Đề kiểm tra trắc nghiệm vật lý - lớp 12

Chia sẻ: Tiến Lê đa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
518
lượt xem
156
download

Đề kiểm tra trắc nghiệm vật lý - lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1 : vị trí tương đối trong giao thoa của sóng ánh sáng đơn sắc được tính theo cộng thức (các ký hiệu như sánh giáo khoa)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra trắc nghiệm vật lý - lớp 12

  1. SỞ GD – ĐT THỪA THIÊN - HUẾ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRƯỜNG THPT THUẬN AN Môn: VẬT LÝ - LỚP 12 ------------------------------ (Thời gian: 45 phút, không kể phát đề) MÃ ĐỀ SỐ 001. Hị và tên: .............................................. Lớp 12/ Câu 1/ Vị trí vân tối trong giao thoa của sóng ánh sáng đơn sắc được tính theo công thức: (các ký hiệu dùng như sách giáo khoa) 1 a.D 1 D A xt = (k + ) B xt = (k + ) 2 λ 2 λ .a 1 λ .D λ .D C xt = (k + ) D xt = (2k +1) 2 a a Câu 2/ Chọn câu phát biểu SAI: Khi nói về thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young A Khoảng cách a giữa 2 nguồn phải rất nhỏ so với khoảng cách D từ 2 nguồn đến màn B Hai nguồn sáng đơn sắc phải là 2 nguồn kết hợp C Vân trung tâm quan sát được là vân sáng D Nếu 1 nguồn phát ra bức xạ λ 1 và 1 nguồn phát ra bức xạ λ 2 thì ta được hai hệ thống vân giao thoa trên màn Câu 3/ Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ được...... A ánh sáng là sóng ngang B ánh sáng có thể bị tán sắc C ánh sáng có tính chất sóng D ánh sáng là sóng điện từ Câu 4/ Chọn câu phát biểu SAI. A Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự thay đổi chiết suất của môi trường đối với các ánh sáng có màu sắc khác nhau B Dải màu cầu vồng là quang phổ của ánh sáng trắng C Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím D Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính -1- Mã Đề 001- trang 1/4
  2. Câu 5/ Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nếu dùng ánh sáng trắng thì.... A có hiện tượng giao thoa với 1 vân sáng ở giữa màu trắng, các vân sáng ở 2 bên vân sáng trung tâm có màu cầu vồng, với tím ở trong, đỏ ở ngoài B không có hiện tượng giao thoa C có hiện tượng giao thoa với các vân sáng màu trắng D chính giữa màn có vạch trắng, hai bên là những khoảng tối đen Câu 6/ Vị trí vân sáng trong giao thoa của sóng ánh sáng đơn sắc được tính theo công thức: (các ký hiệu dùng như sách giáo khoa) a.D λ .D A xS = k B xS = k λ a λ .a .D C xS = k D xS = k D λ .a Câu 7/ Có khả năng chữa được ung thư ở gần ngoài da của người là..... A tia tử ngoại B Tia âm cực C Tia hồng ngoại D Tia X Câu 8/ Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia X: A Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm B Tác dụng mạnh lên kính ảnh C Tính đâm xuyên mạnh D Gây ra hiện tượng quang điện Câu 9/ Chọn câu phát biểu SAI khi nói về tia X: A Tia X được khám phá bởi Rơnghen B Tia X có năng lượng lớn vì bước sóng lớn C Tia X không bị lệch phương trong điện trường hoặc từ trường D Tia X là sóng điện từ Câu 10/ Phát biểu nào sau đây là SAI: Khi nói về quang phổ vạch phát xạ: A Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát ra. B Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau phát ra thì khác nhau về số lượng vạch, vị trí, màu sắc các vạch và độ sáng tỉ đối của các vạch. C Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối. D Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những dãi màu biến thiên liên tục nằm trên một nền tối. Câu 11/ Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch hấp thụ là.... A do nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ vạch B do nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải bằng nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục C do nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục D do nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục Câu 12/ Chọn câu ĐÚNG: Quang phổ liên tục...... A do các chất rắn bị nung nóng phát ra B do các chất lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra C là 1 dải sáng có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím D tất cả các câu trên đều đúng Câu 13/ Chọn câu phát biểu SAI khi nói về đặc điểm của tia tử ngoại A Làm phát quang một số chất B Trong suốt đối với thuỷ tịnh, nước C Làm ion hoá không khí D Gây ra những phản ứng quang hoá, quang hợp Câu 14/ Các bộ phận của máy quang phổ được bố trí theo thứ tự từ các bộ phận sau: A Ống chuẩn trực, thấu kính, phim ảnh. B Phim ảnh, ống chuẩn trực, lăng kính. C Buồng ảnh, lăng kính, ống chuẩn trực. D Ống chuẩn trực, lăng kính, buồng ảnh. Câu 15/ Chọn câu phát biểu SAI. A Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang 1 số chất B Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt -2- Mã Đề 001- trang 2/4
  3. C Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra D Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75 µ m Câu 16/ Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, chiếu hai khe bằng hai bức xạ có λ 1 = 0,760 µ m và λ 2, người ta thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ λ 2 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ λ 1 thì bước sóng của bức xạ λ 2 là..... A 0,472µm B 0,427µm C 0,506µm D 0,605µm Câu 17/ Hai khe Young cách nhau 1mm được chiếu bằng ánh sáng trắng (0,4 µm ≤ λ ≤ 0,76µm), khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Tại điểm A trên màn cách vân trung tâm 2mm có các bức xạ cho vân tối có bước sóng....... A 0,60µm và 0,76µm B 0,57µm và 0,60µm C 0,40µm và 0,44µm D 0,44µm và 0,57µm Câu 18/ Hai khe Young cách nhau 1mm được chiếu bằng ánh sáng trắng (0,4µm ≤ λ ≤ 0,76µm), khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Tại điểm A trên màn cách vân trung tâm 2mm có các bức xạ cho vân sáng có bước sóng....... A 0,40µm, 0,50µm và 0,66µm B 0,44µm; 0,50µm và 0,66µm C 0,40µm; 0,44µm và 0,50µm D 0,40µm; 0,44µm và 0,66µm Câu 19/ Người ta thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Young cách nhau 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m, ánh sáng dùng có bước sóng λ = 0,5µm. Bề rộng của giao thoa trường là 18mm. Số vân sáng, vân tối có được là.... A N1 = 11, N2 = 12 B N1 = 7, N2 = 8 C N1 = 9, N2 = 10 D N1 = 13, N2 = 14 Câu 20/ Người ta thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Young cách nhau 2mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 3m, ánh sáng dùng có bước sóng λ = 0,6µm. Bề rộng của giao thoa trường là 1,5cm. Số vân sáng, vân tối có được là.... A N1 = 15, N2 = 14 B N1 = 17, N2 = 16 C N1 = 21, N2 = 20 D N1 = 19, N2 = 18 Câu 21/ Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 4m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp đo được là 4,8mm. Toạ độ của vân sáng bậc 3 là: A ± 9,6mm B ± 4,8mm C ± 3,6mm D ± 2,4mm Câu 22/ Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,2mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn ảnh là1m, khoảng vân đo được là 2mm. Bước sóng của ánh sáng là: A 0,4µm B 4µm C 0,4 .10 µm-3 D 0,4 .10-4µm Câu 23/ Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 4m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp đo được là 4,8mm. Toạ độ của vân tối bậc 4 về phía + là: A + 6,8mm B + 3,6mm C + 2,4mm D + 4,2mm Câu 24/ Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 4m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp đo được là 4,8mm. Toạ độ của vân sáng bậc 5 là: A ± 2,4mm B ± 6mm C ± 4,8mm D ± 3,6mm Câu 25/ Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,5 µm. Tại A trên màn trong vùng giao thoa cách vân trung tâm một khoảng 2,75 mm là ...... A vân tối bậc 6 phía - B vân tối bậc 4 phía + C vân tối bậc 5 phía + D vân sáng bậc 6 phía + Câu 26/ Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng, biết λ đ = 0,76µm và λ t = 0,4µm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Bề rộng quang phổ bậc 3 trên màn là: A 7,2mm B 2,4mm -3- Mã Đề 001- trang 3/4
  4. C 9,6mm D 4,8mm Câu 27/ Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,5 µm. Tại A trên màn trong vùng giao thoa cách vân trung tâm một khoảng 1,375 mm là ...... A vân sáng bậc 6 phía + B vân tối bậc 4 phía + C vân tối bậc 5 phía + D vân tối bậc 6 phía + Câu 28/ Người ta thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Young cách nhau 2mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 3m, ánh sáng dùng có bước sóng λ = 0,5µm. Bề rộng của giao thoa trường là 1,5cm. Số vân sáng, vân tối có được là.... A N1 = 19, N2 = 18 B N1 = 21, N2 = 20 C N1 = 25, N2 = 24 D N1 = 23, N2 = 22 Câu 29/ Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,3mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn ảnh là 1m, khoảng vân đo được là 2mm. Bước sóng của ánh sáng là: A 0,6µm B 0,6 .10-3µm C 0,6 .10 µm -4 D 6µm Câu 30/ Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng, biết λ đ = 0,76µm và λ t = 0,4µm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Bề rộng quang phổ bậc 2 trên màn là: A 2,4mm B 1,2mm C 4,8mm D 9,6mm -------------------------- Heát ----------------------------- ¤ Đáp án của đề thi: 1[ 1]c... 2[ 1]d... 3[ 1]c... 4[ 1]c... 5[ 1]a... 6[ 1]b... 7[ 1]d... 8[ 1]a... 9[ 1]b... 10[ 1]d... 11[ 1]c... 12[ 1]d... 13[ 1]b... 14[ 1]d... 15[ 1]a... 16[ 1]c... 17[ 1]d... 18[ 1]a... 19[ 1]c... 20[ 1]b... 21[ 1]c... 22[ 1]a... 23[ 1]d... 24[ 1]b... 25[ 1]d... 26[ 1]a... 27[ 1]d... 28[ 1]b... 29[ 1]a... 30[ 1]c... -4- Mã Đề 001- trang 4/4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản