intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội dự án an toàn giao thông ~ Value Incremental Comprehension (VIC)

Chia sẻ: Nguyen Thai Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

250
lượt xem
62
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả của Dự án là một quá trình cực kỳ quan trọng đối với các dự án ODA tại Việt Nam nói chung và an toàn giao thông vận tải dự án cụ thể. Tuy nhiên, đánh giá hiệu quả của dự án an toàn giao thông vận tải, có nghĩa là bước đánh giá sau khi dự án đã được đưa vào khai thác trong khoảng thời gian cụ thể (normaly từ 3 đến 5 năm) đã không được thực hiện. Xuất phát từ thực tế đó, bài báo này trình bày một cách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội dự án an toàn giao thông ~ Value Incremental Comprehension (VIC)

  1. 1 Toán đồ Value Incremental Comprehension (VIC) Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội dự án an toàn giao thông CN. NGUYỄN KHÁNH DUY (Victoria University of Wellington) Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả dự án là quá trình rất quan trọng đ ối với các dự án vốn ODA ở Việt Nam nói chung và dự án ATGT nói riêng. Tuy nhiên, việc đánh giá hiệu quả của dự án ATGT, tức là bước đánh giá sau khi dự án được đưa vào khai thác một thời gian nhất đ ịnh (thường là từ 3-5 năm) chưa được tiến hành. Xuất phát từ thực tiễn đó, bài bào giới thiệu một phương pháp tiếp cận mới nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của các dự án an toàn giao thông với tên gọi Toán đ ồ Value Incremental Comprehension – VIC (Tổng giá trị gia tăng). Abstract: Evaluating the effectiveness of a Project is an extremely important process for ODA projects in Vietnam in general and transportation safety project specifically. However, effectiveness evaluation of transportation safety project, which means evaluation step after project was put into exploitation in specific period (normaly from 3 to 5 years) have not been conducted. Derived from that practice, this paper presents a new approach in order to assess the socio-economic effect of transportation safety project named Value Incremental Comprehension (VIC) Nomogram. A. Giới thiệu chung: Trên cơ sở phân tích bản chất kinh tế-xã hội của đầu tư cho an toàn giao thông một cách chuyên sâu, Toán đồ VIC đã xác lập mối quan hệ nhân quả, bao gồm: tổng mức đầu tư dự án; tổn thất do tai nạn giao thông và tác động kinh tế-xã hội; các lợi ích xã hội và các lợi ích kinh tế khác thu được từ kết quả của dự án an toàn giao thông; các thông số thời gian quan trọng như: thời gian bắt đầu thực hiện đầu tư, hoàn thành đầu tư, thu hồi vốn, tuổi thọ kinh tế dự án. Với tính sáng tạo và dễ hiểu, Toán đồ VIC trở thành một công cụ hữu hiệu cho cả phân tích kinh tế cũng như phân tích tài chính nhằm thu hút, vận động các nguồn vốn từ các khu vực khác nhau dành cho đầu tư dự án an toàn giao thông. 1
  2. 2 B. Toán đồ VIC. Tính khả thi của Dự án an toàn giao thông: Đối với dự án an toàn giao thông khi xây dựng chi phí đầu tư Cđầu tư được căn cứ vào tổn thất Ctổn thất do tai nạn giao thông (TNGT) gây thiệt hại đối với nền kinh tế quốc dân. Theo đó, các tính toán tổn thất xã hội qui đổi C tổn thất tối thiểu ương đương với lợi ích Bxã hội để đánh giá tính khả thi/hiệu quả dự án đầu tư theo tiêu chí về tỷ số lợi ích – chi phí. Việc so sánh giữa đầu vào (chi phí) và đầu ra (lợi ích) để đánh giá dự án đầu tư có/không hiệu quả về mặt kinh tế. Tất cả các khoản chi phí và l ợi ích ở các thời điểm khác nhau đều qui đổi về năm gốc tính toán. Nếu tạm thời chưa xét đến các lợi ích kinh tế khác do cải thiện môi trường giao thông như: giảm thời gian-chi phí đi lại, giảm ùn tắc giao thông, giảm chi phí vận hành phương tiện, giảm ô nhiễm môi trường…mà chỉ xét đến các lợi ích B xã hội nêu trên, ta đã có thể biểu diễn đẳng thức dự án khả thi như sau: Bxã hội ≥ Cđầu tư hoặc Ctổn thất ≥ Cđầu tư Đường Tổng mức đầu tư: Tổng hợp toàn bộ các dự toán của tất cả các hạng mục dự án tạo thành Tổng mức đầu tư Cđầu tư và được xác lập ở bước quyết định đầu tư và được coi là một hằng số. Đường Tổng mức đầu tư được thể hiện bằng đ ường thằng song song với trục thời gian (trục hoành). Thời điểm T0: Thời điểm bắt đầu tiến hành đầu tư dự án. Thời điểm Thoàn thành đầu tư: Thời điểm kết thúc đầu tư và hoàn thành dự án. Thời điểm Ttuổi thọ kinh tế: Tuổi thọ kinh tế, hay đời dự án, là khoảng thời gian từ lúc kết thúc giai đoạn thực hiện đầu tư, bắt đầu đưa dự án vào khai thác, qua quá trình phát triển, cho đến khi nó không còn khả năng mang lại hiệu quả, Chủ đầu tư quyết định chấm dứt dự án. Đời dự án là một chỉ tiêu kinh tế rất quan trọng của dự án; vì vậy, khi chuẩn bị dự án cần phải khảo sát kỹ thị trường để dự báo sát thực đ ời dự án; từ đó đưa ra các tính toán kinh tế thích hợp. Mặc dù chương trình an toàn giao thông cũng bao gồm các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng vòng đời của các dự án an toàn giao thông thường ngắn hơn do vậy việc duy trì đảm bảo an toàn giao thông sẽ phải làm thường xuyên hơn. Thời gian để đánh giá hiệu quả kinh tế cho các dự án này thường là 10 năm (tùy theo từng loại dự án) kể từ sau năm thứ nhất đưa dự án vào khai thác và đ ược đánh giá vào thời điểm sau 3 năm kể từ ngày đưa dự án vào vận hành. Tổn thất rủi ro: Đồng hành với sự phát triển không ngừng của nhân lọai, yếu tố rủi ro khi tham gia giao thông là tất yếu khách quan mà con người không thể hoàn toàn triệt bỏ. Lịch sử đã chứng minh: ở nhiều quốc gia tiền tiến trên thế giới, mặc dù, cho đến nay đã đạt được nhiều thành tựu nhân văn về an toàn giao thông; nh ưng giảm thiểu và đẩy lùi tai nạn giao thông vẫn là một mục tiêu phấn đấu không ngừng. 2
  3. 3 Xét cho đến cùng, dù là nhỏ bé bao nhiêu chăng nữa thì xác suất rủi ro TNGT với con người sẽ mãi tồn tại trong môi trường giao thông. Đường Ctổn thất: Xuất phát tại điểm có giá trị bằng Tổng mức đầu tư như đã trình bày ở trên. Khi bắt đầu dự án, TNGT chưa được cải thiện do các giải pháp đang được tiến hành thực hiện; do vậy, xu hướng tổn thất là đồng biến theo thời gian, trong khoảng thời gian từ T0 đến Thoàn thành đầu tư. Sau khi, hoàn thành dự án, TNGT đã được giảm dần; do vậy, xu hướng tổn thất là nghịch biến theo thời gian, trong khoảng thời gian từ thời điểm Thoàn thành đầu tư đến thời điểm Ttuổi thọ kinh tế. Sau đó, Ctổn thất song song với trục thời gian phản ảnh đặc trưng tất yếu của tổn thất rủi ro như đã giải thích ở trên. Giao điểm G: Giao điểm G ghi nhận thời điểm bắt đầu đầu tư và đồng thời thể hiện giá trị Tổng mức đầu tư. Sở dĩ, chọn điểm G là điểm xuất phát của đường Ctổn thất ;vì lẽ, khi quyết định bố trí tổng giá trị nguồn vốn đầu tư phải thỏa mãn điều kiện cận dưới  Cđầu tư = Ctổn thất. Đường Lợi ích xã hội: Gọi Bxã hội là lợi ích xã hội là lợi ích do giảm TNGT được tính toán dựa trên lợi ích kinh tế khi giảm được các chỉ tiêu về số vụ, số người chết, số người bị thương và thiệt hại vật chất khác hàng năm do TNGT. Lợi ích này đạt được là do giảm được những thiệt hại kinh tế do TNGT gây ra. Tính toán thiệt hại kinh tế do TNGT gây ra được tính theo phương pháp “Tổng giá trị đầu ra”. Đường Lợi ích kinh tế:Gọi Bkinh tế là lợi ích kinh tế do giảm thời gian đi lại, giảm chi phí vận hành phương tiện giao thông (VOC). Bên cạnh đó là các l ợi ích v ề c ải thiện môi trường tự nhiên (giảm lượng khí thải độc hại...) và môi trường xã hội (xây dựng văn hóa an toàn giao thông...). Trong một số dự án cụ thể, lợi ích kinh tế cũng thu được do giảm chi phí duy tu bảo dưỡng, giảm chi phí vận hành thiết bị điều khiển giao thông. Đường Tổng lợi ích: Gọi B∑lợi ích Tổng lợi ích kinh tế-xã hội, được tính theo công thức sau: B∑lợi ích= {Bxã hội+Bkinh tế} Áp dụng phương pháp cộng đồ thị xây dựng đường B∑lợi ích, nhận được đường B∑lợi ích song song với đường Bxã hội cách nó một khoảng cách bằng giá trị Bkinh tế. Thời điểm Thoàn vốn: thời gian kể từ năm xuất vốn đầu tư cho đến năm thu hồi toàn bộ vốn; trong trường hợp tính toán B∑lợi ích= {Bxã hội+Bkinh tế}. Thời điểm này là điểm giao cắt giữa đường Tổng mức đầu tư với đường B∑lợi ích. Thời điểm T*: thời gian kể từ năm xuất vốn đầu tư cho đến năm thu hồi toàn bộ vốn; trong trường hợp chỉ tính toán B∑lợi ích= Bxã hội. Thời điểm này là điểm giao cắt giữa đường Tổng mức đầu tư với đường Bxã hội. Gia số ΔT: 3
  4. 4 ΔT= {T*-Thoàn vốn}=BKinh tế x Cot(α). Trong đó: góc α là độ dốc của đường Bxã hội. Ý nghĩa Gia số ΔT: Khi tính toán một cách đầy đủ B∑lợi ích= {Bxã hội+Bkinh tế} kết quả sẽ nhận được thời gian hoàn vốn Thoàn vốn sớm hơn một lượng là ΔT năm so với khi chỉ tính toán B∑lợi ích= Bxã hội. C. Kết luận. 1. Phân tích hiệu quả kinh tế-xã hội các dự án an toàn giao thông bằng phương pháp Toán đồ Value Incremental Comprehension (VIC-Tổng giá trị gia tăng) được áp dụng thích hợp cho công tác đánh giá hiệu quả dự án. 2. Toán đồ VIC cũng được áp dụng mở rộng cho công tác phân tích l ợi suất tài chính hướng đến kiến tạo các chính sách về thuế và trợ cấp chính phủ... nhằm thu hút các nguồn vốn từ khu vực tư nhân đầu tư cho một hoặc vài hợp phần hay toàn bộ dự án an toàn giao thông khi các dự báo xu hướng tai nạn giao thông, các lợi ích kinh tế khác được tính toán một cách khoa học và thực tiễn ./. 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=250

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2