intTypePromotion=3

Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn Giáo dục công dân lớp 10 năm học 2018 -2019

Chia sẻ: Bệnh Bệnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
8
lượt xem
0
download

Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn Giáo dục công dân lớp 10 năm học 2018 -2019

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo "Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn Giáo dục công dân lớp 10 năm học 2018 -2019". Đây là tài liệu hữu ích để các bạn ôn tập, hệ thống kiến thức môn Giáo dục công dân lớp 10 học kì 1, luyện tập làm bài để đạt kết quả cao trong bài thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn Giáo dục công dân lớp 10 năm học 2018 -2019

  1. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TT HUẾ  TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  HỌC KỲ I ­ MÔN GDCD LỚP 10 NĂM HỌC 2018 ­2019 I. Nội dung ôn tập: BÀI NỘI DUNG ÔN TẬP ­ Biết được chức năng thế giới quan, phương pháp luận của Triết học Bài   1:   Thế   giới   quan  ­ Biết được nội dung cơ  bản của thế  giới quan duy vật và thế  giới quan duy tâm,   duy   vật   và   phương  phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình. pháp luận biện chứng ­ Nêu được chủ  nghĩa duy vật biện chứng là sự  thống nhất hữu cơ  giữa thế  giới   quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. ­ Vận dụng để  đánh giá, nhận xét một số  biểu hiện của quan điểm duy vật hoặc  duy tâm, PPL biện chứng hoặc PPL siêu hình trong cuộc sống hằng ngày. ­ Hiểu được khái niệm vận động, phát triển theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật  Bài 3: Sự vận động và  biện chứng phát   triển   của   thế  ­ Biết được vận động là phương thức tồn tại của thế  giới vật chất; phát triển là  giới vật chất khuynh hướng chung của quá trình vận động của SV và HT trong thế  giới khách  quan. ­ Biết phân loại 5 hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất ­ Biết so sánh sự giống và khác nhau giữa vận động và phát triển của SV và HT. ­ Nêu được khái niệm mâu thuẫn, 2 mặt đối lập, sự  thống nhất và đấu tranh giữa  Bài 4: Nguồn gốc vận  các mặt đối lập theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng động,   phát   triển   của  ­ Biết được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự  sự vật và hiện tượng vận động, phát triển của SV và HT. ­ Biết vận dụng giải quyết các mâu thuẫn trong cuộc sống ­ Nêu được khái niệm Chất, Lượng, Độ, Điểm nút  Bài   5:   Cách   thức   vận  ­ Biết được mối quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất của SV   động   và   phát   triển  và HT. của   sự   vật   và   hiện  ­ So sánh được sự khác nhau giữa Chất và Lượng, sự biến đổi của Lượng và Chất tượng ­ Biết vận dụng mối quan hệ giữa sự biến đổi về Lượng và sự biến đổi về Chất để  có ý thức học tập, rèn luyện trong cuộc sống. ­ Nêu được khái niệm phủ định, phủ định biện chứng, phủ định siêu hình ­ Hiểu phát triển là khuynh hướng chung của SV và HT Bài   6:  Khuynh   hướng  ­ Biết so sánh sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình phát triển của sự  vật  ­ Biết mô tả được hình “ xoắn ốc” của sự phát triển và hiện tượng ­ Vận dụng kiến thức vào việc phê phán tinh thần phủ định sạch trơn quá khứ, hoặc  kế thừa có chọn lọc cái cũ; biết ủng hộ cái mới, bảo vệ cái mới, cái tiến bộ ­ Biết được nhận thức là gì  Bài 7: Thực tiễn và vai  ­ Biết so sánh điểm giống và khác nhau giữa 2 giai đoạn nhận thức: Nhận thức cảm   trò  của   thực  tiễn   đối  tính và nhận thức lý tính với nhận thức ­ Biết so sánh ưu điểm và nhược điểm của 2 giai đoạn nhận thức ­ Hiểu được khái niệm thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, giải   thích được mọi hiểu biết của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn ­ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống II. Hình thức ra đề: Trắc nghiệm khách quan (40 câu = 10 điểm)  1
  2. 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản