intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương ôn tập HK 2 môn Địa lí lớp 7 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Châu Đức

Chia sẻ: Trần Văn Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

69
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương ôn tập HK 2 môn Địa lí lớp 7 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Châu Đức sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị ôn luyện và bổ trợ kiến thức cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu này được trình bày hệ thống, logic và chú trọng vào những điểm trọng tâm cần ôn tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập HK 2 môn Địa lí lớp 7 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Châu Đức

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU ĐỨC<br /> TỔ BỘ MÔN ĐỊA LÝ THCS<br /> ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II<br /> MÔN: ĐỊA LÝ 7<br /> NĂM HỌC: 2017-2018<br /> 1) Châu Nam cực – châu lục lạnh nhất thế giới<br /> Vị trí địa lý, giới hạn, phạm vi của châu Nam Cực.<br /> Trình bày và giải thích (ở mức độ đơn giản) đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.<br /> Liên hệ những ảnh hưởng của hiện tượng băng tan, mực nước biển dâng đối với sản<br /> xuất và đời sống của cư dân vùng ven biển nước ta.<br /> 2) Châu Đại Dương<br /> Vị trí địa lý, phạm vi của châu Đại Dương.<br /> Trình bày và giải thích (mức độ đơn giản) một số đặc điểm tự nhiên của các đảo và<br /> quần đảo, lục địa Ô-xtrây-li-a<br /> Trình bày và giải thích (mức độ đơn giản) một số đặc điểm dân cư Ô-xtrây-li-a<br /> Trình bày và giải thích (mức độ đơn giản) một số đặc điểm kinh tế của châu Đại<br /> Dương.<br /> 3) Châu Âu<br /> Biết được vị trí địa lý, giới hạn của châu Âu trên bản đồ.<br /> Trình bày và giải thích (mức độ đơn giản) một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu<br /> Âu.<br /> Nêu và giải thích (mức độ đơn giản) sự khác nhau giữa các môi trường ôn đới hải<br /> dương, môi trường ôn đới lục địa, môi trường địa trung hải, môi trường núi cao ở châu Âu.<br /> Trình bày và giải thích (mức độ đơn giản) một số đặc điểm dân cư, xã hội của châu<br /> Âu.<br /> Trình bày và giải thích (mức độ đơn giản) một số đặc điểm về kinh tế của châu Âu.<br /> Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, dân cư, kinh tế của<br /> các khu vực của châu Âu.<br /> 4) Kỹ năng (Giáo viên chọn 1 trong các kỹ năng sau):<br /> Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa một số trạm khí hậu.<br /> Phân tích bảng số liệu (dân cư, kinh tế…).<br /> Vẽ biểu đồ hình tròn.<br /> <br /> PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU ĐỨC<br /> TỔ BỘ MÔN ĐỊA LÝ THCS<br /> MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II<br /> MÔN: ĐỊA LÝ 7<br /> NĂM HỌC: 2017-2018<br /> Chủ đề<br /> /Mức độ<br /> nhận thức<br /> Chủ đề 1:<br /> <br /> Vận dụng<br /> sáng tạo<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Vận dụng<br /> <br /> Vị trí địa lý, giới hạn, phạm<br /> Châu<br /> vi của châu Nam Cực.<br /> Nam cực<br /> Trình bày đặc điểm tự nhiên<br /> – châu lục<br /> của châu Nam Cực.<br /> lạnh nhất<br /> thế giới<br /> Vị trí địa lý, phạm vi của<br /> châu Đại Dương.<br /> Trình bày một số đặc điểm tự<br /> Chủ đề 2:<br /> nhiên của các đảo và quần đảo,<br /> Châu Đại lục địa Ô-xtrây-li-a<br /> Dương<br /> Trình bày một số đặc điểm<br /> dân cư Ô-xtrây-li-a và kinh tế<br /> châu Đại Dương.<br /> <br /> Giải thích (ở mức độ<br /> đơn giản) đặc điểm tự<br /> nhiên của châu Nam<br /> Cực.<br /> <br /> Liên<br /> hệ<br /> những<br /> ảnh<br /> hưởng<br /> của<br /> hiện<br /> tượng<br /> băng tan<br /> <br /> Giải thích một số<br /> đặc điểm tự nhiên của<br /> các đảo và quần đảo, lục<br /> địa Ô-xtrây-li-a<br /> Giải thích một số<br /> đặc điểm dân cư Ôxtrây-li-a và đặc điểm<br /> kinh tế của châu Đại<br /> Dương.<br /> <br /> Phân<br /> tích<br /> biểu đồ nhiệt<br /> độ và lượng<br /> mưa một số<br /> trạm khí hậu.<br /> <br /> Biết được vị trí địa lý, giới<br /> hạn của châu Âu trên bản đồ.<br /> Trình bày và một số đặc<br /> điểm tự nhiên cơ bản của châu<br /> Âu.<br /> Nêu sự khác nhau giữa các<br /> môi trường ôn đới hải dương,<br /> môi trường ôn đới lục địa, môi<br /> trường địa trung hải, môi<br /> Chủ đề 3: trường núi cao ở châu Âu.<br /> Châu Âu<br /> Trình bày một số đặc điểm<br /> dân cư, xã hội của châu Âu.<br /> Trình bày một số đặc điểm<br /> về kinh tế của châu Âu.<br /> Trình bày được những đặc<br /> điểm nổi bậc về tự nhiên, dân<br /> cư, kinh tế của các khu vực của<br /> châu Âu.<br /> <br /> Giải thích một số đặc<br /> điểm tự nhiên cơ bản của<br /> châu Âu.<br /> Giải thích sự khác<br /> nhau giữa các môi<br /> trường ôn đới hải dương,<br /> môi trường ôn đới lục<br /> địa, môi trường địa trung<br /> hải, môi trường núi cao ở<br /> châu Âu.<br /> Giải thích một số đặc<br /> điểm dân cư, xã hội của<br /> châu Âu.<br /> Giải thích một số đặc<br /> điểm về kinh tế của châu<br /> Âu.<br /> Giải thích được những<br /> đặc điểm nổi bậc về tự<br /> nhiên, dân cư, kinh tế<br /> của các khu vực của châu<br /> Âu.<br /> <br /> Phân tích Vẽ<br /> biểu đồ nhiệt đồ<br /> độ và lượng tròn.<br /> mưa một số Phân<br /> trạm khí hậu. bảng<br /> liệu<br /> cư,<br /> tế…).<br /> <br /> 100%TSĐ:<br /> 10 điểm<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> 40%TSĐ=<br /> 4 điểm<br /> <br /> 30% TSĐ =<br /> 3 điểm<br /> <br /> 20% TSĐ =<br /> 2 điểm<br /> <br /> Phân tích<br /> bảng<br /> số<br /> liệu (dân<br /> cư,<br /> kinh<br /> tế…).<br /> <br /> biểu<br /> hình<br /> tích<br /> số<br /> (dân<br /> kinh<br /> <br /> 10% TSĐ =<br /> 1 điểm<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2