intTypePromotion=1

Đề kiểm tra môn kinh tế vĩ mô - Trường Đại Học Ngân Hàng

Chia sẻ: Đinh Hoàng Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
284
lượt xem
19
download

Đề kiểm tra môn kinh tế vĩ mô - Trường Đại Học Ngân Hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Đường cung cho biết: a) Mức giá cao nhất mà người bán sẳn lòng bán tương ứng với mỗi mức sản lượng. b) Mức giá thấp nhất mà người bán sẳn lòng bán tương ứng với mỗi mức sản lượng. c) Mức sản lượng nhiều nhất mà người bán sẳn lòng cung ứng tương ứng với mỗi mức giá. d) Mức sản lượng ít nhất mà người bán sẳn lòng cung ứng tương ứng với mỗi mức giá. e) Cả câu a và d. f) Cả câu b và c. 2. Cung và cầu của sản phẩm X giảm đã làm cho giá sản phẩm X trên thị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra môn kinh tế vĩ mô - Trường Đại Học Ngân Hàng

  1. Khoa Giáo dục cơ bản Đề ki ểm tra môn Kinh t ế vi mô --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Số thứ tự:………… BÀI KIỂM TRA MÔN: KINH TẾ VI MÔ Họ và tên:…………………………………. Đề kiểm tra số: 3 Lớp:………………….. Thời gian: 45 phút ------ BÀI LÀM I. Câu trả lời đúng nhất : 1. F 2. D 3. F 4. B 5. C 6. E 7. C II. Từ hoặc nhóm từ thích hợp : (chỉ ghi từ hoặc nhóm từ cần điền vào chổ trống) 8. Lợi ích biên giảm dần. 9. Lượng cung bằng lượng cầu. 10. Nhỏ hơn hoặc bằng. III. Trả lời câu hỏi : 11. P= 14 triệu đ/tạ. Q= 6 tạ/ngày 12. CS=18 tr đ/ngày 13. TPr max= 26 tr đ/ngày 14. TU=115,5 tr đ/ngày 15. Q= 7 tạ/ngày 16. Q= 5 tạ/ngày 17. Q= 4,5 tạ/ngày; P= 15,5 tr đ/tạ 18. Q= 4,5 tạ/ngày; P= 15,5 tr đ/tạ 19. Tổn thất : 3,375 tr đ/ngày 20. Q= 10 tạ/ngày; P= 10 tr đ/tạ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA I. Chọn một câu trả lời đúng nhất. 1. Đường cung cho biết: a) Mức giá cao nhất mà người bán sẳn lòng bán tương ứng với mỗi mức sản lượng. b) Mức giá thấp nhất mà người bán sẳn lòng bán tương ứng với mỗi mức sản lượng. c) Mức sản lượng nhiều nhất mà người bán sẳn lòng cung ứng tương ứng với mỗi mức giá. d) Mức sản lượng ít nhất mà người bán sẳn lòng cung ứng tương ứng với mỗi mức giá. e) Cả câu a và d. f) Cả câu b và c. 2. Cung và cầu của sản phẩm X giảm đã làm cho giá sản phẩm X trên thị trường thay đ ổi như thế nào? a) Không đổi. b) Tăng. c) Giảm. d) Một trong 3 trường hợp trên đều có thể xãy ra. 3. Giá thịt heo tăng mạnh đã làm cho: a) Lượng cầu thịt heo giảm. b) Lượng cung thịt heo tăng. c) Cầu thịt heo giảm. d) Cung thịt heo tăng. e) Câu c và d đúng. f) Câu a và b đúng. 4. Nếu độ co giãn theo giá của cầu nhỏ hơn cung, khi Chính phủ đánh thuế theo sản lượng vào thị trường này sẽ làm giá sản phẩm tăng: a) Ít hơn 50% khoản thuế. b) Nhiều hơn 50% khoản thuế. c) Đúng bằng 50% khoản thuế. d) Không thể biết được. 5. Nguyên nhân nào sau đây làm cho cầu của cam tăng? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Trương Thị Hạnh
  2. Khoa Giáo dục cơ bản Đề ki ểm tra môn Kinh t ế vi mô --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Giá cam giảm. b) Giá phân bón giảm. c) Thu nhập của người tiêu dùng tăng. d) Cam đ ược mùa. 6. Để đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi ích, trong quá trình chi tiêu, người tiêu dùng phải lựa chọn chi tiêu những đồng thu nhập của mình sao cho: a) Hướng đến lợi ích biên của các hàng hóa bằng nhau. b) Hướng đến lợi ích biên của một đồng thu nhập chi cho mặt hàng nào cũng bằng nhau. c) Chi tiêu hết thu nhập. d) Cả a và c. e) Cả b và c. 7. Đường năng suất trung bình chỉ đi lên khi: a) Đường năng suất biên đi lên. c) Năng suất biên có giá trị lớn hơn năng suất trung bình. b) Đường năng suất biên đi xuống. d) Năng suất biên có giá trị nhỏ hơn năng suất trung bình. II. Điền từ hoặc nhóm từ thích hợp vào chổ trống. 8. Đường cầu dốc xuống là do chịu sự chi phối của quy luật:……………………………… 9. Thị trường chỉ ổn định khi:……………….. 10. Người tiêu dùng chỉ quyết định mua hàng khi giá trên thị trường ……………………..lợi ích biên (lợi ích đã được quy đổi thành đơn vị tiền tệ). III. Sử dụng thông tin sau đây để trả lời các câu hỏi sau. Thị trường sản phẩm A có hàm cầu và hàm tổng phí như sau: P=20-Q và TC=Q2+2Q+10 Đơn vị tính: - Q là: tạ/ngày. - P là: triệu đồng/tạ. - TC là: triệu đồng. Lưu ý :- Khi trả lời câu hỏi nhớ ghi rõ đơn vị tính. - Lấy 2 số lẻ. Nếu đây là thị trường cạnh tranh hoàn toàn hãy trả lời các câu hỏi sau : 11. Hãy xác định mức giá và sản lượng cân bằng của thị trường? 12. Tính tổng thặng dư các người tiêu dùng từ thị trường này nhận được? 13. Tính tổng lợi nhuận tối đa các doanh nghiệp tham gia trên thị trường này nhận được? 14. Nếu người tiêu dùng tiêu dùng tối đa 7 tạ/ngày thì tổng lợi ích họ nhận được là bao nhiêu? 15. Nếu giá trên thị trường là 16 triệu đ/tạ, các người bán sẽ cung ứng tối đa bao nhiêu đ ơn vị sản lượng? 16. Nếu giá trên thị trường là 12 triệu đ/tạ, các người tiêu dùng mua được tối đa bao nhiêu đơn vị sản lượng? 17. Nếu Chính phủ đánh thuế theo sản lượng vào thị trường này là 4,5 triệu đ/tạ, cầu không đổi. Hãy xác định mức giá và sản lượng cân bằng của thị trường? Nếu đây là thị trường độc quyền hoàn toàn hãy trả lời các câu hỏi sau : 18. Để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp sẽ sản xuất mức sản lượng nào và bán giá bao nhiêu? 19. Tính giá trị tổn thất do độc quyền gây ra. 20. Để tối đa hóa doanh thu doanh nghiệp sẽ sản xuất mức sản lượng nào và bán giá bao nhiêu? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Trương Thị Hạnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2