Đề kiểm tra toán lớp 4

Chia sẻ: Nguyen Thuy Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.700
lượt xem
380
download

Đề kiểm tra toán lớp 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề kiểm tra toán lớp 4

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra toán lớp 4

  1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 5 1) Phân số nào dưới đây bé hơn ? (0,5 đ) 9 5 21 25 8 A. B. C. D. 8 36 45 18 2) Dãy phân số nào dưới đây được viết theo thứ tự từ lớn đến bé? (0,5 đ) 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 A. ; ; B. ; ; C. ; ; D. ; ; 8 3 2 2 3 8 3 8 2 3 2 8 7 1 3) Tìm x, biết: − x = (1 đ) 5 2 19 9 6 8 A. x = B. x = C. x = D. x = 10 10 3 7 4) Trong các hình dưới đây, hình nào có diện tích lớn nhất? (1 đ) 12 cm 5 cm (Hình 1) 4 cm (Hình 2) 5 cm 6 cm 4 cm 3 cm (Hình (Hình 3) 4) A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4 5. Tính: (3 đ) 2 1 a) − = .......................................................................................................................................... 3 5
  2. 3 1 2 b) + × = ..................................................................................................................................... 4 4 5 5 2 c) : 5 × = ..................................................................................................................................... 6 5 6. Vieỏt tieỏp vaứo choó chaỏm: (1 đ) Tỡm x: 11 2 2 x- = x 5 5 3 11 x- = ........................................ 5 x = ........................................ x = ........................................ 1. Mẹ hơn con 27 tuổi, 3 năm nửa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mẹ và tuổi con hiện nay? (3 đ) Bài giải:
Đồng bộ tài khoản