intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học (Scientific research method)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
21
lượt xem
3
download

Đề cương chi tiết học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học (Scientific research method)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Pháp luật về lĩnh vực xã hội và có phương pháp chủ động trong học tập, mời các bạn cùng tham khảo "Đề cương chi tiết học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học (Scientific research method)". Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học (Scientific research method)

  1. BM01.QT02/ĐNT­ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  1. Thông tin chung về học phần ­ Tên học phần: Phương pháp NCKH ­ Scientific Research Method ­ Mã số học phần       : 1421113 ­ Số tín chỉ học phần  : 3 tín chỉ  ­ Thuộc chương trình đào tạo của : Bậc : Đại học. Chuyên Ngành : Quản trị Kinh Doanh Tiếp Thị Quản Trị Nguồn Nhân Lực ­ Số tiết học phần :   Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết  Làm bài tập trên lớp : 10 tiết  Thảo luận : 05 tiết  Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): 00 tiết   Hoạt động theo nhóm : 00 tiết  Thực tế: : 00 tiết  Tự học : 90 giờ ­  Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Thực hành Tiếng Anh  2. Học phần trước: Các môn giảng dạy trong Học kỳ I và Học kỳ II thuộc năm   thứ nhất và năm thứ hai : Viết 1, Viết 2, Viết 3, Soạn thảo văn bản, Thư tín Thương  Mại. 3. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần này, sinh viên được trang bị kiến  thức, kỹ năng, thái độ chuyên cần như sau : ­ Kiến thức : Sinh viên được hướng dẫn kỹ thuật viết nghiên cứu thông qua  những chuyên đề liên quan đến chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Tiếp Thị, và Quản  Trị Nhân Sự.          ­ Kỹ năng  : Sinh viên viết được các bài nghiên cứu ở mức độ tiền trung cấp thông  qua các chuyên  đề thuộc Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Ngành Tiếp Thị, và Ngành Quản  Trị Nhân Sự . 1
  2. ­ Thái độ chuyên cần : Tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực làm bài tại  nhà theo yêu cầu của giảng viên. 4. Chuân đâu ra:  ̉ ̀ Nội dung Đáp ứng CĐR  CTĐT Kiến thức 4.1.1.Liệt kê các phương pháp nghiên cứu K1 4.1.2.Biết   giải   thích   được   những   điểm  ngữ  K2 pháp,   cấu   trúc   câu   thích   họp   với   từng   phần  trong một bài nghiên cứu K3 4.1.3. Sắp xếp ý tưởng một cách hợp lý , bảo  đảm tính nhất quán , chính xác 4.1.4. Liên kết các ý tưởng trong câu  K4 4.1.5.   Viết   nghiên   cứu   các   chủ   đề   về   giáo  K5 dục,y tế, đầu tư, khoa học , môi trường , hội  nghị, lễ hội , du lịch , tham quan Kỹ năng 4.2.1. Ghi chú và truyền đạt thông tin qua các  S1 Thể loại nghiên cứu 4.2.2. Giải quyết các bài tập  S2 4.2.3   Làm việc nhóm hiệu quả S3 Thái độ 4.3.1. Rèn tính cẩn thận, tập trung khi nghiên  A1 cứu tài liệu. 4.3.2. Xây dựng tác phong cầu thị A2 4.3.3. Tạo thói quen nghiên cứu suốt đời A3 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên kỹ năng  ,từ vựng , thuật ngữ ,cấu trúc câu, cách dùng  thì , các bảng biểu, phương pháp nghiên cứu, phương pháp trích dẫn  qua các chủ đề về   giáo dục , y tế, đầu tư , khoa học, môi trường , hội nghị , lễ hội , du lịch , tham quan. Qua  đó, sinh viên có thể viết một bài nghiên cứu theo các chủ đề có liên quan. 6. Nhiệm vụ của sinh viên: ­ Tham dự tối thiểu 80% số tiết học trên lớp ­ Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành trên lớp và có báo cáo kết quả ­ Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. ­ Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 2
  3. ­ Viết bài nghiên cứu kết thúc học phần. ­ Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.   7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 7.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng  Mục tiêu số 1 Điểm chuyên cần  Điểm danh 10% 4.1  ­  4.3 2 Điểm Kiểm tra bài   Bài làm cá nhân 10% 4.1  ­  4.3 làm tại nhà 3 Điểm Thi kiểm tra  ­ Thi viết (60 phút)      20% 4.1  ­  4.3 giữa kỳ 4 Điểm Thi kết thúc  ­ Bài Viết Nghiên Cứu      60% 4.1  ­  4.3 học phần ­ Bắt buộc nộp vào tuần thứ 15 7.2. Cách tính điểm ­ Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang  điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5.  ­ Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần   nhân với trọng số tương  ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một   chữ số thập phân.  8. Tài liệu học tập:  8.1. Giáo trình chính: [1 ]  Cooper,D.,&Schindler, P.S. (2006), Business Research Methods. (9th ed.) McGraw­Hill Irwin. 8.2. Tài liệu tham khảo: [ 2] Jill Collis & Roger Hussey, Business Research: A practical guide for undergraduate and  postgraduate students , 4th Edition Palgrave Macmillan 2014 [ 3]  Research methods for business : a skill­building approach / Uma Sekaran, Roger Bougie. ­  Seventh edition. Sekaran, Uma [4] A beginner's guide to scientific method / Stephen S. Carey. ­ 4th ed. ­ Boston, MA : Wadsworth  Cengage Learning, 2010 Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) HUFLIT, ngày     tháng 06 năm 2015  3
  4. Ban giám hiệu ** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2