Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 giải tích chương 4

Chia sẻ: Aae Aey | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
127
lượt xem
6
download

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 giải tích chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 giải tích chương 4 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 giải tích chương 4

 1. Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 12 năm 2013 Bài 2. Cộng trừ và nhân số phức 1, Cho: . Khi đó A có giá trị là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 2, Cho biểu thức: Giá trị của là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 3, Nghiệm của phương trình: trên tập số phức là: Chọn câu trả lời đúng: A.
 2. B. C. D. 4, Cho: giá trị của biểu thức B là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. Một giá trị khác. 5, Trên tập số phức cho hai số u và v. Rút gọn biểu thức: ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 6, Cho x và y là hai số phức. Trong các lựa chọn sau, hãy lựa chọn phương án sai: Chọn câu trả lời đúng:
 3. A. và là hai số phức liên hợp của nhau. B. và là hai số phức liên hợp của nhau. C. và là hai số phức liên hợp của nhau. D. và là hai số phức liên hợp của nhau. 7, Cho phương trình: Nghiệm của phương trình trên tập số phức là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 8, Giá trị của biểu thức: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 9,
 4. Cho biểu thức: Giá trị của A là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 10, Cho biểu thức: Giá trị của là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D.
 5. Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 12 năm 2013 Bài 3. Phép chia số phức 1, Nghiệm của phương trình: trên tập số phức là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 2, Tính giá trị của biểu thức: ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 3, Số nghịch đảo của số phức: là số: Chọn câu trả lời đúng:
 6. A. B. C. D. 4, Nghiệm của phương trình: trên tập số phức là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 5, Cho số phức: Môđun của số phức trên là: Chọn câu trả lời đúng: A. B.
 7. C. D. 6, Rút gọn biểu thức: nhận được giá trị là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 7, Cho biểu thức: A có giá trị là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 8, Nghiệm của phương trình: trên tập số phức là:
 8. Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 9, Rút gọn biểu thức: ta được giá trị là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 10, Môđun của số phức: là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D.
 9. Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 12 năm 2013 Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực 1, Cho hai nghiệm: và Phương trình bậc hai có hai nghiệm trên là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 2, Nghiệm của phương trình: trên tập số phức là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 3, Nghiệm của phương trình: là:
 10. Chọn câu trả lời đúng: A. và B. và C. và D. và 4, Cho phương trình: Có hai nghiệm trên tập số phức. Khi đó có giá trị là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 5, Cho hai số phức: và tìm để Chọn câu trả lời đúng: A. B.
 11. C. D. 6, Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng? Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 7, Nghiệm của phương trình: là: Chọn câu trả lời đúng: A. và B. và C. và D. và 8, Cho biểu thức: (với và Môđun của số phức ) Số phức là:
 12. Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 9, Nghiệm của hệ phương trình: là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 10, Cho hai số phức . Lựa chọn phương án đúng. Chọn câu trả lời đúng: A.
 13. B. C. D.
 14. Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 12 năm 2013 Bài 1. Số phức 1, Trong mặt phẳng phức cho hai điểm A(4;0), B(0;-3). Điểm C thỏa mãn . C biểu diễn số phức: Chọn câu trả lời đúng: A. -3+4i B. 4-3i C. -3-4i D. 4+3i 2, Cho hai số phức z1 = 1 + i, z2 = 1 - i. Kết luận nào sau đây là sai. Chọn câu trả lời đúng: A. |z1.z2| = 2 B. z1 + z2 = 2 C. D. 3, Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai? Chọn câu trả lời đúng:
 15. A. Môđun của số phức Z là số thực dương B. Môđun của số phức Z là một số thực không âm C. Môđun của số phức Z là mộ số thực D. Môđun của số phức Z là một số phức 4, Trong mặt phẳng phức cho điểm A(2;-1). Điểm A' đối xứng với A qua đường phân giác góc phần tư thứ nhất. Điểm A' biểu diễn số phức: Chọn câu trả lời đúng: A. -1+2i B. 2+i C. -2+i D. 1+2i 5, Cho hai số phức z1 = 4 + 3i, z2 = -4 + 3i, z3 = z1.z2. Lựa chọn phương án đúng. Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. z3 = |z1|2 D. |z3| = 25 6, Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A biểu diễn số phức z1 = 1 + 2i, B là điểm thuộc đường thẳng y = 2 sao cho tam giác OAB cân tại O. B biểu diễn số phức nào sau đây:
 16. Chọn câu trả lời đúng: A. z = 1 - 2i B. z = -1 + 2i C. z = 2 - i D. z = 3 + 2i 7, Trong mặt phẳng phức cho ba điểm A, B, C lần lượt biểu diễn các số phức . M là điểm sao cho Khi đó M biểu diễn số phức: Chọn câu trả lời đúng: A. z = -1 + 2i B. z = 18 - i C. z = 2 - i D. z = -9 + 18i 8, Cho phương trình x2 - 2 = 2i( x -2 ). Gọi z1, z2 lần lượt là hai nghiệm của phương trình. Kết luận nào sau đây là đúng? Chọn câu trả lời đúng: A. z21 + z22 = 8i B. z31z2 + z32z1 = 32 + 16i C. z21. z22 = 4 D. z31 + z32 = 8 + 4i 9,
 17. Trong mặt phẳng phức cho điểm A(2; -1). Điểm A' đối xứng với A qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất. Điểm A' biểu diễn số phức: Chọn câu trả lời đúng: A. z = 1 + 2i B. z = 2 + i C. z = -2 + i D. z = -1 + 2i 10, Mệnh đề nào sau đây là sai: Chọn câu trả lời đúng: A. B. Hai số phức bằng nhau khi và chỉ khi phần thực và phần ảo tương ứng bằng nhau C. Tập hợp điểm diễn số phức z thỏa mãn điều kiện | z | = 1 là đường tròn tâm O, bán kính R = 1 D.
Đồng bộ tài khoản