intTypePromotion=4

Đăng ký tàu biển Việt Nam đang đóng (B-BGT-017818-TT)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
5
download

Đăng ký tàu biển Việt Nam đang đóng (B-BGT-017818-TT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký tàu biển việt nam đang đóng (b-bgt-017818-tt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký tàu biển Việt Nam đang đóng (B-BGT-017818-TT)

  1. Đăng ký tàu biển Việt Nam đang đóng (B-BGT-017818-TT) 1. Trình tự thực hiện: a) Nộp hồ sơ TTHC: - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đăng ký tàu biển Việt Nam đang đóng đến một trong các cơ quan đăng ký tàu biển khu vực sau: Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng, Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng. b) Giải quyết TTHC: - Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, vào sổ và cấp giấy hẹn trả kết quả đúng thời gian quy định. - Trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính: Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, vào sổ hồ sơ theo đúng ngày và dấu bưu điện. Ngày vào sổ hồ sơ là căn cứ để tính ngày cấp Giấy chứng nhận theo quy định. - Đối với hồ sơ không đúng quy định: Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định; trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 2. Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc
  2. - Qua hệ thống bưu chính. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Tờ khai đăng ký tàu biển theo mẫu; - Hợp đồng đóng mới tàu biển (bản chính hoặc bản sao có công chứng); - Giấy xác nhận tàu đã đặt sống chính của cơ sở đóng tàu có xác nhận của tổ chức đăng kiểm (bản chính); - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (bản chính). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 4. Thời hạn giải quyết: - Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 6. Cơ quan thực hiện TTHC: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng, Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng; b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có; c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:
  3. - Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng; địa chỉ: số 11, đường Võ Thị Sáu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; - Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: số 89, đường Pasteur, quận I, thành phố Hồ Chí Minh; - Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng; địa chỉ: số 12, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: - Tờ khai đăng ký tàu biển. 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; - Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển; - Nghị định số 77/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển.
  4. Mẫu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness --------------- ............................... Ngày .... tháng ... năm .... ……………, date ……. month …….. year……… TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN APPLICATION FOR REGISTRATION OF SHIP Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký tàu biển khu vực) To: (Name of the Regional Registrar of ship) Đề nghị đăng ký tàu biển với các thông số dưới đây: Kindly register the with the following particulars: Tên tàu: ……………………………...... Hô hiệu/Số IMO: ………………………………………………. Ship's name Call sign/IMO number Loại tàu: ……………………………..... Năm đóng/Nơi đóng: …………………………………………. Type of ship Year/Place of building Chiều rộng: ………………………........ Chiều dài lớn nhất: ………………………………...………… Breadth Length over all
  5. Mớn nước: ………………………......... Tổng dung tích/Dung tích thực dụng: ……………………… Draft Gross tonnage/Net tonnage Công suất máy chính: …….........…… Trọng tải toàn phần: ………………………………………….. M.E. power Dead weight Tổ chức đăng kiểm: ……………......... Cảng đăng ký: …………………………………………………. Classification Agency Port of registry Nội dung đăng ký: - Đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam Registration for flying Vietnamese flag - Đăng ký quyền sở hữu tàu biển Registration for ownership Hình thức đăng ký: ……………………………………………………………………………………… . Kind of registration Chủ tàu (tên, địa chỉ): ……………………………………………………………………………………. Shipowner (name, address) ……………………………………………………………………………………… ……………………….
  6. CHỦ TÀU Shipowner (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (sign, full name and stamp)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2