Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 giải tích chương 3

Chia sẻ: Aae Aey | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
221
lượt xem
15
download

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 giải tích chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 giải tích chương 3 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 giải tích chương 3

 1. Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 12 năm 2013 Bài 1. Nguyên hàm 1, Biết F(x) là nguyên hàm của: và F(2) = 1. Khi đó F(3) bằng: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 2, Cho hàm số: . Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số và đồ thị của hàm số F(x) đi qua điểm thì F(x) là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 3, Tính nguyên hàm ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng:
 2. A. B. C. D. 4, Tính nguyên hàm ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 5, Tính nguyên hàm ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C.
 3. D. 6, Tính nguyên hàm ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 7, Tính nguyên hàm ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 8, Tính nguyên hàm ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng: A.
 4. B. C. D. 9, Tính nguyên hàm ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 10, Tính nguyên hàm ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D.
 5. Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 12 năm 2013 Bài 2. Tích phân 1, Tính tích phân ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 2, Cho . Lựa chọn phương án đúng: Chọn câu trả lời đúng: A. B. Cả ba phương án trên đều sai. C. D. 3,
 6. Tính tích phân ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 4, Cho tích phân: khi đó I có giá trị là: Chọn câu trả lời đúng: A. I = 1 - e. B. I = e - 1. C. I = -1. D. I = 1. 5, Lựa chọn phương án đúng:
 7. ; Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 6, Kết quả của tích phân: là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 7, Cho f(x) khả vi liên tục và f(a) = f(b)=0. Lựa chọn phương án đúng: Chọn câu trả lời đúng:
 8. A. B. C. D. 8, Cho . Lựa chọn phương án đúng. Chọn câu trả lời đúng: A. I > 6. B. Cả 3 phương án kia đều sai. C. I = 5,1. D. I < - . 9, Lựa chọn phương án đúng: Chọn câu trả lời đúng:
 9. A. . B. . C. Cả ba phương án trên đều sai. D. . 10, Tính tích phân ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D.
 10. Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 12 năm 2013 Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học 1, Diện tích hình phẳng S giới hạn bởi các đường: và là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 2, Cho D là miền kín giới hạn bởi các đường : ; Diện tích của miền D có giá trị là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 3, Giả sử hình phẳng tạo bởi 2 nửa đường tròn ; ; có diện tích là S. Đáp án nào sau đây đúng? Chọn câu trả lời đúng:
 11. A. (đvdt). B. (đvdt). C. (đvdt). D. (đvdt). 4, Hình phẳng S1 giới hạn bởi đường y = f(x), y = 0, x = a, x = b (a < b) đem quay quanh Ox có thể tích là V1. Hình phẳng S2 giới hạn bởi đường y = g(x), y = f(x), x = a, x = b ; trong đó đem quay quanh Ox có thể tích là V2. Lựa chọn phương án đúng Chọn câu trả lời đúng: A. V2 = 4V1 B. 2V1 = V2 C. V1 = V2 D. V2 = 3V1 5, Giả sử hình phẳng tạo bởi đường cong y = f(x), y = 0, x = a, x = b có diện tích là S1, còn hình phẳng tạo bởi đường cong , y = 0, x = a, x = b có diện tích là S2, còn hình phẳng tạo bởi đường cong y = -f(x), y = 0, x = a, x = b có diện tích là S3. Lựa chọn phương án đúng? Chọn câu trả lời đúng: A. S2 > S1. B. S1 = - S3. C. S1 > S3. D. Cả 3 phương án kia đều sai.
 12. 6, Giả sử hình phẳng tạo bởi đường cong y = f(x), y = g(x), x = a, x = b có diện tích là S1 , còn hình phẳng tạo bởi đường cong y = 2f(x), y = 2g(x), x = a, x = b có diện tích là S2. Lựa chọn phương án đúng: Chọn câu trả lời đúng: A. 2S2 = S1. B. S2 = 4S1. C. S2 = S1. D. S2 =2S1. 7, Cho hình H giới hạn bởi các đường y= sinx ; x = 0 ; y = 0 và . Thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi (H) quay quanh trục Ox bằng: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 8, Diện tích hình phẳng giới hạn bởi: và là:
 13. Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 9, Hình phẳng tạo bởi đường cong (C): và trục hoành y = 0 có diện tích là S. Lựa chọn phương án đúng. Chọn câu trả lời đúng: A. (đvdt). B. (đvdt). C. (đvdt). D. (đvdt). 10, Cho parabol y = x2 , A(0,-1) là điểm trên trục tung; còn B(1,1); C(-1,1) là hai điểm nằm trên parabol. Hình giới hạn bởi parabol và 2 đường thẳng AB, AC có diện tích là S . Lựa chọn phương án đúng. Chọn câu trả lời đúng: A. Cả 3 phương án kia đều sai B. (đvdt) C. (đvdt)
 14. D. (đvdt)
Đồng bộ tài khoản