intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Sinh học 12 năm học 2015-2016

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
16
lượt xem
1
download

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Sinh học 12 năm học 2015-2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Sinh học 12 tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Sinh học 12 năm học 2015-2016

  1. KIỂM TRA 1 TIẾT I. MỤC TIÊU: Sau khi học thực hiện xong bài kiểm tra: 1.1. Đối với giáo viên: - Đánh giá được mức độ đạt mục tiêu về kiến thức của học sinh sau khi học xong chương I – Cơ chế Di truyền - Biến dị và chương II – Tính quy luật của hiện tượng di truyền. - Lấy thông tin ngược chiều để điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học, cải tiến chương trình và hình thức kiểm tra, đánh giá. - Chỉ ra được những “lỗ hổng” trong phần kiến thức đã học. Qua đó giúp các em rút kinh nghiệm ở mỗi phần kiến thức, từ đó có kế hoạch bổ sung kiến thức và ôn tập hợp lí chuẩn bị cho các đề thi sắp tới. 1.2. Đối với học sinh: - Củng cố được những kiến thức đã học về chương I – Cơ chế Di truyền - Biến dị và chương II – Tính quy luật của hiện tượng di truyền. - Rèn luyện các kĩ năng tư duy, kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm. - Tự đánh giá, tổng kết quả học tập của bản thân đối với môn học trong phạm vi chương I – Cơ chế Di truyền - Biến dị và chương II – Tính quy luật của hiện tượng di truyền. - Kết quả đạt được trong kiểm tra đánh giá chính là động lực, niềm tin để các em phấn đấu trong học tập, đồng thời kích thích lòng say mê học tập bộ môn và có kế hoạch phấn đấu trong thời gian tới. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HỌC KÌ I Môn: Sinh Học 12 Năm học 2015 – 2016 Đề thi số: 101 Họ và tên: ………………………………………………………… Lớp: ………………………………………………………………. Câu 1: Loại đột biến cấu trúc NST làm thay đổi vị trí của gen giữa 2 NST của cặp tương đồng: A. Chuyển đoạn tương B. Lặp C. Mất đoạn D. Đảo đoạn hỗ đoạn Câu 2: Phiên mã là quá trình: A. Tổng hợp nên các phân tử Prôtêin. B. Tổng hợp nên các phân tử mARN. C. Tổng hợp nên các phân tử tARN. D. Tổng hợp nên các phân tử ARN. Câu 3: Phân tử mARN được tổng hợp từ một đoạn mạch gốc 3’...TGXTTAGXA...5’ sẽ có trình tự nucleotit là: A. B. C. D. 5’...AXGAAUXGU.. 5’.AGXUUAGX 3’..TXGAATXGT 5’.AGXTTAGXA.. 3’ A..3 ...5’ 3’ VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  2. Câu 4: Hình thái của nhiễm sắc thể nhìn rõ nhất trong nguyên phân ở kỳ A. Cuối. B. trước. C. giữa. D. sau. Câu 5:Trên một cánh của một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật gồm các đoạn có kí hiệu như sau: ABCDEFGH. Do đột biến, người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự các đoạn như sau: ABCDEDEFGH. Dạng đột biến đó là A. lặp đoạn. B. đảo đoạn. C. chuyển đoạn tương hỗ. D. chuyển đoạn không hỗ. Câu 6: Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc A. một mạch tổng hợp liên tục, một mạch tổng hợp gián đoạn. B. trong phân tử ADN con có một mạch của mẹ và một mạch mới được tổng hợp. C. mạch mới được tổng hợp theo mạch khuôn của mẹ. D. bổ sung và bán bảo toàn. Câu 7: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST, khi các Nuclêôxôm cuộn xoắn mức 2 tạo: A. Sợi chất nhiễm sắc có đường kính là B. Sợi chất nhiễm sắc có đường kính là 11 nm. 30 nm. C. Sợi cơ bản có đường kính là 30 nm. D. Sợi cơ bản có đường kính là 11 nm. Câu 8: Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài trong tự nhiên thường ứng với: A. Số NST thường trong bộ NST đơn bội B. Số NST trong bộ NST đơn bội C. Số nhiễm sắc thể (NST) trong bộ NST D. Số NST thường trong bộ NST lưỡng bội lưỡng bội Câu 9: Một phụ nữ có 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính là XO, bộ NST của người đó là A. Thể một nhiễm. B. Thể tam bội. C. Thể đa bội lẻ. D. Thể đa bội chẵn. Câu 10: Mức phản ứng là: A. Tập hợp tất cả các kiểu hình của cùng 1 kiểu gen B. Các kiểu biến dị không di truyền cho thế hệ sau được. C. Tập hợp các kiểu gen khác nhau. D. Sự biến đổi kiểu hình của cùng 1 kiểu gen. Câu 11: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T thì số liên kết hyđrô sẽ thay đổi như thế nào ? A. giảm 1. B. tăng 2. C. tăng 1. D. giảm 2 Câu 12: Di truyền chéo là hiện tượng tính trạng lặn của “ông ngoại” truyền qua “mẹ” và biểu hiện ở “con trai” được gây ra bởi: A. Gen lặn ở trên NST B. Gen trội ở trên C. Gen trội ở trên D. Gen lặn ở X NST X NST Y trên NST Y Câu 13: Kiểu gen Ab hoán vị gen xảy ra với tần số 30 %, tạo ra giao tử aB với tỉ lệ là: aB A. 15%. B. 35%. C. 22%. D. 28%. Câu 14: Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd với các gen trội là trội hoàn toàn sẽ cho ở thế hệ sau: A. 4 kiểu hình: 12 kiểu gen B. 8 kiểu hình: 8 kiểu gen C. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen D. 4 kiểu hình: 8 kiểu gen VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  3. Câu 15: Dạng biến dị nào sau đây không di truyền được? A. Đột biến lệch bội B. Đột biến đa bội. C. Thường biến D. Biến dị tổ hợp Câu 16: Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm ở người do: A. Đột biến mất cặp nucleotit B. Đột biến trên NST thường C. Đột biến thay thế cặp nucleotit D. Đột biến trên NST giới tính Câu 17: Xét cặp NST giới tính XY ở một tế bào sinh tinh rối loạn phân li của cặp NST giới tính này ở lần phân bào 2 ở cả 2 tế bào con sẽ hình thành các loại giao tử mang NST giới tính: A. XX, YY và O B. XX và YY C. X và Y D. XY và O Câu 18: Cặp phép lai nào dưới đây được xem là lai thuận nghịch A. ♀ Aa x ♂ Aa và ♀ aa x ♂ AA B. ♀ AA x ♂ aa và ♀ aa x ♂ AA C. ♀ AA x ♂ AA và ♀ aa x ♂ aa D. ♀ AA x ♂ aa và ♀ Aa x ♂ Aa Câu 19: Vai trò của enzim ADN polimelaza trong quá trình nhân đôi của ADN là? A. Tháo xoắn phân tử ADN. B. Bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch ADN. C. Lắp ráp các Nu tự do của môi trường theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch của ADN. D. Nối các đoạn Okazaki vào với nhau. Câu 20: Cà độc dược có 2n = 24.Có bao nhiêu NST trong tế bào sinh dưỡng của thể tam nhiễm ? A. 36 B. 48 C. 25 D. 23 Câu 21: Tần số hoán vị gen được xác định bằng A. Tổng tỉ lệ các kiểu hình giống P B. Tổng tỉ lệ các kiểu hình khác P C. Tổng tỉ lệ các giao tử mang hoán vị D. Tổng tỉ lệ hai loại giao tử hoán vị và không hoán vị Câu 22: Dạng đột biến nào dưới đây trong chọn giống cây trồng tạo ra những giống có năng suất cao và không hạt: A. Thể tam bội. B. Thể tứ bội. C. Thể ba nhiễm. D. Thể một nhiễm. Câu 23: Cấu trúc chung của 1 operon gồm các vùng: A. Vùng khởi đầu, vùng mã hóa và vùng kết thúc. B. Gen điều hòa, vùng khởi động, vùng vận hành và vùng chứa các gen cấu trúc. C. Vùng khởi động, vùng vận hành và vùng chứa các gen cấu trúc. D. Vùng khởi động, vùng mã hóa và vùng chứa các gen cấu trúc. Câu 24: Hiện tượng đột biến cấu trúc NST là do A. Thừa hoặc thiếu NST. B. Mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn và đảo đoạn. C. Trao đổi chéo không đều và có hoán vị gen. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  4. D. Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái hợp bất thường và trao đổi chéo không đều. Câu 25: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đặc điểm của mã di truyền? A. Mã di truyền mang tính thoái B. Mã di truyền đặc trưng cho từng loài sinh vật. hóa. C. Mã di truyền mang tính phổ D. Mã di truyền là mã bộ ba. biến. Câu 26: Ở lúa 2n = 24(NST), số thể ba nhiễm tối đa là: A. 18 B. 12 C. 24 D. 66 Câu 27: Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay đổi là: A. Đảo đoạn. B. Mất đoạn. C. Chuyển đoạn. D. Lặp đoạn. m Câu 28: Hội chứng nào sau đây ở người là hậu qủa của đột biến cấu trúc NST: A. Hội chứng mèo kêu. B. Hội chứng đao. C. Hội chứng claiphentơ. D. Hội chứng tơcnơ Câu 29: Bệnh nhân mắc hội chứng Đao, sẽ có 3 nhiễm sắc thể ở cặp nhiễm sắc thể số : A. 21. B. 22. C. 23. D. 20. Câu 30: Hội chứng Claiphentơ do đột biến số lượng NST giới tính dạng : A. XXX. B. XXY. C. XO. D. YO. Câu 31: Một gen do 2 alen (A và a) quy định, số kiểu gen được tạo là A. 2 B. 4 C. 5 D. 3 Câu 32: Cho phép lai: ♀AaBbCc x ♂AaBBCc, các gen tuân theo quy luật phân li độc lập. Tỉ lệ đời con mang kiểu hình trội của cả 4 tính trạng là: A. 1/16. B. 27/256. C. 9/32. D. 27/81. Câu 33: Thể đột biến là: A. Tập hợp các kiểu gen trong tế bào của cơ thể mang đột biến B. Tập hợp các dạng đột biến của cơ thể C. Tập hợp các tế bào bị đột biến D. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện trên kiểu hình của cơ thể Câu 34: Sự điều hoà hoạt động của gen có ý nghĩa: A. tổng hợp ra prôtêin cần thiết. B. ức chế sự tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết. C. Đảm bảo cân bằng giữa lượng protein cần tổng hợp và không cần tổng hợp. D. Đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào phù hợp với điều kiện môi trường Câu 35: Trong chọn giống, để loại bỏ một gen có hại ra khỏi nhóm gen liên kết người ta thường gây đột biến A. mất đoạn nhỏ nhiễm sắc thể. B. lặp đoạn lớn nhiễm sắc thể. C. đảo đoạn nhiễm sắc thể. D. lặp đoạn nhỏ nhiễm sắc thể. Câu 36: Ở ruồi giấm hiện tượng trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp nhiễm sắc thể tương đồng chỉ xảy ra ở: A. Cơ thể đực mà không xảy ra ở cơ thể B. Ở một trong hai giới cái C. Ở cơ thể đực và cơ thể cái D. Cơ thể cái mà không xảy ra ở cơ thể đực Câu 37: Bệnh mù màu ở người do gen m trên X gây ra (Xm) quy định, còn M là gen trội VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  5. hoàn toàn quy định khả năng phân biệt màu bình thường. Nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu thì con trai mù màu nhận Xm từ: A. Ông nội. B. Bố. C. Mẹ D. Bà nội. Câu 38: Cơ thể có kiểu gen AaBBDDEe khi giảm phân bình thường cho tối đa bao nhiêu loại giao tử? A. 8. B. 4. C. 6. D. 16. Câu 39: Loại ARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền là A. mARN. B. tARN. C. rARN. D. SiARN Câu 40: Trong phương pháp thống kê X2 thì O là kí hiệu của: A. Bậc tự do. B. Số liệu C. Số liệu quan sát thực tế được. D. Mức xác lí thuyết. suất. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2