intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐA QTDNVVN-LT39

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

37
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp cao đẳng nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn sinh viên tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐA QTDNVVN-LT39 sau đây. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các bạn ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐA QTDNVVN-LT39

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 (2010 – 2012) NGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: ĐA QTDNVVN - LT 39 Câu Nội dung Điểm 1 Ủy quyền trong quản trị là gì? Khi ủy quyền cần lưu ý những vấn 2 đề nào? Cho ví dụ để chứng minh. Ủy quyền trong quản trị là gì? 0,5 Ủy quyền là quá trình giao quyền hành và trách nhiệm cho người khác để thực hiện một hoạt động nào đó trong một thời gian nhất định. Khi ủy quyền cần lưu ý những vấn đề nào? Cho ví dụ để chứng 1,5 minh. - Phải có sự đồng ý giữa bên nhận và bên giao - Ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản. - Căn cứ vào năng lực của thuộc cấp Cho ví dụ để chứng minh 2 Phân tích tầm quan trọng của Truyền thông? Vẽ và giải thích mô 2 hình truyền thông trong quản trị. Phân tích tầm quan trọng của Truyền thông? 1 - Gia tăng hiệu quả hoạt động - Chất lượng của hệ thống quản lý tốt hơn - Thỏa mãn nhu cầu khách hàng - Cải tiến liên tục Vẽ và giải thích mô hình truyền thông trong quản trị. 1 Vẽ và giải thích mô hình truyền thông trong quản trị
  2. 3 Có hai phương pháp được sử dụng để chọn phương án 3 công nghệ tối ưu. Công thức chung để lựa chọn phương án công nghệ (theo giá thành) : Z = C + V.Q Trong đó : Z : Giá thành của toàn bộ sản phẩm dự tính x C : là tổng chi phí cố định tính cho toàn bộ sản phẩm dự định sản xuất. V : là chi phí biến đổi tính cho một sản phẩm. Q : là số lượng sản phẩm dự định sản xuất. - Phương pháp lựa chọn phương án tính trực tiếp: Bằng cách thế các số liệu vào phương trình giá thành, ta sẽ chọn phương án nào có chi phí thấp nhất (Zmin). - Phương pháp lựa chọn phương án thông qua đồ thị. + tính các điểm nút + vẽ hình và dựa vào đồ thị để lựa chọn - Tính trực tiếp: Z = C + V.Q ZA= 25.000+4.250*6 = 50.500 ZB= 33.000+ 4250 * 4 = 50.000 ZC= 36.000 + 4250*2 = 44.500 Vậy nếu sử dụng phương pháp tính trực tiếp thì chọn phương án công nghệ C vì giá thành thấp nhất. - Sử dụng đồ thị. Tính QAB = CB- CA/VB-VA =33.000- 2.5000/6-4 = 4.000 SP QAC = Cc-CA/ VA- VC = 36.000-25.000/6-2 = 2.750 SP QBC = Cc- CB/ VB-Vc = 36.000-33.000/4-2 = 1.500 SP. Vẽ hình
  3. Vì số lượng sản phẩm dự định sản xuất là 4250 sản phẩm, nhìn vào đồ thị ta chọn phương án C vì có giá thành thấp nhất. - Trong trường hợp nào chọn phương án A, B, C + Chọn phương án A khi số lượng dự định sản xuất nhỏ hơn hoặc bằng ( 2.750 sản phẩm), vì kho đó giá thành là nhỏ nhất. + Chọn phương án công nghệ C khi số lượng sản phẩm dự định sản xuất lớn hơn hoặc bằng 2.750 sản phẩm. + Không có trường hợp nào chọn phương án công nghệ B. 4 Tự chọn, do trường biên soạn 3 Cộng 10 ……………..,ngày…….tháng……năm ……
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2