intTypePromotion=1

ĐÁP ÁN BÀI THI MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ (Đề số 10)

Chia sẻ: Changling | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
279
lượt xem
162
download

ĐÁP ÁN BÀI THI MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ (Đề số 10)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi kinh tế quốc tế Chương trình 45 tiết (Đề số 10)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÁP ÁN BÀI THI MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ (Đề số 10)

  1. Đáp án chương trình 45 tiết Đề số 10 Phần I: Chọn câu trả lời đúng (2 điểm) 1. a, b, c, d 3. a, b, c, d 5. d 7. a, b 9. a 2. c, d 4. c 6. a, b, c, d 8. c 10. a Phần II: Chọn câu trả lời đúng nhất (2 điểm) 1. c 3. d 5. d 7. d 9. b 2. b 4. a 6. d 8. a 10. d Phần III: Chọn câu trả lời đúng/sai (1 điểm) 1. Đ 2. S 3. Đ 4. S 5. Đ Phần IV: Điền vào chỗ trống (1 điểm) 1. ........ quốc tế …. một trong những nhân tố……… 2. ........ là trong quan hệ kinh tế - thương m ại, các n ước ph ải công b ố t ất c ả các lu ật l ệ, quy định, các hiệp định quốc tế điều chỉnh các m ối quan h ệ kinh t ế th ương m ại v ới các nước khác. 3. ........ thị trường chứng khoán .......... 4. ........ tiếp giáp với biển Thái Bình Dương (Châu Á - Thái Bình Dương) Phần V: Ghép câu (0,5 điểm) a - 3, b - 4, c - 1, d - 2 Phần VI: Giải thích ngắn gọn (3,5 điểm) 1. Các nước không áp dụng vì: - Chính sách thương mại bảo hộ có cả tác động tích cực và tiêu cực: - Năng lực cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm là không giống nhau; - Môi trường quốc tế là không đồng nhất. 2. Sai vì: Có những luồng vốn chảy vào khu vực tư nhân có sự bảo lãnh của chính ph ủ thì v ẫn gây ra gánh nặng nợ cho chính phủ. 3. a/ Đúng vì: - Cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá được mua bán trên th ị tr ường ch ứng khoán - một thị trường hoạt động sôi động, linh hoạt nên khi cần thu h ồi v ốn, ch ủ đ ầu t ư có th ể dễ dàng bán ra; - Đây là hình thức đầu tư chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của yếu t ố tâm lý nên kh ả năng các nhà đầu tư theo nhau rút vốn là dễ xảy ra. b/ Sai vì: Vốn ODA và vay tín dụng thì chủ đầu tư không dễ dàng rút vốn được. 4. Khác nhau trên các khía cạnh: - Chủ thể tham gia liên kết; - Cơ sở pháp lý; - Mục đích liên kết;
  2. - Hình thức liên kết; - Nội dung liên kết.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2