intTypePromotion=1

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Hóa học 8

Chia sẻ: Bồ Anh Thư | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

0
198
lượt xem
26
download

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Hóa học 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Đề cương ôn thi học kì 2 môn Hóa học 8 gồm phần trắc nghiệm và tự luận kèm đáp án giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn học. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn thi học kì 2 môn Hóa học 8

  1. Đề cương ôn thi học kì II môn hóa học 8 I. Trắc nghiệm khách quan: (4,0 điểm) Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: Câu 1. Chất nào cho dưới đây có thể dùng để điều chế khí oxi trong  phòng thí nghiệm ? A. Fe3O4              B. CaCO3                   C.CuSO4                D.  KMnO4                    Câu 2. Khí hiđro phản ứng được với tất cả các chất nào trong dãy các  chất sau ? A. CuO, HgO, H2O.                                     B. CuO, HgO, O2 .              C. CuO, HgO, H2SO4                                   D. CuO, HgO, HCl. Câu 3. Dãy các chất hoàn toàn là công thức hóa học của các oxít : A. SO2, CaO, P2O5, MgO, CuO               B. SO2, CaO, KClO3, P2O5,  MgO C. CaO, H2SO4, P2O5, MgO, CuO             D. SO2, CaO, KClO3, NaOH,  O3     Câu 4. Trong 800ml một dung dịch NaOH có chứa 8 gam NaOH.Nồng  độ mol của dung dịch này là:   A. 0,2M                   B. 0,25M           C. 0,3M          D. 0,15M          Câu 5. Dãy các chất hoàn toàn là công thức hóa học của các axít : A. HCl, Ca(OH)2, H2SO4 , NaOH, H2CO3      B. NaCl,HCl, K2SO4,  H2SO4, HNO3 C. HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4        D. NaCl,HCl, KNO3, H2SO4,  HNO3
  2. Câu 6. Dãy các chất hoàn toàn là công thức hóa học của các bazơ: A. Ca(OH)2, K2SO4, NaOH, Cu(OH)2      B. KOH, K2SO4 , Ca(OH)2,  Al(OH)3, Al2O3 C. Ca(OH)2, NaCl, NaOH, KOH, K2SO4   D. KOH, Ca(OH)2, NaOH,  Al(OH)3, Cu(OH)2  Câu 7. Dãy các chất hoàn toàn tác dụng được với nước là: A. MgO, CuO, CaO, SO2 , K                         B. CuO, PbO, Cu, Na,  SO3                       C. CaO, SO3 , P2O5 , Na2O , Na                     D. CuO, CaO, SO2 , Al,  Al2O3 Câu 8. Trộn 5ml rượu etylic (cồn) với 10ml nước cất. Câu nào sau đây  diễn đạt đúng: A. Chất tan là rượu, dung môi là nước.                B. Chất tan là nước, dung môi là rượu.  C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi. D. Cả 2 chất nước và rượu etylic vừa là chất tan vừa là dung môi. II. Tự luận: (6,0 điểm) Câu 1. (1,0 điểm) Có 3 lọ đựng 3 chất khí không màu là: Oxi; Hiđro và  không khí. Em hãy nhận biết 3 chất khí tròn bằng phương pháp hoá  học. Câu 2. (2,0 điểm) Hãy lập PTHH của các phản ứng sau: 1)Barioxit + nước                                       2) Khí Cacbon đioxit +  nước 3) Kẽm + dung dịch axit sunfuric loãng        4) Khí hiđro + Sắt(III) oxit Câu 3. (3,0 điểm)  Hoà tan hoàn toàn 2,8 gam kim loại sắt vào dung  dịch HCl 10%.
  3. a. Viết PTHH xảy ra. b. Tính thể tích khí thoát ra ở ĐKTC. c. Tính khối lượng dung dịch HCl 10% cần dùng. (Cho Fe = 56 ; H = 1 ; Cl = 35,5) Đáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa học  trường THCS thị trấn Cát Hải năm 2014  I. Trắc nghiệm khách quan   : (4,0 điểm) Mỗi ý chọn đúng cho 0,5 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 Đáp án D B A B C D C II. Tự luận: (6,0 điểm) Câu 1. (1,0 điểm) ­ Dùng que đóm đang cháy dở cho vào lần lượt các miệng lọ chứa các  khí trên                                                 + Chất khí trong lọ nào làm que đóm bùng cháy là Oxi.                           + Chất khí trong lọ nào làm que đóm cháy và có tiếng nổ nhỏ là Hiđro. + Lọ còn lại chứa không khí                                                                      Câu 2. (2,0 điểm) Viết đúng mỗi PTHH được 0,5  điểm.                                       Câu 3. (3,0 điểm) a. Viết đúng PTHH:                                                                                  b. Tính được nFe  = 0,05 (mol)                                                                      ­ Tính được nH= 0,05 (mol)                                                                  
  4.   ­ Tính được VH= 1,12 (lít)                                                                      c.­ Tính được nHCl  = 0,1 (mol)                                                                      ­ Tính được mHCl  = 3,65 (g)                                                                     ­ Tính được mdd HCl = 36,5 (g)                             
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2