intTypePromotion=1

Đề kiểm tra HK 2 môn Sinh học 10 năm 2017 - THPT Lương Ngọc Quyến - Mã đề 101

Chia sẻ: Nguyễn Văn Tẻo | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Đề kiểm tra HK 2 môn Sinh học 10 năm 2017 - THPT Lương Ngọc Quyến - Mã đề 101

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề kiểm tra HK 2 môn Sinh học 10 năm 2017 - THPT Lương Ngọc Quyến - Mã đề 101 sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Sinh học và những bạn đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra HK 2 này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 2 môn Sinh học 10 năm 2017 - THPT Lương Ngọc Quyến - Mã đề 101

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN      TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ­ NĂM HỌC 2016 ­ 2017 MÔN: SINH HỌC LỚP 1O Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)                                                                                                                       MàĐỀ: 101 Họ và tên: .........................................................................................Lớp...........  Phòng: Số báo danh: I. Phần trắc nghiệm (6 điểm) Chú ý: Học sinh ghi mã đề  và  kẻ  bảng sau vào bài kiểm tra, chọn một đáp án đúng, trả  lời   phần trắc nghiệm theo mẫu: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đ/ án Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về virut?      A. Là dạng sống chưa có cấu tạo tế bào. B. Chứa ADN và cả ARN.      C. Có cấu tạo tế bào. D. Trong tự nhiên có thể tồn tại độc lập. Câu 2: Trong nuôi cấy không liên tục, quần thể vi khuẩn sinh trưởng mạnh nhất vào pha nào  sau đây?      A. Suy vong B. Lũy thừa C. Tiềm phát D. Cân bằng Câu 3:  Ở  vi sinh vật, kiểu dinh dưỡng dựa vào nguồn năng lượng từ  chất hóa học và nguồn  cacbon là CO2, được gọi là?      A. Quang  dị  dưỡng.                 B.  Hoá  dị  dưỡng.     C.  Quang tự  dưỡng.      D.  Hoá tự  dưỡng.  Câu 4: Trong quá trình lên men, chất nhận điện tử cuối cùng là?      A. O2.                              B. Ch ất vô cơ (oxi liên kết).             C. Chất hữu cơ               D.   Đường. Câu 5: Trong các môi trường sau, môi trường bán tổng hợp là môi trường nào?       A. Nước canh thịt dùng nuôi cấy vi khuẩn.                                          B. Dịch chiết khoai tây.      C. Cao nấm men; KH2PO4 (0.1 g) ; MgSO4(0.2g) ;  NaCl (0.5g).      D. (NH4)3PO4(0.2 g) ; KH2PO4 (0.1 g) ; MgSO4(0.2g) ;  NaCl (0.5g). Câu 6: Nhóm loài nào không phải là vi sinh vật ?      A. Vi khuẩn.   B. Nấm men.      C. Côn trùng.            D. Trùng roi. Câu 7: Kết quả của quá trình nguyên phân liên tiếp 3 đợt của 1 tế bào sinh dưỡng (2n) là:      A. tạo ra 8 tế bào. B. tạo ra 3 tế bào. C. tạo ra 6 tế bào. D. tạo ra 9 tế bào. Câu 8: Thứ tự các pha trong 1 chu kì tê bào là? Trang 1 mã đề 101
  2.      A. G1 → S → G2 → M.                                               B. G1 → G2→ S → M.         C. M → S → G1 → G2.                                               D. S → G1 → G2 → M.    Câu 9: Trong nguyên phân, thoi phân bào bắt đầu xuất hiện ở kỳ nào?     A. Kỳ đầu.   B. Kỳ giữa.      C. Kỳ sau.            D. Kỳ cuối. Câu 10: Điều nào không phải ý nghĩa của quá trình nguyên phân?     A. Là cơ sở cho sinh sản sinh dưỡng.                    B. Là cơ sở của sinh trưởng ở cơ thể đa bào.     C. Giúp thay thế tế bào chết, tế bào tổn thương.   D. Tạo ra các tế  bào con khác nhau về bộ  gen. Câu 11: Một tế bào sinh trứng kết thúc giảm phân tạo được mấy trứng?      A. 1.                                B. 2.                                  C. 3.                        D. 4. Câu 12: Ở  ruồi giấm 2n = 8. Giảm phân diễn ra bình thường, trong mỗi giao tử  có bao nhiêu   nhiễm sắc thể?      A. 4.                                B. 8.                                  C. 12.                      D. 16. Câu 13:  Trong thí nghiêm lên men etilic, nếu ta đậy  ống ngiệm (chứa 10ml dung dịch dường  10% và 1g bánh men­ nấm men), sau 24 giờ xuất hiện bọt khí nổi lên, bọt khí đó là?      A. O2.                                B. CO2.                             C. CO.                    D. SO2. Câu 14: Trong thí nghiêm lên men lactic, vi khuẩn lactic đã phân hủy hợp chất nào để  tạo axit  lactic?      A. Protein.                         B. Lipit.                            C. Glucozơ.                    D. Xenlulozơ. Câu 15: Một loài có 2n=4, quan sát một tế bào đang phân bào được mô tả bởi hình vẽ dưới đây.  Khả năng tế bào này đang ở?       A. Kì sau giảm phân II.                         B. Kì sau giảm phân I.                                  C. Kì sau nguyên phân.                         D. Kì cuối giảm phân I.  Câu 16: Chất nào dưới đây không phải là nhân tố sinh trưởng ?      A. Axit amin.       B. Vitamin.      C. Bazơ nitơ.      D. Các chất vô cơ. Câu 17: Yếu tố  vật lý  ức chế  sự  sinh trưởng của vi sinh vật có hại trong quá trình muối chua  rau quả là       A. nhiệt độ. B. ánh sáng. C. độ ẩm. D. độ pH. Câu 18: Đường cong sinh trưởng của E.Coli trong nuôi cấy không liên tục được thể hiện bằng  trình tự các pha nào sau đây?      A. Tiềm phát ­ lũy thừa ­ cân bằng ­ suy vong B. Suy vong ­ tiềm phát ­ cân bằng ­ lũy thừa      C. Tiềm phát ­ suy vong ­ cân bằng ­ lũy thừa D. Suy vong ­ tiềm phát­ lũy thừa ­ cân bằng II. Phần tự luận (4 điểm) Câu 1: Nhiệt độ ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật như thế nào? Căn cứ vào khả năng  chịu nhiệt người ta chia vi sinh vật thành mấy nhóm đó là những nhóm nào? Trang 2 mã đề 101
  3. Câu 2: Vì sao trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh? Hết Trang 3 mã đề 101
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2