăm thị trường bị phân mảnh trong Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ireland, Italy, Lux-embourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, và Vương quốc Anh, kế hoạch này sẽ tạo ra một thị trường tích hợp của hơn 320 triệu người tiêu dùng và công nhân. Bản đồ trong Hình 5-2 cho thấy vị trí của các quốc gia thành viên EU. Đạo luật đơn châu Âu năm 1987 rào cản thương mại loại bỏ giữa các quốc gia thành viên EU và tạo điều kiện di chuyển tự do hàng hoá, dịch vụ, vốn, và những người trong số đó. Để đạt được các mục tiêu này, hành động đã xác định ba rào cản chung của loại bỏ: • Các rào cản vật lý, chẳng hạn như kiểm soát hải quan và thủ tục biên giới • rào cản kỹ thuật, ví dụ, khác nhau về sức khỏe và tiêu chuẩn an toàn • Các rào cản tài chính, chẳng hạn như sự khác biệt trong mức thuế suất thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt Lúc đầu, các luật này được hưởng lợi vừa công ty cạnh tranh chỉ với các nước Liên minh châu Âu láng giềng. Khi kiểm tra hàng hóa Elim- inated biên giới giữa nội địa và di chuyển tự do của hàng hoá được phép, thời gian vận chuyển ngắn hơn kết quả. Những thay đổi khác đáng kể đã xảy ra trong các lĩnh vực như tài liệu và thủ tục hải quan, các rào cản thương mại nội bộ, thương hiệu quốc gia và thị trường, và các rào cản thương mại bên ngoài thuộc Liên minh châu Âu. Khu vực bảo vệ bằng sáng chế cũng đã được đưa vào EU. Hiện nay, khi một công ty châu Âu muốn được bảo vệ bằng sáng chế, nó có đăng ký trong mỗi quốc gia riêng lẻ.Com-munity Thương mại Mark (CTM) được thành lập theo EU để đơn giản hóa quá trình bảo vệ quyền trí tuệ. Theo CTM, nhãn hiệu hàng hoá có thể được nộp thông qua một ứng dụng văn phòng CTM để cung cấp bảo hộ nhãn hiệu trong tất cả các của EU. khả sẽ giảm, ví dụ, một container đến Bỉ sẽ chi tiêu năng trong hoạt động hải quan tại cửa khẩu cảng Rotterdam, Hà Lan.Thứ ba

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản