intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần An toàn lao động

Chia sẻ: Codon_11 Codon_11 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
287
lượt xem
30
download

Đề cương chi tiết học phần An toàn lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần An toàn lao động tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động; an toàn lao động trong hoạt động xây dựng; kỹ thuật an toàn điện và phòng cháy chữa cháy; bảo hộ lao động trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần An toàn lao động

 1. Môn: AN TOÀN LAO ĐỘNG GV: VÕ BÁ HUY BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp 1. Tên học phần : AN TOÀN LAO ĐỘNG 2. Mã học phần : 142215151010220 3. Dạng học phần : Lý thuyết 4. Số đơn vị học trình : 2 (2.0) 5. Bộ môn đảm trách : Bộ môn thi công. 6. Phân bổ thời gian : Giảng dạy trong 10 tuần, mỗi tuần 3 tiết gồm: - Lên lớp : 28 tiết. - Kiểm tra chương : 2 tiết. 7. Điều kiện tiên quyết: Không 8. Mục tiêu học phần: 8.1. Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bảo hộ lao động, những quy định về kỹ thuật an toàn lao động trong hoạt động xây dựng, an toàn điện và phòng cháy chữa cháy, các vấn đề về bảo hộ lao động trong doanh nghiệp. 8.2. Về kỹ năng: Hình thành trong sinh viên một số kỹ năng cơ bản: - Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. - Kỹ năng tư duy, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm. - Kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học. 8.3. Về thái độ: - Sinh viên yêu thích và hứng thú với môn học An toàn lao động. - Sinh viên có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trong học tập và nghiên cứu. - Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học và tự nghiên cứu khoa học. - Hình thành thói quen vận dụng lý thuyết giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY Trang 1
 2. Môn: AN TOÀN LAO ĐỘNG GV: VÕ BÁ HUY 9. Nội dung tóm tắt học phần: (gồm 4 chương) - Chương 1: Những vấn đề chung về kỹ thuật an toàn lao động. - Chương 2: An toàn lao động trong hoạt động xây dựng. - Chương 3: Kỹ thuật an toàn điện và phòng cháy chữa cháy. - Chương 4: Bảo hộ lao động trong doanh nghiệp. Kiến thức của học phần sẽ được áp dụng trong thực tế sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, sẽ được sinh viên trãi nghiệm trong quá trình đi thực tập cán bộ kỹ thuật. 10. Nhiệm vụ của sinh viên: - Tham dự tích cực các buổi học, thảo luận, thuyết trình, xử lý tình huống. - Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của giảng viên giao theo yêu cầu đề cương học phần. - Chủ động nghiên cứu giáo trình và tài liệu tham khảo. 11. Giáo trình, tài liệu tham khảo: - Giáo trình giảng dạy: [1] Bài giảng an toàn lao động. - Tài liệu tham khảo: [2] Hướng dẫn an toàn lao động cho công nhân ngành xây dựng, NXB KH&KT [3] Giáo trình an toàn điện, NXB Giáo dục. [4] Giáo trình an toàn lao động, NXB Giáo dục. [5] Kỹ thuật an toàn & vệ sinh lao động trong xây dựng, NXB KH&KT. [6] Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT- Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động. [7] Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN - Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động. [8] Thông tư 19/2008/TT-LĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. [9] Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/09/2014 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng. LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY Trang 2
 3. Môn: AN TOÀN LAO ĐỘNG GV: VÕ BÁ HUY 12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên : 12.1. Điểm thứ 1: 30% tổng điểm Đánh giá nhận thức, thái độ và chuyên cần trong học tập (gọi chung là điểm chuyên cần), bao gồm điểm kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết, điểm thuyết trình, điểm tích cực học tập của sinh viên. 12.2. Điểm thứ 2: 70% tổng điểm Đánh giá thi kết thúc học phần, là điểm thi kết thúc học phần (hình thức thi trắc nghiệm đề đóng, thời gian thi 60 phút) 13. Hình thức thi kết thức môn: Trắc nghiệm 14. Thang điểm: - Chấm điểm theo thang điểm 10, được quy đổi về A, B, C, D, F (theo tín chỉ). A (8,5 - 10) : Giỏi B (7,0 - 8,4) : Khá C (5,5 - 6,9) : Trung bình D (4,0 - 5,4) : Trung bình yếu F (Dưới 4,0) : Kém (không đạt) - Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá theo Quy chế số 43/2007/QĐ- BGD&ĐT tại các Điều 5, 19, 22, 23). 15. Nội dung chi tiết học phần: Tổng Lý Thực Kiểm STT Nội dung giảng dạy số thuyết hành tra (tiết) (tiêt) (tiết) (tiết) 1. Chương 1: 6 0 0 0 Những vấn đề chung về kỹ thuật an toàn lao động 1.1. Những khái niệm cơ bản: 1.1.1. Lao động. 1.1.2. Khoa học lao động. 1.1.3. Điều kiện lao động. 1.1.4. Tai nạn lao động. 1.1.5. Bệnh nghề nghiệp. 1.2. Mục đích, ý nghĩa, tính chất của bảo hộ lao động: 1.2.1. Mục đích. 1.2.2. Ý nghĩa. LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY Trang 3
 4. Môn: AN TOÀN LAO ĐỘNG GV: VÕ BÁ HUY Tổng Lý Thực Kiểm STT Nội dung giảng dạy số thuyết hành tra (tiết) (tiêt) (tiết) (tiết) 1.2.3. Tính chất. 1.2.4. Kỹ thuật an toàn lao động. 2. Chương 2: 11 0 0 0 An toàn lao động trong ngành xây dựng 2.1. Phân tích điều kiện lao động: 2.2. Nguyên nhân gây bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa: 2.2.1. Nguyên nhân. 2.2.2. Biện pháp phòng ngừa. 2.3. Nguyên nhân gây tai nạn lao động: 2.4. An toàn lao động trong xây dựng: 2.4.1. Kỹ thuật an toàn trong thi công đất. 2.4.2. Kỹ thuật an toàn khi làm việc trên cao. 2.4.3. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng giàn giáo làm việc trên cao. 2.4.4. Kỹ thuật an toàn khi xây trát hoàn thiện. 2.4.5. Kỹ thuật an toàn thi công bê tông. 2.4.6. Kỹ thuật an toàn khi thi công lắp đặt. 2.4.7. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng. 3. Bài kiểm tra 0 0 0 1 4. Chương 3: 6 0 0 0 Kỹ thuật an toàn điện và phòng cháy chữa cháy 3.1. Kỹ thuật an toàn điện: 3.1.1. Nguyên nhân gây tai nạn điện. 3.1.2. Một số trường hợp tiếp xúc mạng điện. 3.1.3. Ảnh hưởng của dòng điện đến cơ thể người. 3.1.4. Cấp cứu tai nạn điện. 3.1.5. Các biện pháp đề phòng tai nạn điện. 3.2. Kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy: 3.2.1. Khái niệm chung về cháy nổ. 3.2.2. Nguyên nhân cháy nổ. LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY Trang 4
 5. Môn: AN TOÀN LAO ĐỘNG GV: VÕ BÁ HUY Tổng Lý Thực Kiểm STT Nội dung giảng dạy số thuyết hành tra (tiết) (tiêt) (tiết) (tiết) 3.2.3. Biện pháp phòng ngừa cháy nổ. 3.2.4. Nguyên lý chữa cháy. 3.2.5. Các chất chữa cháy. 3.2.6. Dụng cụ và phương tiện chữa cháy 5. Chương 4: 5 0 0 0 Hoạt động bảo hộ lao động trong doanh nghiệp 4.1. Bộ máy tổ chức quản lý công tác bảo hộ lao động: 4.1.1. Sơ đồ tổ chức quản lý bảo hộ lao động. 4.1.2. Hội đồng bảo hộ lao động trong doanh nghiệp 4.1.3. Công tác bảo hộ lao động của bộ phận quản lý và bộ phận chuyên môn. 4.1.4. Công tác bảo hộ lao động của khối chuyên trách về bảo hộ lao động. 4.1.5. Công tác bảo hộ lao động của bộ phận y tế. 4.2. Nội dung công tác bảo hộ lao động: 4.2.1. Kế hoạch bảo hộ lao động. 4.2.2. Công tác huấn luyện an toàn lao động. 4.2.3. Quản lý sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp. 4.2.4. Thống kê, báo cáo định kỳ tai nạn lao động. 4.2.5. Chế độ bảo hộ lao động. 4.2.6. Khen thưởng, xử phạt bảo hộ lao động. 6 Bài kiểm tra 0 0 0 1 Tổng cộng: 28 0 0 2 LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY Trang 5
 6. Môn: AN TOÀN LAO ĐỘNG GV: VÕ BÁ HUY 16. Lịch trình giảng dạy: Lớp: XD12C01, XD12C02, XD12C03, XD12C04, XD12C05, XD12C06, XD12C10 Môn học: AN TOÀN LAO ĐỘNG Ngày giảng dạy: Từ ngày 02.02.2015 đến 24.04.2014. Địa điểm: Trường ĐH Xây dựng Miền Tây Phương pháp dạy học và Nhiệm vụ của sinh Tiết Nội dung giảng dạy đánh giá viên (1) (2) (3) (4) Chương 1: - Giới thiệu: - Dự lớp Những vấn đề chung về + Giới thiệu chung về - Đọc trước tài liệu [1] kỹ thuật an toàn lao động môn học trang 1 đến trang 2 1.1. Những khái niệm cơ + Lịch giảng dạy - Tham khảo tài liệu bản: + Các tài liệu tham khảo [2],[4],[5],[9] trước khi 1.1.1. Lao động + Cách thức làm việc của lên lớp. 1.1.2. Khoa học lao động: giảng viên - Tích cực trao đổi, trả 1.1.3. Điều kiện lao động: + Cách đánh giá điểm hết lời các câu hỏi. 1.1.4. Tai nạn lao động: môn học - Mỗi nhóm chuẩn bị 2 1.1.5. Bệnh nghề nghiệp: - Giảng viên trình bày bảng, câu chuyện liên quan giảng giáo án điện tử: đến ATLĐ kể trước + Giảng dạy Chương 1, lớp và trả lời câu hỏi mục 1.1 gồm 1.1.1; liên quan 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; - Ôn tập lại bài đã học [Tuần 1] 1.1.5 3 tiết + Chia lớp thành 8 nhóm, mỗi nhóm từ 6-7 người + Giao mỗi nhóm chuẩn bị 1-2 câu chuyện liên quan đến an toàn lao động thuyết trình trước lớp. + Trình chiếu các hình ảnh, tư liệu liên quan. - Đánh giá sinh viên qua: + Các câu hỏi tình huống + Chuyên cần - Bài tập về nhà: + Đọc trước mục 1.2 - Tóm tắt chương mục 1.1 LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY Trang 6
 7. Môn: AN TOÀN LAO ĐỘNG GV: VÕ BÁ HUY Phương pháp dạy học và Nhiệm vụ của sinh Tiết Nội dung giảng dạy đánh giá viên (1) (2) (3) (4) Chương 1: - Ôn lại bài cũ mục 1.1 - Dự lớp Những vấn đề chung về + Đặt câu hỏi - Đọc trước tài liệu [1] kỹ thuật an toàn lao động + Sinh viên trả lời trang 2 đến trang 4 1.2. Mục đích, ý nghĩa, tính - Giảng viên trình bày bảng, - Tham khảo tài liệu chất của bảo hộ lao động: giảng giáo án điện tử: [2],[4],[5],[9] trước khi 1.2.1. Mục đích: + Giảng dạy Chương 1, lên lớp. 1.2.2. Ý nghĩa: mục 1.2 gồm 1.2.1; - Lắng nghe, thao tác 1.2.3. Tính chất: 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4 theo, trả lời các câu [Tuần 2] 1.2.4. Kỹ thuật an toàn lao + Trình chiếu các hình hỏi, thảo luận và trả lời động: ảnh, tư liệu liên quan. các tình huống. 3 tiết - Đánh giá sinh viên qua: - Nhóm 1 thuyết trình + Các câu hỏi tình huống và trả lời câu hỏi trước + Chuyên cần lớp - Kiểm tra 15’ - Ôn tập lại bài đã học - Bài tập về nhà: + Đọc trước mục 2.1; 2.2; 2.3 - Tóm tắt chương mục 1.2 - Ôn tập chương 1 Chương 2 - Ôn lại bài cũ mục 1.2 - Dự lớp An toàn lao động trong + Đặt câu hỏi - Đọc trước tài liệu [1] ngành xây dựng + Sinh viên trả lời trang 4 đến trang 8 2.1. Phân tích điều kiện lao - Giảng viên trình bày bảng, - Tham khảo tài liệu động: giảng giáo án điện tử: [2],[4],[9] trước khi lên 2.2. Nguyên nhân gây bệnh + Giảng dạy Chương 2, lớp. nghề nghiệp và biện pháp mục 2.1; 2.1 gồm 2.2.1; - Tích cực trao đổi, trả [Tuần 3] phòng ngừa: 2.2.2; 2.3 lời các câu hỏi. 3 tiết 2.2.1. Nguyên nhân: + Trình chiếu các hình - Nhóm 2 thuyết trình 2.2.2. Biện pháp phòng ảnh, tư liệu liên quan. và trả lời câu hỏi trước ngừa: - Đánh giá sinh viên qua: lớp 2.3. Nguyên nhân gây tai + Các câu hỏi tình huống - Ôn tập lại bài đã học nạn lao động: + Chuyên cần - Bài tập về nhà: + Đọc trước mục 2.4 - Tóm tắt chương mục 1.2 LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY Trang 7
 8. Môn: AN TOÀN LAO ĐỘNG GV: VÕ BÁ HUY Phương pháp dạy học và Nhiệm vụ của sinh Tiết Nội dung giảng dạy đánh giá viên (1) (2) (3) (4) Chương 2 - Ôn lại bài cũ mục 2.1; 2.2; - Dự lớp An toàn lao động trong 2.3 - Đọc trước tài liệu [1] ngành xây dựng + Đặt câu hỏi trang 8 đến trang 15 2.4. An toàn lao động trong + Sinh viên trả lời - Tham khảo tài liệu xây dựng: - Giảng viên trình bày bảng, [2],[4],[9] trước khi lên 2.4.1. Kỹ thuật an toàn giảng giáo án điện tử: lớp. trong thi công đất: + Giảng dạy Chương 2, - Lắng nghe, thao tác 2.4.2. Kỹ thuật an toàn khi mục 2.4 gồm các phần theo, trả lời các câu [Tuần 4] làm việc trên cao: 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3 hỏi, thảo luận và trả lời 3 tiết 2.4.3. Kỹ thuật an toàn khi + Trình chiếu các hình các tình huống. sử dụng giàn giáo làm việc ảnh, tư liệu liên quan. - Nhóm 3 thuyết trình trên cao: - Đánh giá sinh viên qua: và trả lời câu hỏi trước + Các câu hỏi tình huống lớp + Chuyên cần - Ôn tập lại bài đã học - Bài tập về nhà: + Đọc trước các phần tiếp theo của mục 2.4 - Tóm tắt chương mục 2.3 Chương 2 - Ôn lại bài cũ mục 2.4 - Dự lớp An toàn lao động trong + Đặt câu hỏi - Đọc trước tài liệu [1] ngành xây dựng + Sinh viên trả lời trang 15 đến trang 19 2.4. An toàn lao động trong - Giảng viên trình bày bảng, - Tham khảo tài liệu xây dựng: giảng giáo án điện tử: [2],[4],[9] trước khi lên 2.4.4. Kỹ thuật an toàn khi + Giảng dạy Chương 2, lớp. xây trát hoàn thiện: mục 2.4 gồm các phần - Tích cực trao đổi, trả [Tuần 5] 2.4.5. Kỹ thuật an toàn thi 2.4.4; 2.4.5; 2.4.6 lời các câu hỏi. công bê tông: + Trình chiếu các hình - Nhóm 4 thuyết trình 3 tiết 2.4.6. Kỹ thuật an toàn khi ảnh, tư liệu liên quan. và trả lời câu hỏi trước thi công lắp đặt: - Đánh giá sinh viên qua: lớp + Các câu hỏi tình huống + Chuyên cần - Ôn tập lại bài đã học - Bài tập về nhà: + Đọc trước các phần tiếp theo của mục 2.4 1. - Tóm tắt chương mục 2.4 LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY Trang 8
 9. Môn: AN TOÀN LAO ĐỘNG GV: VÕ BÁ HUY Phương pháp dạy học và Nhiệm vụ của sinh Tiết Nội dung giảng dạy đánh giá viên (1) (2) (3) (4) Chương 2 - Ôn lại bài cũ mục 2.4 - Dự lớp An toàn lao động trong + Đặt câu hỏi - Đọc trước tài liệu [1] ngành xây dựng + Sinh viên trả lời trang 19 đến trang 22 2.4. An toàn lao động trong - Giảng viên trình bày bảng, - Tham khảo tài liệu xây dựng: giảng giáo án điện tử: [2],[4],[9] trước khi lên 2.4.7. Kỹ thuật an toàn khi + Giảng dạy Chương 2, lớp. sử dụng máy xây dựng: mục 2.4 gồm: 2.4.7 - Lắng nghe, thao tác + Trình chiếu các hình theo, trả lời các câu [Tuần 6] ảnh, tư liệu liên quan. hỏi, thảo luận và trả lời 3 tiết - Kiểm tra 1 tiết các tình huống. - Giải đáp các câu hỏi. - Nhóm 5 thuyết trình - Đánh giá sinh viên qua: và trả lời câu hỏi trước + Các câu hỏi tình huống lớp + Chuyên cần - Ôn tập lại bài đã học - Bài tập về nhà: + Đọc trước mục 3.1 chương 3 2. - Ôn tập chương 2. Chương 3: - Ôn lại bài cũ mục 2.4 - Dự lớp Kỹ thuật an toàn điện và + Đặt câu hỏi - Đọc trước tài liệu [1] phòng cháy chữa cháy + Sinh viên trả lời trang 22 đến trang 28 3.1. Kỹ thuật an toàn điện: - Giảng viên trình bày bảng, - Tham khảo tài liệu 3.1.1. Nguyên nhân gây tai giảng giáo án điện tử: [3] trước khi lên lớp. nạn điện: + Giảng dạy Chương 3, - Lắng nghe, thao tác 3.1.2. Một số trường hợp mục 3.1 gồm các phần theo, trả lời các câu tiếp xúc mạng điện: 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; hỏi, thảo luận và trả lời [Tuần 7] 3.1.3. Ảnh hưởng của dòng 3.1.4; 3.1.5 các tình huống. 3 tiết điện đến cơ thể người: + Trình chiếu các hình 3. - Nhóm 6 thuyết trình 3.1.4. Cấp cứu tai nạn điện: ảnh, tư liệu liên quan. và trả lời câu hỏi trước 3.1.5. Các biện pháp đề - Đánh giá sinh viên qua: lớp phòng tai nạn điện: + Các câu hỏi tình huống4. - Ôn tập lại bài đã học + Chuyên cần - Bài tập về nhà: + Đọc trước mục 3.2 chương 3 - Tóm tắt chương mục 3.1 LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY Trang 9
 10. Môn: AN TOÀN LAO ĐỘNG GV: VÕ BÁ HUY Phương pháp dạy học và Nhiệm vụ của sinh Tiết Nội dung giảng dạy đánh giá viên (1) (2) (3) (4) Chương 3: - Ôn lại bài cũ mục 3.1 - Dự lớp Kỹ thuật an toàn điện và + Đặt câu hỏi - Đọc trước tài liệu [1] phòng cháy chữa cháy + Sinh viên trả lời trang 30 đến trang 38 3.2. Kỹ thuật an toàn phòng - Giảng viên trình bày bảng, - Tham khảo tài liệu cháy chữa cháy: giảng giáo án điện tử: [3] trước khi lên lớp. 3.2.1. Khái niệm chung về + Giảng dạy Chương 3, - Tích cực trao đổi, trả cháy nổ: mục 3.2 gồm các phần lời các câu hỏi. 3.2.2. Nguyên nhân cháy 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 5. - Nhóm 7 thuyết trình nổ: 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6 và trả lời câu hỏi trước [Tuần 8] 3.2.3. Biện pháp phòng + Trình chiếu các hình lớp 3 tiết ngừa cháy nổ: ảnh, tư liệu liên quan. 6. - Ôn tập lại bài đã học 3.2.4. Nguyên lý chữa cháy: - Đánh giá sinh viên qua: 3.2.5. Các chất chữa cháy: + Các câu hỏi tình huống 3.2.6. Dụng cụ và phương + Chuyên cần tiện chữa cháy: - Kiểm tra 15' - Bài tập về nhà: + Đọc trước mục 4.1 chương 4 - Tóm tắt chương mục 3.2 - Ôn tập chương 3 Chương 4: - Ôn lại bài cũ mục 3.2 - Dự lớp Hoạt động bảo hộ lao + Đặt câu hỏi - Đọc trước tài liệu [1] động trong doanh nghiệp + Sinh viên trả lời trang 38 đến trang 45 4.1. Bộ máy tổ chức quản - Giảng viên trình bày bảng, - Tham khảo tài liệu lý công tác bảo hộ lao giảng giáo án điện tử: [6],[7],[8] trước khi lên động: + Giảng dạy Chương 4, lớp. 4.1.1. Sơ đồ tổ chức quản lý mục 4.1, gồm các phần - Lắng nghe, thao tác bảo hộ lao động. 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; theo, trả lời các câu [Tuần 9] 4.1.2. Hội đồng bảo hộ lao 4.1.4; 4.1.5 hỏi, thảo luận và trả lời động trong doanh nghiệp. + Trình chiếu các hình các tình huống. 3 tiết 4.1.3. Công tác bảo hộ lao ảnh, tư liệu liên quan. 7. - Nhóm 8 thuyết trình động của bộ phận quản lý - Đánh giá sinh viên qua: và trả lời câu hỏi trước và bộ phận chuyên môn. + Các câu hỏi tình huống lớp 4.1.4. Công tác bảo hộ lao. + Chuyên cần 8. - Ôn tập lại bài đã học động của khối chuyên trách - Kiểm tra tiết về bảo hộ lao động. - Bài tập về nhà: 4.1.5. Công tác bảo hộ lao + Đọc trước mục 4.2 động của bộ phận y tế. chương 4 - Tóm tắt chương mục 4.1 LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY Trang 10
 11. Môn: AN TOÀN LAO ĐỘNG GV: VÕ BÁ HUY Phương pháp dạy học và Nhiệm vụ của sinh Tiết Nội dung giảng dạy đánh giá viên (1) (2) (3) (4) Chương 4: - Ôn lại bài cũ mục 4.1 - Dự lớp Hoạt động bảo hộ lao + Đặt câu hỏi - Đọc trước tài liệu [1] động trong doanh nghiệp + Sinh viên trả lời trang 45 đến trang 52 4.2. Nội dung công tác bảo - Giảng viên trình bày bảng, - Tham khảo tài liệu hộ lao động: giảng giáo án điện tử: [6],[7],[8] trước khi lên 4.2.1. Kế hoạch bảo hộ lao + Giảng dạy Chương 4, lớp. động: mục 4.2 gồm các phần - Tích cực trao đổi, trả 4.2.2. Công tác huấn luyện 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; lời các câu hỏi. Tuần10 an toàn lao động: 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6 9. - Ôn tập chuẩn bị thi 3 tiết 4.2.3. Quản lý sức khỏe - Đánh giá sinh viên qua: kết thúc môn học người lao động, bệnh nghề + Các câu hỏi tình huống nghiệp: + Chuyên cần 4.2.4. Thống kê, báo cáo - Ôn tập kết thúc môn định kỳ tai nạn lao động: - Trả lời câu hỏi của SV 4.2.5. Chế độ bảo hộ lao - Dặn dò khi thi kết thúc động: môn học 4.2.6. Khen thưởng, xử phạt - Tổng kết môn học bảo hộ lao động - Đọc điểm quá trình Vĩnh Long, ngày 26 tháng 01 năm 2014 TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN Võ Bá Huy LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY Trang 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2