intTypePromotion=3

Đáp án chi tiết cho đề dự bị đại học khối A 2009 môn Hóa học mã đề 860

Chia sẻ: Nguyen Ri Vai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

2
1.396
lượt xem
256
download

Đáp án chi tiết cho đề dự bị đại học khối A 2009 môn Hóa học mã đề 860

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đáp án chi tiết cho đề dự bị đại học khối A 2009 môn Hóa học mã đề 860

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án chi tiết cho đề dự bị đại học khối A 2009 môn Hóa học mã đề 860

 1. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com Trang1
 2. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com T T p n 1.5p p 3 .5 3 8 p 9.33 T 28 60 3 3 Trang2
 3. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 1 0 .2 * 100% 22.22% 4 0 .2 * 2 Trang3
 4. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 3 1 1 1 2 2 2 2 Trang4
 5. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com Trang5
 6. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 1 1 9.6 * 50 * 3 3 100 * 16 1 * 2 ≥ ≥ ≥ Trang6
 7. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com – 1 2 a b 0.02 a 0.5b 0.015 Trang7
 8. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com Trang8
 9. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 4 .6 *n 0.125 * 2 0.1 Trang9
 10. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com Trang10
 11. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 29.8 49.67 51.7 29.8 36.5 Trang11
 12. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 45.75 0.125 * 54 0.375 104 Trang12
 13. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com nH 2 4 * 3.75 28 1 nH 2 nC2 H 4 x(mol ) nC2 H 4 4 * 3.75 2 x * (1 - H%) * 2 x * (1 - H%) * 28 x * H% * 30 5* 4 H % 50% x * (2 - H%) 1 2 xt ,t mengiâm xt ,t Trang13
 14. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 12 * 2 8 3 *1 26.46 88.2 0 .3 – Trang14
 15. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com Trang15
 16. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 6n 2 2 x 4 6n 2 2 x – 4 nO 2 3 .5 nA – Trang16
 17. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 0.08 * 0.15 20 0.03 * 0.02 Trang17
 18. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 11a 240 a *C% a * (1 C %) 11a 60 18 240 n K 2Cr2O7 nCl2 n K 2Cr2O7 nCrCl3 nCl2 n K 2Cr2O7 Trang18
 19. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com n SO 2 4 1 nCu2S nFeS 0.12(mol ) 2 2 Trang19
 20. Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com 6n 2 2 x 4 6n 2 2 x – 4 nO 2 2 .5 nA 20 62.5 31.68 20 36.5 – Trang20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản