intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 – THPT Trường Chinh

Chia sẻ: Lê Thanh Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 – THPT Trường Chinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 của trường THPT Trường Chinh để có tài liệu chất lượng thử rèn luyện làm bài kiểm tra đạt điểm cao. Thực hành cùng các bài tập tổng hợp kiến thức môn học giúp bạn tiện theo dõi và ôn tập làm bài hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 – THPT Trường Chinh

SỞ GD & ĐT NINH THUẬN<br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (BÀI VIẾT SỐ 2)<br /> LỚP 11 TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH NĂM HỌC : 2015 – 2016<br /> LỚP: ................................................................<br /> chuẩn<br /> <br /> Môn: Lịch sử 11 Chương trình<br /> <br /> HỌ VÀ TÊN HS: ............................................<br /> <br /> Thời gian: 45 phút<br /> <br /> Điểm<br /> Đề:<br /> (Đề kiểm tra có 2 trang)<br /> Câu 1. Khái quát phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai Cuộc Chiến<br /> tranh Thế giới 1918 – 1939 ? (2điểm).<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………<br /> Câu 2. Nêu nét khác biệt giữa Cách mạng Trung Quốc và Cách mạng Ấn Độ trong<br /> những năm 1918 – 1939 về các mặt sau : Khuynh hướng cách mạng, phương pháp<br /> đấu tranh, lãnh đạo?(1.5điểm).<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> Câu 3. Tại sao Thực dân Pháp lại chọn Đà Nẵng làm mục tiêu nổ súng đầu tiên<br /> (3điểm).<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………Câu 4. Dựa vào cuộc kháng chiến chống Pháp<br /> của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884, hãy hoàn thành bảng sau:(1.5 điểm)<br /> Thời Gian<br /> Tháng 9 / 1958<br /> Tháng 6 / 1862<br /> Tháng 11 / 1873<br /> Năm 1874<br /> Tháng 4 / 1882<br /> Tháng 8 / 1883<br /> <br /> Sự Kiện<br /> <br /> Câu 5 Những nguyên nhân nào khiến cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm<br /> lược của quân và dân ta từ năm 1858 đến năm 1884 thất bại?(2điểm).<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> <br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………<br /> …………<br /> <br /> SỞ GD & ĐT NINH THUẬN<br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (BÀI VIẾT SỐ 2)<br /> LỚP11 TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH<br /> NĂM HỌC : 2015 – 2016<br /> Môn: Lịch sử 11 Chương trình chuẩn<br /> ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM<br /> ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM<br /> Câu 1. Khái quát phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai Cuộc Chiến tranh thế giới<br /> (1918 - 1939)(2điểm).<br /> Giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á phát triển<br /> mạnh đi theo 2 khuynh hướng cách mạng :<br /> + Phong trào dân tộc tư sản có những tiến bộ rõ rệt, đề ra mục tiêu đấu tranh rõ ràng<br /> + Đầu thập niên 20, cấp vô sản bắt đàu trưởng thành, nhiều Đảng Cộng Sản được thành<br /> lập, dưới sự lãnh đạocủa Đảng cộng Sản phong trào dân tộc diễn ra sôi nỗi<br /> Câu 2. Câu 2: Nêu nét khác biệt giữa Cách mạng Trung Quốc và Cách mạng Ấn Độ trong<br /> những năm 1918 – 1939 về các mặt sau : Khuynh hướng cách mạng, phương pháp đáu tranh,<br /> lãnh đạo?<br /> <br /> Nội dung<br /> Cách Mạng Trung Quốc<br /> Khuynh hướng Theo khuynh hướng cách mạng<br /> <br /> Cách Mạng Ấn Độ<br /> Theo khuynh hướng cách<br /> mạng<br /> <br /> vô sản<br /> Lãnh Đạo<br /> <br /> Đảng Cộng Sản<br /> <br /> BIỂU<br /> ĐIỂM<br /> 2đ<br /> <br /> 1đ<br /> 1đ<br /> 1.5đ<br /> <br /> 0.5đ<br /> <br /> Tư Sản<br /> Đảng Quốc Đại<br /> 0.5đ<br /> <br /> Phương pháp<br /> <br /> Vũ trang<br /> <br /> Chính trị<br /> <br /> 0.5đ<br /> <br /> Đấu tranh<br /> <br /> Câu 3: Thực dân Pháp lại chọn Đà Nẵng làm mục tiêu nổ sung đầu tiên vì .<br /> <br /> 3đ<br /> <br /> - Đà Nẵng có vị trí chiến lược quan trọng:<br /> <br /> 0.5đ<br /> <br /> + Có hải cảng sau và rộng<br /> <br /> 0.5đ<br /> <br /> + Nằm trên đường thiên lý bắc nam<br /> <br /> 0.5đ<br /> <br /> + Là trung tam của miền trung, gần đồng bằng Nam - Ngãi<br /> + Có cơ sở gián điệp làm nội ứng<br /> + Gần kinh thành Huế<br /> Câu 4. Dựa vào cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm<br /> 1884, hãy hoàn thành bảng sau:<br /> <br /> Thời Gian<br /> Tháng 9/1858<br /> Tháng 6/ 1862<br /> T háng 11/1873<br /> Năm 1874<br /> Tháng 4/ 1882<br /> Tháng 8/ 1883<br /> <br /> 0.5đ<br /> 0.5đ<br /> 0.5đ<br /> 1.5đ<br /> <br /> Sự Kiện<br /> Pháp tấn công Đà Nẵng<br /> Triều đình Huế ký hiệp ước Nhâm Tuất<br /> Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất<br /> Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất<br /> Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai<br /> Triều đình Huế kí hiệp ước Hác măng<br /> <br /> 0.25đ<br /> 0.25đ<br /> 0.25đ<br /> 0.25đ0<br /> .25đ<br /> 0.25đ<br /> <br /> 2đ<br /> <br /> 1đ<br /> <br /> Câu 5 Những nguyên nhân nào khiến cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của<br /> <br /> 0.5đ<br /> <br /> quân và dân ta từ năm 1858 đến năm 1884 thất bại<br /> Triều đình không có đường lối kháng chiến đúng đắn, tư tưởng lại thiên về chủ hoà không<br /> toàn kết với nhân dân, bạc nhược trước sức mạnh của kẻ thù. Triều đình nhà Nguyễn<br /> phải chịu trách nhiệm chính trong việc để mất nước ta vào tay thực dân Pháp.<br /> <br /> 0.5d<br /> <br /> - Nhân dân yêu nước, chiến đấu anh dũng nhưng các cuộc kháng chiến diễn ra lẻ tẻ, tự<br /> phát, dễ bị thực dân Pháp từng bước đàn áp.<br /> - Tương quan lực lượng chênh lệch, đặc biệt là sự chênh lệch về trang bị vũ khí. Quân<br /> Pháp tinh nhuệ, được trang bị vũ khí hiện đại, hơn hẳn về trình độ tác chiến và tổ chức<br /> quân đội ta.<br /> <br /> SỞ GD & ĐT NINH THUẬN<br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I1 (BÀI VIẾT SỐ 2)<br /> LỚP11 TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH<br /> NĂM HỌC : 2015 – 2016<br /> Môn: Lịch sử 11 Chương trình chuẩn<br /> <br /> MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 11<br /> Chủ đề<br /> 1, Các nước<br /> Đông Nam Á<br /> giữa 2 cuộc<br /> chiến tranh thế<br /> giới (1918 1939)<br /> Số câu<br /> Số điểm:2đ<br /> Tỉ lệ %: 20%<br /> 2.Phong trào<br /> cách mạng<br /> Trung Quốc và<br /> Ấn Độ từ Năm<br /> 1918 – 1939<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Vận dụng<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> Khái quát phong trào độc lập dân<br /> tộc ở Đông Nam Á giữa hai Cuộc<br /> Chiến tranh thế giới (1918 1939)<br /> <br /> 2đ<br /> 20%<br /> <br /> 1 câu<br /> 2đ<br /> 20%<br /> Nêu nét khác biệt<br /> giữa Cách mạng<br /> Trung Quốc và Cách<br /> mạng Ấn Độ trong<br /> những năm 1918 –<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản