ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: Vật lý

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
72
lượt xem
21
download

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: Vật lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Chọn câu sai? A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn C. Khi cộng hưởng dao động thì tần số dao động của hệ bằng tần số riêng của hệ dao động D. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động Câu 2: Cho đồ thị: x(cm) 2 0 –2 1 2 3 4 t(s)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: Vật lý

  1. ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: Vật lý (Thời gian làm bài: 90 phút) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40): Câu 1: Chọn câu sai? A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn C. Khi cộng hưởng dao động thì tần số dao động của hệ bằng tần số riêng của hệ dao động D. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động Câu 2: Cho đồ thị: x(cm) 2 1 3 4 t(s) 0 2 –2 Đồ thị trên đây ứng với phương trình dao động nào?     A. x  2cos t   (cm) B. x  2cos t   (cm) 2 2 2 2    C. x  2cos  t    (cm) D. x  2cos t (cm) 2  2 Câu 3: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa mà lực đàn hồi và chiều dài của lò xo có mối liên hệ được cho bởi đồ thị sau: Fđh(N) 2 2 4 6  (cm) 0 10 14 –2 Độ cứng của lò xo bằng: A. 50(N/m) B. 100(N/m) C. 150(N/m) D. 200(N/m) Câu 4: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m đang dao động tự do với chu kỳ là 1(s), biên độ 4(cm), chọn gốc thời gian là lúc m đang ở vị trí biên về phía dương. Cho 2 = 10. Thời điểm mà vật qua vị trí 2(cm) lần đầu tiên là: 1 2 4 1 A. (s) B. (s) C. (s) D. (s) 6 3 3 3 Câu 5: Một con lắc đơn đang dao động điều hoà. Chọn phát biểu đúng? A. Nhiệt độ giảm dẫn tới tần số giảm B. Nhiệt độ tăng con lắc sẽ đi nhanh C. Nhiệt độ giảm chu kỳ tăng theo D. Nhiệt độ giảm thì tần số sẽ tăng 1
  2. Câu 6: Một con lắc đơn dây treo dài 20(cm). Cho g = 9,8(m/s2). Từ vị trí cân bằng kéo con lắc về phía trái một góc 0,1(rad), rồi truyền cho nó một vận tốc 14(cm/s) hướng về phía phải. Chọn chiều dương hướng từ trái sang phải, gốc thời gian là lúc truyền vận tốc, gốc tọa độ là vị trí cân bằng. Phương trình dao động có dạng:    3  A. s  2 2cos 7t   (cm) B. s  2 2cos 7t   (cm)  4  4     3  C. s  2 2cos 7t   (cm) D. s  2 2cos 7t   (cm)  4  4  Câu 7: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số , biên độ và pha ban đầu của chúng lần  5 lượt là A1 = 6(cm), A2 = 2(cm), 1   và  2   . Phương trình dao động tổng hợp của chúng có 4 4 dạng:     A. x  8cos t   (cm) B. x  4cos t   (cm)  4  4  5   5  C. x  8cos t   (cm) D. x  4cos t   (cm)  4   4   2  Câu 8: Tại vị trí vật cản cố định A, sóng tới có phương trình uA = acos t  . Sóng phản xạ tại một  T  điểm M cách A một khoảng x được viết 2  x  2  x  A. v M  a cos  t   B. v M  a cos  t   T  v T  v 2  x  2  x  C. v M  a cos  t   D. v M  a cos  t   T  v T  v Câu 9: Cho một sợi dây đàn dài   1 (m) cố định hai đầu. Dây đang rung với tần số 100(Hz). Người ta thấy trên dây có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây bằng: A. 40(m/s) B. 20(m/s) C. 50(m/s) D. 30(m/s) Câu 10: Hai điểm S1, S2 cách nhau 16(cm) trên mặt một chất lỏng dao động với phương trình u S1  u S2  a cos100t , vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,4(m/s). Giữa S1, S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại: A. 20 B. 40 C. 41 D. 39 Câu 11: Âm sắc của một âm là một đặc trưng sinh lý tương ứng với đặc trưng vật lý nào dưới đây của âm? A. Tần số B. Cường độ C. Mức cường độ D. Đồ thị dao động Câu 12: Một người đứng cách một nguồn âm một khoảng r thì cường độ âm là I. Khi người này đi ra xa nguồn âm thêm 30(m) thì người ta thấy cường độ âm giảm đi 4 lần. Khoảng cách r bằng: A. 15(m) B. 30(m) C. 45(m) D. 60(m) Câu 13: Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng 1 = 60(m), khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng 2 = 80(m), khi mắc nối tiếp C1 và C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng bằng: 2
  3. A. 24(m) B. 48(m) C. 60(m) D. 72(m) Câu 14: Mạch dao động có tụ C = 15000(pF) và cuộn cảm L = 5(H), điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ là 1,2(V). Cường độ dòng điện qua mạch bằng: A. 0,046(A) B. 0,4(A) C. 0,2(A) D. 0,46(A) Câu 15: Thuyết điện từ Mắc-xoen đề cập vấn đề gì? A. Tương tác của điện trường với điện tích B. Tương tác của từ trường với dòng điện C. Tương tác của điện từ trường với các điện tích D. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường Câu 16: Tìm phát biểu đúng? A. Sự biến đổi của điện trường (giữa các bản tụ điện) tương đương với dòng điện. Dòng điện này gọi là dòng điện dịch B. Dòng điện dẫn chỉ là dòng dịch chuyển của các electron tự do C. Dòng điện dẫn là dòng dịch chuyển của các hạt mang điện theo một chiều nhất định D. Dòng điện dẫn và dòng điện dịch đều gây ra hiệu ứng Jun-Lenxơ Câu 17: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, khi nam châm bắt đầu quay với vận tốc góc . Phát biểu nào sau đây đúng? A. Lực điện từ tác dụng lên khung dây làm nó quay ngược chiều với nam châm B. Khung dây quay cùng chiều với nam châm với vận tốc 0 >  vận tốc góc quay của nam châm C. Khung dây quay cùng chiều với nam châm với vận tốc 0 <  D. Khung dây quay ngược chiều với nam châm với vận tốc 0 >  Câu 18: Nguyên nhân nào làm giảm hiệu suất của máy biến thế? A. Tác dụng Joule B. Dòng Foucault C. Tác dụng cảm ứng điện từ D. Cả A và B đúng Câu 19: Cho mạch điện như hình vẽ với UAB = 300(V), UNB = 140(V), dòng điện i trễ pha so với uAB một góc  (cos = 0,8), cuộn dây thuần cảm. Vôn kế V chỉ giá trị: R A. 100(V) L N C A B B. 200(V) C. 300(V) V D. 400(V) Câu 20: Một trạm phát điện truyền đi với công suất 100(kW), điện trở dây dẫn là 8() Hiệu điện thế ở n hai đầu trạm là 1000(V). Nối hai cực của trạm phát điện với một biến thế có k  1  0,1 . Cho hao phí n2 trong máy biến thế không đáng kể. Hiệu suất tải điện của nó là: A. 90 B. 99,2 C. 80 D. 92 1 Câu 21: Đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 100(), cuộn dây thuần cảm L  (H) và tụ điện có điện  10 4 dung C  (F) mắc nối tiếp. Dòng điện qua mạch có biểu thức i  2 cos100t (A). Hiệu điện thế 2 hai đầu mạch có biểu thức: 3
  4.     A. u  200 cos100t   (V) B. u  200 cos100t   (V)  4  4     C. u  200 2 cos100t   (V) D. u  200 2 cos100t   (V)  4  4 0,6 10 4 Câu 22: Cho mạch điện như hình vẽ, L  (H), C  (F), r = 30(), uAB = 100 2 cos100t(V).   Công suất trên R lớn nhất khi R có giá trị: A. 40() R r, L C A B B. 50() C. 30() D. 20() Câu 23: Cho đoạn mạch RLC như hình vẽ, uAB = 100 2 cos100t(V). Thay đổi R đến R0 thì Pmax = 200(W). Giá trị R0 bằng: R L C A. 75() A B B. 50() C. 25() D. 100() Câu 24: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp với u AB  200 2 cos100t (V). Số chỉ trên hai vôn kế là 2 như nhau nhưng giá trị tức thời của chúng lệch pha nhau . Các vôn kế chỉ giá trị nào sau đây? 3 R L C A. 100(V) A B B. 200(V) C. 300(V) V1 V2 D. 400(V) Câu 25: Cho mạch R, L, C nối tiếp đang trong tình trạng cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện, giữ nguyên tất cả các thông số khác. Chọn phát biểu sai? A. Hệ số công suất của mạch giảm B. Cường độ hiệu dụng của dòng giảm C. Hiệu thế hiệu dụng trên tụ tăng D. Hiệu thế hiệu dụng trên điện trở giảm Câu 26: Cho các ánh sáng đơn sắc màu tím, màu lam, màu lục, màu da cam đi qua lăng kính với những góc tới khác nhau. Chiết suất của lăng kính nhỏ nhất đối với ánh sáng đơn sắc nào sau đây? A. màu lam B. màu da cam C. màu lục D. màu tím Câu 27: Lần lượt chiếu sáng hai khe Young bằng các ánh sáng có bước sóng 1 = 0,45(m) và 2. Người ta thấy vân sáng bậc 6 ứng với bức xạ 1 trùng với vân sáng bậc 5 ứng với bức xạ 2. Tìm 2 ? A. 0,54(m) B. 0,46(m) C. 0,36(m) D. 0,76(m) Câu 28: Chọn câu sai? A. Mặt trời có thể phát ra được sóng điện từ có bước sóng của tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng màu đỏ B. Một vật rắn bị nung nóng đỏ vừa phát ra tia hồng ngoại vừa phát ra ánh sáng nhìn thấy C. Các tia có bước sóng càng ngắn càng có tính đâm xuyên mạnh, dễ tác dụng lên kính ảnh 4
  5. D. Tia âm cực đập vào tấm kim loại có nguyên tử lượng lớn phát ra tia X. Tia X có bước sóng dài hơn bước sóng của tia tử ngoại nên truyền đi với vận tốc lớn hơn Câu 29: Hiệu điện thế cực tiểu trên ống tia X để có thể phát được tia X có bước sóng 0,36(nm) là: A. 34500(V) B. 5520(V) C. 3450(V) D. 5792(V) Câu 30: Một nguồn sáng đơn sắc có  = 0,64(m) chiếu vào hai khe Young cách nhau a = 3(mm), màn cách hai khe 3(m). Miền vân giao thoa trên màn (vân sáng trung tâm nằm chính giữa) có bề rộng 12(mm). Số vân tối quan sát được trên màn là: A. 16 B. 17 C. 18 D. 19 Câu 31: Quan sát một tấm thủy tinh màu đen, người ta giải thích rằng sở dĩ có màu đen vì tấm thủy tinh này A. hấp thụ lọc lựa ánh sáng trong miền nhìn thấy B. cho tất cả ánh sáng trong miền nhìn thấy truyền qua C. hấp thụ hoàn toàn mọi ánh sáng nhìn thấy truyền qua nó D. hấp thụ mọi ánh sáng nhìn thấy và chỉ cho tia màu đen đi qua Câu 32: Laze được hiểu đó là A. một loại nguồn sáng như các loại nguồn sáng thông thường khác B. sự khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích C. một loại nguồn sáng có cường độ mạnh dựa vào sự phát xạ tự phát D. sự khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ tự phát Câu 33: Trong quang phổ của nguyên tử Hydro, vạch thứ nhất và thứ tư của dây Banme có bước sóng tương ứng là  1  0,6563 (m) và 2 = 0,4102(m). Bước sóng của vạch thứ ba trong dãy Pasen là: A. 1,8751(m) B. 1,826(m) C. 1,218(m) D. 1,0939(m) Câu 34: Một tế bào quang điện có cường độ dòng quang điện bão hòa là 80(A). Số electron bức ra khỏi catốt trong 1(s): A. 2.1014 hạt B. 5.1014 hạt C. 3.1014 hạt D. 4.1014 hạt Câu 35: Một tế bào quang điện đang có dòng điện I chạy qua. Muốn giảm dòng điện đó để chỉ còn lại một nửa, ta làm cách nào trong các cách sau đây: A. Giảm hiệu điện thế UAK xuống còn một nửa B. Tăng gấp đôi bước sóng ánh sáng chiếu vào C. Giảm đi một nửa cường độ chùm sáng chiếu vào tế bào quang điện D. Tăng gấp đôi khoảng cách giữa anốt - catốt Câu 36: Chiếu một chùm sáng tử ngoại có bước sóng 0,25(m) vào một lá vônfram có công thoát 4,5(eV). Tính vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện bắn ra khỏi mặt lá vônfram. Cho khối lượng của electron me = 9.10–31(kg): A. 4,08.105(m/s) B. 8,72.105(m/s) C. 1,24.106(m/s) D. 4,81.105(m/s) Câu 37: Xét một lượng chất phóng xạ tecnexi 99 Tc . Sau 24 giờ người ta thấy lượng phóng xạ của mẫu 43 1 chất chỉ còn lại lượng phóng xạ ban đầu. Hãy tìm chu kỳ bán rã của chất phóng xạ tecnexi này: 16 A. 12 giờ B. 8 giờ C. 4 giờ D. 6 giờ 5
  6. Câu 38: Tìm phát biểu đúng về qui tắc dịch chuyển? A. Trong phóng xạ , hạt nhân con lùi hai ô trong bảng tuần hoàn B. Trong phóng xạ –, hạt nhân con lùi một ô C. Trong phóng xạ +, hạt nhân con tiến một ô D. Trong phóng xạ  có kèm tia , hạt nhân con không lùi, không tiến 210 Câu 39: Chất phóng xạ pôlôni 84 Po có chu kỳ bán rã T = 138 ngày. Một lượng pôlôni ban đầu m0, sau 276 ngày chỉ còn lại 12(mg). Tìm lượng pôlôni ban đầu m0: A. 36(mg) B. 24(mg) C. 60(mg) D. 48(mg) Câu 40: Nhận xét nào sau đây về hiện tượng hủy cặp hoặc sinh cặp là không đúng? A. Hạt và phản hạt có khối lượng nghỉ khác không, khi xảy ra hiện tượng hủy cặp, hạt sản phẩm có khối lượng nghỉ bằng không B. Quá trình hủy cặp giữa êlectron và pôzitron tuân theo phương trình e– + e+   +  C. Từ những phôtôn, khi xảy ra hiện tượng sinh cặp, các hạt và phản hạt được tạo thành có khối lượng nghỉ bằng không D. Hai hạt có cùng khối lượng nghỉ, cùng spin s nhưng điện tích có độ lớn bằng nhau và trái dấu, chúng được gọi là hạt và phản hạt của nhau PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần: Phần I và Phần II Phần I: Theo chương trình Chuẩn (10câu, từ câu 41 đến câu 50): Câu 41: Con lắc đơn trong thang máy đứng yên có chu kỳ T. Khi thang máy chuyển động, chu kỳ con lắc là T'. Nếu T  T' thì thang máy sẽ: A. Đi lên nhanh dần đều B. Đi lên chậm dần đều C. Đi xuống nhanh dần đều D. Cả B và C đúng Câu 42: Hình bên biểu diễn một sóng ngang truyền từ trái sang phải. Hai phần tử P và Q của môi trường đang chuyển động như thế nào ngay tại thời điểm đang khảo sát? A. P đi lên còn Q đi xuống B. Cả hai đang đi chuyển sang phải C. P đi xuống còn Q đi lên P Q D. Cả hai đang dừng lại Câu 43: Trong sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây? A. Mạch phát sóng điện từ B. Mạch biến điệu C. Mạch tách sóng D. Mạch khuếch đại Câu 44: Một tụ điện có dung kháng 30(). Chọn cách ghép tụ điện này nối tiếp với các linh kiện điện tử khác dưới đây để được một đoạn mạch mà dòng điện qua nó trễ pha so với hiệu thế hai đầu mạch  một góc 4 A. một cuộn thuần cảm có cảm kháng bằng 60() B. một điện trở thuần có độ lớn 30() C. một điện trở thuần 15() và một cuộn thuần cảm có cảm kháng 15() D. một điện trở thuần 30() và một cuộn thuần cảm có cảm kháng 60() Câu 45: Tia tử ngoại được ứng dụng để 6
  7. A. chữa bệnh ung thư nông, ngoài da B. xác định các vết xước, vết nứt trên bề mặt sản phẩm C. xác định các khuyết tật trong lòng sản phẩm D. sấy khô các sản phẩm và sưởi ấm ngoài da Câu 46: Xác định công thoát của electron ra khỏi kim loại với  kích thích 0,330(m), U hãm có giá trị 1,38(V): A. 4.10–19(J) B. 3,015.10–19(J) C. 3,8.10–19(J) D. 2,10.10–19(J) Câu 47: Tìm phát biểu sai về lực hạt nhân: A. Lực hạt nhân có trị số lớn hơn cả lực đẩy culông giữa các prôtôn B. Lực hạt nhân là lực hút khi khoảng cách giữa hai nuclôn nhỏ hơn kích thước hạt nhân và lực đẩy khi khoảng cách giữa chúng lớn C. Lực hạt nhân chỉ là lực hút D. Lực hạt nhân không có tác dụng khi các nuclôn cách xa nhau hơn kích thước hạt nhân Câu 48: Tính tần số của hai phôtôn sinh ra do sự hủy của cặp êlectron - pôzitron ở trạng thái nghỉ A. 1,23.1018(Hz) B. 1,23.1019(Hz) C. 1,23.1020(Hz) D. 1,23.1021(Hz) Câu 49: Một piôn đứng yên phân rã thành muyôn và nơtrino theo sơ đồ +  + + . Biết năng lượng nghỉ của piôn và muyôn tương ứng là 139,5(Mev) và 105,7(Mev). Động năng mà hai hạt được tạo thành nhận được là A.k + k = 2,7.10–12(J) B. k + k = 5,4.10–12(J) C. k + k = 1,6.10–13(J) D. k + k = 3,39.10–12(J) Câu 50: Các đồng vị phóng xạ có những ứng dụng nào sau đây: A. Đánh dấu nguyên tử B. Dò khuyết tật của vật đúc C. Xác định tuổi vật cổ D. Tất cả các câu trên Phần II: Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60): Câu 51: Hai người A và B đứng trên chiếc đu quay tròn, A ở ngoài rìa, B ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đu. Gọi vA, vB, A, B lần lượt là tốc độ và gia tốc góc của A và B. Kết luận nào sau đây là đúng? A. vA = 2vB, A = B B. vA > vB, A > B C. vA < vB, A = B D.vA = vB, A > B Câu 52: Một bánh đà quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ và sau 5(s) thì có tốc độ góc 200(rad/s) và có động năng quay là 60(kJ). Tính gia tốc góc và momen quán tính của bánh đà đối với trục quay A. 40(rad/s2), 3(kg.m2) B. 20(rad/ s2), 3(kg.m2) 2 2 C. 40(rad/ s ), 6(kg.m ) D. 20(rad/ s2), 6(kg.m2) Câu 53: Một vành tròn có bán kính R = 20(cm), khối lượng M = 1(kg) đang đứng yên. Tác dụng vào một điểm trên vành một lực tiếp tuyến có độ lớn F = 5(N). Bỏ qua ma sát. Gia tốc góc của vành trong chuyển động quay xung quanh trục cố định, đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng của vành bằng A. 10(rad/s2) B. 15(rad/s2) C. 20(rad/s2) D. 25(rad/s2) 7
  8. Câu 54: Cho hệ như hình vẽ. Ròng rọc là đĩa tròn đồng chất, khối lượng m. Các vật có khối lượng 2m và m. Cho gia tốc trọng trường là g, dây mãnh và không co dãn. Bỏ qua ma sát. Khi để hệ tự chuyển động, gia tốc các vật bằng: g 2g m A. B. 7 7 3g 4g C. D. 7 7 m 2m     Câu 55: Cho hai dao động: x 1  4 sin  t   (cm); x 2  4 sin  t   (cm). Dao động tổng hợp của  6  3 chúng có phương trình:     A. x  4 sin  t   (cm) B. x  8 sin  t   (cm)  6  6     C. x  4 2 sin  t   (cm) D. x  4 2 sin  t   (cm)  3  12  Câu 56: Hiệu ứng Doppler gây ra hiện tượng gì sau đây? A. Thay đổi cường độ âm khi nguồn âm chuyển động so với người nghe B. Thay đổi độ cao của âm khi nguồn âm chuyển động so với người nghe C. Thay đổi âm sắc của âm khi người nghe chuyển động lại gần nguồn âm D. Thay đổi độ to và âm sắc khi nguồn âm chuyển động Câu 57: Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây? A. Mạch thu sóng điện từ B. Mạch biến điệu C. Mạch tách sóng D. Mạch khuếch đại Câu 58: Cho một mạch mắc nối tiếp có dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch một góc  nhỏ hơn . Chọn câu đúng? 2 A. Trong đoạn mạch không thể có cuộn cảm B. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không C. Nếu tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch mạch tăng D. Nếu tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch giảm Câu 59: Các vạch quang phổ của các thiên hà A. đều bị lệch về phía bước sóng ngắn B. đều bị lệch về phía bước sóng dài C. hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả D. có trường hợp lệch về phía bước sóng ngắn, có trường hợp về phía bước sóng dài Câu 60: Tốc độ tương đối của đồng hồ chuyển động đối với người quan sát đứng yên bằng bao nhiêu để người cùng chuyển động với đồng hồ thấy tốc độ chạy của nó chỉ còn một nửa? (c là vận tốc ánh sáng trong chân không) A. v = 0,707c B. v = 0,866c C. v = 0,9c D. v = 0,550c 8
  9.  ĐÁP ÁN (Đề số 01) Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn 1 D 11 D 21 A 31 C 41 D 51 A 2 C 12 B 22 B 32 B 42 C 52 A 3 A 13 B 23 C 33 D 43 C 53 D 4 A 14 A 24 B 34 B 44 D 54 B 5 D 15 D 25 C 35 C 45 B 55 D 6 D 16 A 26 B 36 A 46 C 56 B 7 B 17 C 27 A 37 D 47 B 57 B 8 C 18 D 28 D 38 A 48 C 58 C 9 C 19 D 29 C 39 D 49 B 59 B 10 D 20 B 30 C 40 C 50 D 60 B ------------------------ Hướng dẫn: Trung tâm đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực ĐH Quốc gia TP.HCM (217 Võ Thị Sáu, quận 3) 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản