intTypePromotion=3

Đề cương ôn tập Chương I - Đại số 11 nâng cao - Đoàn Thanh Minh Thọ

Chia sẻ: Tran Cong Dinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
209
lượt xem
19
download

Đề cương ôn tập Chương I - Đại số 11 nâng cao - Đoàn Thanh Minh Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương ôn tập Chương I - Đại số 11 nâng cao gồm các bài tập về hàm số lượng giác, phương trình lượng giác, bài tập nâng cao giúp các em học sinh có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập Chương I - Đại số 11 nâng cao - Đoàn Thanh Minh Thọ

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG I ­ ĐS 11NC  Giáo viên: Đoàn Thanh Minh Thọ A. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 1. Tìm miền xác định (tập xác định) của các hàm số sau: sin x 5 sin x tan x cot 2 x a) y b)  y c)  y d)  y sin 2 x 1 2 cos x 2 2 cos 3 x 3 2 sin x sin x 5 cos x 5 cot x 2 5 cos x e)  y f)  y g)  y h)  y 1 sin 2 x 1 sin 2 x 1 sin 2 x cos 2 2 x 2. Xét tính chẵn – lẻ của các hàm số sau: a)  y tan 3 x b)  y sin 2 x. cot 3 x c)  y cos x sin 2 x d)  y cos x. cot 2 x tan x tan 2 x sin x 5 5 cos x e)  y f)  y= g)  y h)  y 1 cos 2 x cosx+2 sin 2 x sin 2 2 x 3. Tìm GTLN – GTNN của các hàm số sau: x x a)  y 2 sin x 5 b)  y 4 5 cos 2 x c)  y sin cos 3 d)  y sin x cos x +2 2 2 e) y 2 sin 2 x 1 5 f) y cos( x 3 ) 2 3 g) y cos x cos( x ) h) y 3 cos x sin x 3 B. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 1. Giải phương trình sau: a) 2 sin( 2 x 30  ) 2 0 b)  2 cos( 2 x ) 3 0 3 x x 2 c)  tan 3 0 d)  3 cot 1 0 2 4 2 5 2. Giải phương trình sau: 2 x x a) sin 2 x 5 cos x 5 0 b) 2 cos 4 sin 4 0 c) 3 sin 2 x 2 cos x 2 0 2 2 d) cos 2 x 3 sin x 1 0 e)  cos 4 x 3 cos 2 x 1 0 f) tan 2 x 4 cot 2 x 3 0 3. Giải phương trình sau: a) 3 sin x cos x 1 0 b) 3 cos x sin x 1 0 c)  sin x cos x 2 x x d) sin 2 x cos 2 x 1 e)  3 sin cos 2 sin 3 x f)  3 sin x cos x 2 cos 2 x 2 2 4. Giải phương trình sau: 2 3 a) sin 2 x sin 2 x 3 cos 2 x 0 b)  sin x sin 2 x 3 cos 2 x 1 c)  4 sin 2 x 3 cos 2 x 0 2 2 1 d)  2 sin x sin 2 x cos 2 x 3 e)  2 cos 2 x 3 sin 2 x sin 2 x 1 f)  sin 2 x 3 sin x cos x 1 2 C. BÀI TẬP NÂNG CAO 1. Giải các phương trình sau: 5 3 7 a) sin 3x cos 3x 0  b)  cos x cos 2 x c)  tan 2x cot 4 x 0 6 4 3 4 8 Trang 1
  2. 2 3 d)  sin x sin 2 2 x sin 2 3 x e)  sin 4 x cos 4 x cos 4 x f)  sin x sin 7 x sin 3x sin 5 x 2 2. Giải các phương trình sau: a)  sin 2 x 2 sin 2 x 2 cos 2 x b)  cos 2 x 3 sin 2 x 1 sin 2 x c) 1 2 sin x cos 2 x sin x cos 2 x d)  sin 3 x cos x sin x cos 3 x 8 e)  ( 2 sin x 1)(2 sin 2 x 1) 3 4 cos 2 x f)  ( 2 sin x cos x)(1 cos x) sin 2 x g) ( 2 cos x 1)(2 sin x cos x) sin 2 x sin x h) sin 6 x 3 sin 2 x cos x cos 6 x 1 1 2 i)  2 sin x sin 2 x j)  sin 2x sin x 3 6 2 4 4 2 1 1 7 4 sin x 3. Các đề thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng sin x 3 4 sin x a) (DBĐH1_Khối D 2006):  2 cos 3 x sin 3 x 2 sin 2 x 1 j) (ĐH_Khối B 2008): b) (DBĐH2_Khối B 2006):  sin 3 x 3 cos 3 x sin x cos 2 x 3 sin 2 x cos x cos 2 x (1 2 cos x)(sin x cos x) 0 k) (ĐH_Khối A 2010): c) (DBĐH2_Khối D 2006):  4 sin 3 x 4 sin 2 x 3 sin 2 x 6 cos x 0 (1 sin x cos 2 x) sin x 4 1 cos x d) (DBĐH2_Khối B 2006):  1 tan x 2 (2 sin 2 x 1) tan 2 2 x 3(cos 2 x 1) 0 l) (ĐH_Khối A 2011):  e) (DBĐH_Khối A 2006):  1 sin 2 x cos 2 x 2 sin x sin 2 x 1 cot 2 x 2 sin 2 x 4 sin x 1 0 6 m)(ĐH_Khối B 2011):  f) (ĐH_Khối D 2007):  sin 2 x cos x sin x cos x cos 2 x sin x cos x 2 x x n) (ĐH_Khối D 2011):  sin cos 3 cos x 2 sin 2 x 2 cos x sin x 1 2 2 0. tan x 3 g) (ĐH_Khối A 2007):  (1 sin 2 x) cos x (1 cos 2 x) sin x 1 sin 2 x h) (ĐH_Khối A 2005):  cos 2 3 x cos 2 x cos 2 x 0 i) (ĐH_Khối A 2008): Trang 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản