Đề cương báo cáo thực tập _ Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty CP Chuyển Phát Nhanh Muôn Phương

Chia sẻ: Chung Thi Mao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

8
14.836
lượt xem
3.167
download

Đề cương báo cáo thực tập _ Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty CP Chuyển Phát Nhanh Muôn Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương báo cáo thực tập _ Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty CP Chuyển Phát Nhanh Muôn Phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương báo cáo thực tập _ Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty CP Chuyển Phát Nhanh Muôn Phương

  1. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG Ơ Chương 1:Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần chuyển phát nhanh Muôn Phương 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 1.4.1 Sơ đồ tổ chức 1.4.2 Chức năng,nhiệm vụ của từng phòng ban 1.5 Tình hình kinh doanh trong giai đoạn hiện nay 1.5.1 Thuận lợi 1.5.2 khó khăn Chương 2: Giới thiệu về tổ chức công tác kế toán tại công ty: 2.1 cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 2.1.1 sơ đồ tổ chức bộ máy 2.1.2 chức năng,nhiệm vụ của từng phần hành 2.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty 2.2.1 tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 2.2.2 tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán,hình thức kế toán 2.3 Áp dụng phương tiện kỹ thuật vào công tác kế toán Chương 3: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty chuyển phát nhanh Muôn Phương 3.1 Kế toán tiền lương tại công ty: 3.1.1 Những vấn đề chung 3.1.2 Chứng từ sử dụng 3.1.3 Sổ kế toán 3.1.4 Tài khoản sử dụng 3.1.5 Phương pháp hoạch toán 3.1.6 Ví dụ minh họa 3.2 Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty 3.2.1 Những vấn đề chung 3.2.2 Chứng từ sử dụng 3.2.3 Tài khoản sử dụng 3.2.4 Sổ kế toán 3.2.5 Phương pháp hoạch toán 3.2.6 Sơ đồ hoạch toán Chương 4: Nhận xét –Kiến nghị 4.1 Nhận xét 4.1.1 Ưu điểm 4.1.2 Nhược điểm 4.2 Một số kiến nghị 4.3 Kết thúc
  2. 4.4 Tài liệu tham khảo 4.5 Phụ lục GVHD: TRẦN HỒNG VÂN Sinh viên:CHUNG THỊ MẠO Lớp:08TKT1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản