intTypePromotion=3

Đề ôn thi Đại học năm 2014 môn Vật Lí - Đề số 7 (kèm hướng dẫn giải)

Chia sẻ: Linh Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
108
lượt xem
19
download

Đề ôn thi Đại học năm 2014 môn Vật Lí - Đề số 7 (kèm hướng dẫn giải)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp các bạn học sinh chuẩn bị tốt kì thi Đại học - Cao đẳng sắp tới mời các bạn tham khảo đề ôn thi Đại học năm 2014 môn Vật Lí - Đề số 7 với nội dung sau: Mạch điện xoay chiều, hiệu điện thế, tia X...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn thi Đại học năm 2014 môn Vật Lí - Đề số 7 (kèm hướng dẫn giải)

  1. ĐỀ SỐ 7 Câu 1. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và 1 thoả mãn điều kiện L  thì C A. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và cuộn cảm bằng nhau. C. tổng trở của mạch đạt giá trị lớn nhất. D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại. 210 Câu 2. Lúc đầu một mẫu Pôlôni 84 Po nguyên chất, có khối lượng 2g, chất phóng xạ này phát ra hạt  và biến thành hạt nhân X. Tại thời điểm khảo sát, người ta biết được tỉ số giữa khối lượng X và khối lượng Pôlôni còn lại trong mẫu vật là 0,6. Cho biết chu kì bán rã của Pôlôni là T = 138 ngày, NA = 6,023. 1023 hạt/mol. Tuổi của mẫu vật khoảng A. 99,19 ngày. B. 91,19 ngày. C. 95,19 ngày. D. 97,19 ngày. Câu 3. Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, tần số dòng điện f = 50Hz, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U = 100V, cuộn dây 2 thuần cảm L  H , C  31,8F , R  100 . Cường độ hiệu dụng của dòng điện là  2 A. 2A. B. A. C. 2A. D. 1A. 2 Câu 4. Bắn hạt  có động năng 4MeV vào hạt nhân 14 N đứng yên thì thu được một prôton và hạt nhân X. Giả sử hai hạt sinh ra có 7 cùng tốc độ. Tính tốc độ của prôton. Cho: m = 4,0015u; mX = 16,9947u; mN = 13,9992u; mp = 1,0073u; 1u = 931MeV/c2. A. 30,85.105m/s B. 22,15.105m/s C. 30,85.106m/s D. 22,815.106 m/s Câu 5. Một ống Tia X có công suất trung bình 200W, điện áp giữa anôt và catôt là 10kV, vận tốc ban đầu của electron bức ra khỏi catốt là 1,712.107m/s. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen là A. 6,48.10–8m B. 6,12.10–8m C. 6,87.10–8m D. 6,93.10–8m Câu 6. Biết bước sóng của hai vạch trong dãy Banme là vạch đỏ H = 0,6563m và vạch tím H = 0,4102m. Bước sóng vạch quang phổ trong dãy Pasen ứng với sự dịch chuyển P sang M là A. 1,4939m B. 1,0939m C. 1,2939m D. 1,6939m Câu 7. Với một bức xạ có bước sóng thích hợp thì cường độ dòng quang điện bão hoà A. triệt tiêu, khi cường độ chùm sáng kích thích nhỏ hơn một giá trị giới hạn. B. tỉ lệ với cường độ chùm sáng. C. tỉ lệ với bình phương cường độ chùm sáng. D. tỉ lệ với căn bậc hai của cường độ chùm sáng. Câu 8. Một máy biến áp gồm có cuộn sơ cấp 300 vòng, cuộn thứ cấp 1500 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là A. 400V. B. 600V. C. 500V. D. 700V. Câu 9. Một vật dao động điều hoà theo phương ngang với tần số góc 10rad/s. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một khoảng 2cm rồi truyền cho vật vận tốc 20cm/s theo phương dao động. Biên độ dao động của vật là A. 2 2 cm B. 2 cm C. 4 cm D. 2 cm Câu 10. Điều nào sau đây là sai khi nói về phản ứng dây chuyền? A. Trong phản ứng dây truyền, số phân hạch tăng rất nhanh trong thời gian ngắn. B. Khi số nơtron trung bình lớn hơn 1, con người không thể điều khiển được phản ứng dây chuyền. 238 C. Phản ứng day truyền luôn xảy ra khi có một phân hạch xảy ra trong khối chất phóng xạ 92 U . D. Khi số nơtron trung bình bằng 1, con người có thể điều khiển được phản ứng dây truyền. Câu 11. Kim loại dùng làm ca tốt của tế bào quang điện có công thoát electron A = 1,8eV. Chiếu vào ca tốt ánh sáng có bước sóng   600nm . Tách từ chùm electron bắn ra một electron có vận tốc lớn nhất rồi cho bay từ A đến B trong một điện trường mà hiệu điện thế UAB = -200V. Vận tốc của electron ở điểm B là A. 7,17.106m/s B. 8,4.106m/s C. 5,47.106m/s D. 6,97.106m/s Câu 12. Con lắc đơn treo bằng một thanh cứng trọng lượng rất nhỏ so với quả nặng, không dãn, độ dài l = 0,98m. Dùng con lắc nói trên để điều khiển đồng hồ quả lắc. Gia tốc rơi tự do ở đặt là g = 9,819m/s2, và nhiệt độ là 200C. Đồng hồ chạy đúng giờ. Hệ số nở dài của dây treo là λ = 2.10-5K-1. Treo con lắc ấy ở Hà Nội, nơi có gia tốc rơi tự do là g = 9,793m/s2 và nhiệt độ 300C Để đồng hồ chạy đúng thì phải thay đổi chiều dài con lắc như thế nào? A. giảm chiều dài 0,279cm. B. tăng chiều dài 0,279cm. C. giảm chiều dài 0,173cm. D. tăng chiều dài 0,173cm. Câu 13. Cho một mạch dao động điện từ LC đang dao động tự do, độ tự cảm L = 1mH. Người ta đo được điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 10V, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1mA. Bước sóng điện từ mà mạch này phát ra có giá trị
  2. A. 18,85m. B. 1,885m. C. 1885m. D. 188,5m. Câu 14. Hai khe Young cách nhau a = 3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m, ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm có bước sóng 0,6μm. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm là A. vân sáng bậc 2. B. vân sáng bậc 3. C. vân tối thứ 2. D. vân tối thứ 3. Câu 15. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 20N/m va vật nặng m = 100g. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra 1 đoạn 6cm rồi truyền cho vật vận tốc 20 14cm / s hướng về vị trí cân bằng. Biết rằng hề số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,4, lấy g  10m / s 2 . Tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc bằng A.109,33 cm/s B.80 2 cm/s C. 20 10 cm/s D. 40 6 cm/s Câu 16. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 10cm dao động cùng pha và có bước sóng 2cm. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB là A. 5. B. 7. C. 11. D. 9. Câu 17. Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi A. lực tác dụng đổi chiều. B. lực tác dụng bằng không. C. lực tác dụng có độ lớn cực đại. D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. Câu 18. Cường độ dòng điện tức thời trong một mạch dao động LC lí tưởng là i = 0,08cos(2000t)A. Cuộn dây có độ tự cảm là L = 50mH. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng là A. 4,73V. B. 6,57V. C. 5,66V. D. 7,45V. Câu 19. Khi đặt điện áp không đổi 12V vào hai đầu một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L thì dòng điện qua cuộn dây là dòng điện một chiều có cường độ 0,15A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó là 1A, cảm kháng của cuộn dây bằng A. 30 Ω. B. 60 Ω. C. 40 Ω. D. 50 Ω. Câu 20. Một vật có khối lượng 200g thực hiện đồng thời 2 dao động điều hoà có phương trình: x1  4 cos 10t  cm và   x 2  4 3cos 10t   cm . Động năng của vật tại ly độ 3cm là  2 A. 0,27J. B. 0,76J. C. 0,91J. D. 0,54J. Câu 21. Người ta dùng cách nào sau đây để duy trì dao động điện từ trong mạch với tần số riêng của nó? A. Đặt vào mạch một hiệu điện thế xoay chiều. B. Đặt vào mạch một hiệu điện thế một chiều không đổi. C. Dùng máy phát dao động điện từ điều hoà. D. Tăng thêm điện trở của mạch dao động. Câu 22. Hai con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lượng lần lượt là 2m và m. Tại thời điểm ban đầu đưa các vật về vị trí để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho hai vật dao động điều hòa. Biết tỉ số cơ năng dao động của hai con lắc bằng 4. Tỉ số độ cứng của hai lò xo là A. 4. B. 2. C. 8. D. 1. Câu 23. Tính tốc độ v của một hạt theo tốc độ ánh sáng c. Biết động năng của hạt bằng 2 lần năng lượng nghỉ của nó? 5 2 3 8 A. c . B. c . C. c . D. c . 3 3 3 3 Câu 24. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện thế hai đầu đoạn mạch C u  U 2cos 100t  V (U không đổi), điện trở các khóa k và ampe kế không đáng kể. 1 A R B A 104 2 L C F . Khi khóa k chuyển từ vị trí 1 sang vị trí 2 thì số chỉ của ampe kế không thay đổi.  Độ tự cảm L của cuộn dây là 0,5 1 1, 25 0, 2 A. H B. H C. H D. H     Câu 25. Chất phóng xạ 210 Po phóng ra tia  thành chì 206 Pb. Ban đầu có 0,168g Pôlôni. Chu kỳ bán rã của Pôlôni là 138 ngày 84 82 đêm. Sau 414 ngày đêm lượng chì tạo thành là A. 0,144g. B. 0,194g. C. 0,164g. D. 0,174g. Câu 26. Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau khi đi qua lăng kính thuỷ tinh thì A. không bị lệch và không đổi màu. B. chỉ đổi màu mà không bị lệch. C. chỉ bị lệch mà không đổi màu. D. vừa bị lệch, vừa đổi màu. Câu 27. Xét một hệ quả cầu và lò xo đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ dao động của hệ là T = 1s. Chọn chiều dương thẳng đứng hướng xuống, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Sau khi hệ dao động được 2,5s quả cầu ở tọa độ x  5 2 cm đi theo chiều âm của quỹ đạo và vận tốc đạt giá trị 10 2 cm/s. Gọi M và N là vị trí thấp nhất và cao nhất của quả cầu, P là trung điểm của OM, Q là trung điểm của ON. Tốc độ trung bình của quả cầu trên đoạn đường từ P đến Q là
  3. A. 50cm/s. B. 55cm/s. C. 60cm/s. D. 65cm/s. 210 206 210 Câu 28. Đồng vị 84 Po phóng xạ  tạo thành chì 82 Pb . Ban đầu một mẫu chất 84 Po có khối lượng là 1mg. Tại thời điểm t1 tỉ lệ 210 giữa số hạt nhân Pb và số hạt nhân 84 Po trong mẫu là 7 : 1. Tại thời điểm t2 = t1 + 414 ngày thì tỉ lệ đó là 63 : 1. Chu kì bán rã của 210 84Po là A. 127 ngày. B. 138 ngày. C. 153 ngày. D. 176 ngày. Câu 29. Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, biểu thức điện thế hai đầu đoạn mạch luôn là u  200cos 100t  V. Cuộn dây thuần 2 P cảm có độ tự cảm L  H, , tụ điện có điện dung C  31,8F, R thay đổi được. Giá trị của R để P  max là  2 A. 26,8Ω. B. 37,3Ω. C. 47,1Ω. D. 52,7Ω. Câu 30. Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ học? A. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn. B. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng. C. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất khí. D. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chân không. Câu 31. Chiếu một tia sáng trắng từ không khí vào một bản thuỷ tinh có chiều dày e =17cm dưới góc tới i  630. Biết chiết suất của thủy tinh đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là n đ  1,37; n t  1,54 . Khoảng cách từ vệt đỏ đến vệt tím ở mặt thứ hai của bản mặt là A. 17,73mm. B. 33,78mm. C. 24,96mm. D. 21,12mm. Câu 32. Cho một đoạn mạch RLC không phân nhánh, cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm của cuộn dây có thể thay đổi được. Khi thay đổi giá trị của L thì thấy ở thời điểm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở cực đại thì điện áp này gấp bốn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây cực đại thì điện áp này so với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở khi đó gấp A. 4,25 lần. B. 2,5 lần. C. 4 lần. D. 4 2 lần. Câu 33. Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại. Biết năng lượng dùng để tách một electron ra khỏi kim loại này là 3,31.10-19 J. Chiếu vào ca tốt ánh sáng có bước sóng λ = 0,5μm, hiệu điện thế giữa anot và ca tôt là 10V. Vận tốc cực đại của electron khi đến anot là A. 12,37. 105m/s.. B. 19,14. 10 5m/s.. C. 9,32. 105m/s. D. 13,57. 105m/s..   Câu 34. Khung dây gồm N = 250 vòng quay đều trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 2.10 -2T, vectơ cảm ứng từ B vuông góc với trục quay của khung, diện tích của mỗi vòng dây là S = 400cm2. Chọn gốc thời gian lúc pháp tuyến của khung song song và cùng  1 chiều với B . Giá trị của suất điện động cảm ứng ở thời điểm t  s là 40 A. 12,96V. B. 12,26V. C. 12,76V. D. 12,56V. Câu 35. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện. B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện. C. Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó. D. Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó. 1 104 Câu 36. Đặt điện áp u  100 2 cos 100t  V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp R  30, L  H, C  F.  0, 6 Khi điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm là 100 2V và đang tăng thì điện áp tức thời hai đầu điện trở là A. 30 3V B. 30 3V C. 30 6V D. 30 6V Câu 37. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khi màn cách hai khe một khoảng D1 người ta nhận được một hệ vân. Dời D màn đến vị trí D2 người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ 7 trùng với vân sáng bậc 8 của hệ vân lúc đầu. Tỉ số 1 là D2 13 13 11 9 A. B. C. D. 16 14 12 10 Câu 38. Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là 50 dB và 44 dB. Mức cường độ âm tại B là A. 36dB. B. 38dB. C. 32dB. D. 34dB. Câu 39. Khi chiếu một chùm sáng vào một kim loại thì có hiện tượng quang điện xảy ra. Nếu dùng hiệu điện thế hãm bằng - 3V thì các êlectron quang điện bị giữ lại không bay sang anot được. Cho biết giới hạn quang điện của kim loại đó là λ0 = 0,5μm Tách một   chùm hẹp các electron rồi hướng chúng vào trong từ trường đều B = 2.10 - 4T sao cho v0max  B . Bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường là
  4. A. 2,92.10-2m. B. 1,73.10-2m. C. 3,43.10-2m. D. 1,29.10-2m. Câu 40. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 4H và một tụ điện C = 40nF. Bước sóng điện từ mà mạch thu được có giá trị gần giá trị nào sau đây nhất? A. 700m B. 600m C. 754m D. 654m 2 2 Câu 41. Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m, dao động điều hòa tại nơi có g = 10m/s , lấy   10. Chu kỳ dao động của con lắc là A. 1s. B. 1,6s. C. 2s. D. 2,4s Câu 42. Tại một nơi ngang bằng mực nước biển, ở nhiệt độ 100C, một đồng hồ quả lắc trong một ngày đêm chạy nhanh trung bình là 6,485s. Coi đồng hồ được điều khiển bởi một con lắc đơn, thanh treo con lắc có hệ số nở dài   2.105 K 1. Đưa đồng hồ lên đỉnh núi, tại đó nhiệt độ là 60C ta thấy đồng hồ chạy đúng giờ. Coi Trái Đất là hình cầu, có bán kính R = 6400km. Độ cao của đỉnh núi so với mực biển là A. 0,736km. B. 0,643km. C. 0,976km. D. 0,873km. Câu 43. Hai chất điểm M1 , M 2 cùng dao động điều hoà trên trục Ox xung quang gốc O với cùng tần số f, biên độ dao động của  M1 , M 2 tương ứng là 3cm, 4cm và dao động của M 2 sớm pha hơn dao động của M1 một góc . Khi khoảng cách giữa hai vật là 2 5cm thì M1 và M 2 cách gốc toạ độ lần lượt bằng A. 3,2cm và 1,8cm B. 2,86cm và 2,14cm C. 2,14cm và 2,86cm D. 1,8cm và 3,2cm Câu 44. Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung C = 5 F và một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 50mH. Biết điện áp cực đại trên tụ là 6V. Khi điện áp trên tụ điện là 4V thì cường độ dòng điện i khi đó là A. ± 0,45 A. B. ± 0,045 A. C. ± 0,5 A. D. ± 0,4 A. Câu 45. Đặt điện áp xoay chiều u  100 2cos 100t  V vào hai đầu đoạn mạch mắc C L R A B 0, 5 M N nối tiếp gồm điện trở thuần R  50, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L  H và tụ  điện có điện dung C thay đổi được như hình vẽ. Điều chỉnh C để điệp áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và B là A. 141V. B. 158V. C. 134V. D. 161V. 9 1 6 Câu 46. Cho phản ứng hạt nhân: 4 Be  1 H  3 Li  X Cho mBe = 9,01219u; mH = 1,00783u; mLi = 6,01513u; mX = 4,00260u; 1uc2 = 931,5MeV. Biết hạt proton có động năng 5,45MeV bắn phá hạt nhân Be đứng yên, Be bay ra với động năng 3,55MeV. Động năng của hạt X là A. 4,978MeV. B. 4,033MeV. C. 4,567MeV. D. 4,435MeV. Câu 47. Hai tấm kim loại A, B hình tròn được đặt gần nhau, đối diện và cách điện nhau. A được nối với cực âm và B được nối với cực dương của một nguồn điện một chiều. Để làm bứt các e từ mặt trong của tấm A, người ta chiếu chùm bức xạ đơn sắc công suất 4,9mW mà mỗi photon có năng lượng 9,8.10-19 J vào mặt trong của tấm A này. Biết rằng cứ 100 photon chiếu vào A thì có 1 electron quang điện bị bứt ra. Một số e này chuyển động đến B để tạo ra dòng điện qua nguồn có cường độ 1,6A. Phần trăm electron quang điện bức ra khỏi A không đến được B là A. 20%. B. 30%. C. 70%. D. 80%. Câu 48. Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần R = 80Ω, một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,64mH và một tụ điện có điện dung C = 40F mắc nối tiếp, biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch là u  282cos(100t)A. Biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây là  107   127  A. u L  56 2 cos 100t  V B. u L  56 2 cos  100t  V  180   180   107    127   C. u L  56cos 100t  V D. u L  56 cos  100t  V  180   180  Câu 49. Một nguồn sóng A có tốc độ truyền trong môi trường là 340m/s, khoảng cáchgiữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là 0,8m. Cho điểm M trên phương truyền sóng cách A một đoạn 4,25m. Tìm số điểm trên đoạn MA dao động vuông pha với nguồn A. A. 5. B. 4. C. 7. D. 6. Câu 50. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 100cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f = 10Hz, tốc độ truyền sóng 3m/s. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại đó A dao đông với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị nhỏ nhất là A. 10,73cm. B. 10,56cm. C. 10,87cm. D. 10,85cm. -------- HẾT ---------
  5. HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1. C Câu 2. C mo N A Ta có: Số hạt Pôlôni ban đầu: N o  ; Số Pôlôni còn lại: N  N o .et A Số hạt Pôlôni bị phân rã bằng số hạt nhân chì sinh ra: N  N o (1  et ) N Pb .A Pb Khối lượng chì tạo thành: m Pb  ; Khối Pôlôni còn lại: m  m o e t NA m Pb N Pb .A Pb A Pb 1  e t  206 1  e  t   t  t  t  0, 6  et  0, 62  t  95,19  ngaøy  m N A .m o e A e 210 e Câu 3. B Câu 4. A 2 2 m v 2m  K  Theo ĐLBT động lượng ta có: m v    m p  m x  v  v  2 2  2 m p  mX  m p  mX  1 mp m K  Động năng: K p  mv 2  2  12437, 7.106 K   0, 05MeV  796.1017 J 2  mp  m  2K p v  30,85.105 m / s mp Câu 5. A 1 1 2eU AK Áp dụng định lý động năng: mv 2  mv 2  eU AK  v  v 0  0 2 = 6,172.107m/s. 2 2 m 1 hc 2hc Tia Rơnghen phát ra có bước sóng nhỏ nhất khí: Wđ    mv2    min  2 = 6,48.10–8m 2  min mv Câu 6. B hc hc Với vạch H ta có:  E3  E 2 ; với vạch tím (H):  E6  E2  32  62 1 1 1 Ta có:    63 = 1,0939m  63 62 32 Câu 7. B Câu 8. B U2 N2 Ta có  U1 N1 N2 1500 Điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp: U 2  U1  120.  600V N1 300 Câu 9. A Câu 10. C Câu 11. B 2hc  1 1  v 0 max      308154,8m/s. m   0  mv 2 mv 2 max 2  0  eU AB  v max  v 2 max  eU AB  8,4.106m/s. 0 2 2 m Câu 12.A Để đồng hồ chạy đúng giờ thì phải điều chỉnh chiều dài của con lắc. Như vậy sự thay đổi chu kì của con lắc do 3 nguyên nhân: do nhiệt độ, vị trí địa lý và điều chỉnh: T 1 T 1 g T 1 l Nhiệt độ: 1  t = 10-4; vị trí địa lý: 2   .  13, 24.104 ; Điều chỉnh: 3  . T 2 T 2 g T 2 l Đồng hồ chạy đúng thì sự thay đổi chu kì tổng cộng phải bằng không:
  6. T T1 T2 T3 1 l     14, 24.10 4  .  0 T T T T 2 l  l  0, 279cm  0 phải giảm chiều dài một đoạn 0,279cm. Câu 13. D 2 LI0 LI2  CU 2  C  2  10 11 F 0 0 U0   2c LC  188,5m Câu 14.B Câu 15. A v2 Biên độ ban đầu: A 0  x 2  2  8cm  mg Tại vị trí cân bằng O1: Fđh  Fms  kx 0  mg  x 0   0, 02m  2cm k Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng: 1 1 1 kA 0  mv 2  kx 2  mg  A 0  x 0  2 max 0 2 2 2 k v max  m  A02  x 02   2g  A  x 0   109,33cm / s Câu 16. D Vì các nguồn dao động cùng pha nên số đường hoặc số điểm dao động cực đại: l l 10 10  k   k  -5 < k < 5. Suy ra: k = 0;  1;2;3; 4.   2 2 Vậy có 9 số điểm dao động cực đại Câu 17. C Câu 18. C 1 1 1 Từ công thức tính tần số goc:    C 2  3  5.10 6 F = 5F. LC L 50.10 .2000 2 1 1 1 Hiệu điện thế tức thời. Từ công thức năng lượng điện từ Li 2  Cu 2  LI2 0 2 2 2 I L 50.10 3 Với i  I  0 , suy ra: u  I0  0, 08  4 2V  5, 66V. 2 2C 25.106 Câu 19.B Câu 20. D Biên độ: A  A1  A 2  8cm 2 2 1 Năng lượng dao động: Wđ  m2  A 2  x 2   0, 54J . 2 Câu 21. C Câu 22. D 2 2 2 g g A 2 k m k A  k  A1  l01  2 ; A 2  l02  2  1  2  2 1  2 2   1   4  2  . 1 2 A 2 1 k1m2 k1  A2   k1  2 2 W1 k1  A1  k1  k 2  k1     4  4   1 W2 k 2  A 2  k 2  k1  k2 Câu 23. D Ta có: K  mc2  m 0 c2  2m 0 c2  mc2  m 0c 2 m0 c2 8 Hay: 3m0 c2  vc  0,829.108 m/s v 2 3 1 c2 Câu 24. B Ta có: ZC  100 ;   100 rad/s
  7. U U Khi khóa k ở vị trí 1 mạch là hai phần tử R và Tụ C. I   (1) Z 2 R  ZC 2 Khi khóa k ở vị trí 2 thì mạch bao gồm hai phần tử là R và cuộn dây thuần cảm L nên: C 1 , U AB U AB A R B I   A Z,AB R 2  ZL 2 2 L Theo giả thiết cường độ dòng điện trong hai trường hợp đó bằng nhau: U AB U AB 1 1    R 2  ZC 2 R 2  ZL 2 R 2  ZC 2 R 2  Z L2 Z 100 1  R 2  ZC 2  R 2  ZL2  ZL  ZC  100  L  L   H  100  Câu 25. A Câu 26. C Câu 27.C 2 2 v Ta có:    2 rad/s; A  x 2    = 10cm. T   Q P Dựa vào vòng tròn lượng giác: α 5 1    1 sin          2   t   s -5 5 10 2 6 3  6 s 10 Tốc độ trung bình: v    60 cm/s t 1 6 Câu 28. B Tại t1: Số hạt 84 Po còn lại N1  N 0eλt1 210 Số hạt Pb tạo thành bằng số hạt Po đã phân rã N1  N 0  N1  N0 1 eλt1  N1 1  e 7e λt1 λt1 Theo đầu bài:   8 (1) N1 eλt1 N 2 1 e  λt 2 Tương tự ta có tại t2::   63  eλt2  64 (2) N2 eλt2 Lấy (2) chia (1) thu được e λt1t2   8  T  138 ngày Câu 29. A 1 Ta có: ZL  L  200; Z C   100 C U2 Vì R thay đổi để P = Pmax thì: R  ZL  ZC  100  Pmax  = 100W. 2 Z L  ZC RU 2 373, 2 P 2  50R 2  2.104 R  50.104  0  R 2  400R  10000  0  R   R 2   ZL  ZC   26,8 Câu 30. D Câu 31. C Áp dụng định luật khúc xạ tại I: sin 630 i sin rđ   rđ  40,570 1,37 rt rđ 0 sin 63 sin rt   rt  35, 350 1, 54 T Đ O it iđ Ta có: H  ĐT  OĐ  OT  e  tgrđ  tgrt   170 tg40,57 0  tg35,350  24,96mm
  8. Câu 32. A Khi URmax (mạch có cộng hưởng), ta có: UL = UC và URmax = U = 4UL  R = 4ZC (1) U2  U2 Khi ULmax ta có: ULmax = R C (2) UC Từ (1) suy ra UR = 4UC (3) Từ (2) và (3) suy ra ULmax = 4,25 UR Câu 33. B hc hc 2hc  1 1  5 A  hf   0 = = 0,6 m . v 0max     = 3,82.10 m/s. 0 A m   0  1 1 2eU AK mv 2  mv0max  eU AK  vmax  v 2  max 2 0max  19,14. 105m/s. 2 2 m Câu 34. D Eo 4 Tần số góc:     20  rad/s NBS 250.2.102.400.10 4   Biểu thức của suất điện động cảm ứng tức thời: e  12,56 cos  20t   V.  2 1  1  Tại t  s thì e  12,56 sin  20 .   12, 56 V 40  40  Câu 35. A Câu 36.C 1 2 Ta có ZL  L  100; ZC   60; Z  R 2   Z L  Z C   50 C uC U0 Mặt khác ta lại có: I0   2 2A uR Z U 0R  I0 R  60 2V; U 0L  I 0 Z L  100 2V; U 0C  I0 ZC  120 2V α M Dựa vào vòng tròn lượng giác uL u 1  cos   L      u R   U 0R sin   30 6V U 0L 2 3 Câu 37. A D D D 13 6,5 2  8 1  1  a a D 2 16 Câu 38. A P Cường độ âm tại điểm cách nguồn âm khoảng R I      4R 2 A O M B IA R2 = M IM R2 A 2 I R  R R L A  L M  10lg A  10 lg  M   20 lg M  6  M  100,3 IM  RA  RA RA Mà M là trung điểm của AB nằm hai phía so với nguồn âm nên: R  RA R M  OM  B  R B  R A  2R M  1  2.100,3  R A 2 2 2 R  2 I R    B   1  2.100,3   A   B   RA  IB  R A  2 I R   LA  L B  10 lg A  10 lg  B   20 lg 1  2.100,3   13,963dB IB  RA   L B  L A  13,963  36dB Câu 39. A
  9. 1 2 Các êlectron quang điện bị giữ lại hoàn toàn không qua được anot nên: e U h  mv 0max 2 1 2 hc hf = A + mv 0 max .  hf = e U h + A = e U h + 2 0 19 8 e Uh c 1, 6.10 .3 3.10  f=  . 34   13, 245.1014 Hz . h  0 6,625.10 0,5.106 2h  c  6 Vận tốc ban đầu cực đại của electron: v 0max   f   = 1,027.10 m/s. m 0  v2 mv 0max Bán kính quỹ đạo của electron: ev 0max B  m 0max  R max   2,92.10-2m R max eB Câu 40. C   2c LC  753, 98m Câu 41. C A. 1s. B. 1,6s. C. 2s. D. 2,4s Câu 42. A Sự thay đổi chu kì của con lắc do 2 nguyên nhân: T 1 1 T h Nhiệt độ: 1  t  .2.10 5.  6  17,5   1,15.10 4 ; Độ cao: 2  T 2 2 T R T T1 T2 h Vậy sự thay đổi chu kì tổng cộng:    1,15.104   0  h = 0,736km T T T R Câu 43.D    Khoảng cách giữa hai vật : d  x1  x 2  A  A1  A 2 Chiếu lên Ox ; Oy :  A x  A1cos1  A 2cos2  3cm A 4 53   A  A 2  A 2  5cm; tan   x       x y  A y  A1 sin 1  A 2 sin 2  4cm Ay 3 180  53  Vậy khoảng cách giữa hai vật : d  5cos  t   cm  180  53  x  1,8cm Khi khoảng cách giữa hai vật là d  5  t  0 1 180  x 2  3, 2cm Câu 44. B Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung C = 5 F và một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 50mH. Biết điện C Ta có LI2  CU 2  I0  U 0 0 0  0, 06A L u 2 i2 u2 2  2  1  i   I0 1  2  0, 045A U0 I 0 U0 Câu 45. B Ta có: ZL  L  50 C L R 2 2 A B R Z L 1 M N Vì C thay đổi để U C max : ZC  = 100 Ω  C   31,8F ; ZL ZC U U C max  R 2  Z 2  100 2V L R U Áp dụng định luật Ôm: I   2A 2 R 2   ZL  ZC  Do đó: U MB  I. R 2  Z2  158V C Câu 46. B Ta có: E  (m0  m)c2  (9,01219 1,00783 6,01513  4,0026)uc2 = 2,133MeV
  10. Theo định luật bảo toàn năng lương: K p  m 0c2  m.c 2  K He  K Li  K He  E  K p  K Li  4, 033MeV Câu 47. D I Số electron đến được B trong 1s là I  n e e  n e   1013 e P 4,9.103 Số photon chiếu vào A trong 1s là P  n f   n f    5.1015  9,8.10 19 5.1015 Cứ 100 photon chiếu vào A thì có 1e bật ra, số e bật ra là  5.1013 . 100 Theo đề bài chỉ có 1013 electron đến được B nên phần trăm e quang điện bức ra khỏi A không đến được B là 5.1013  1013  0,8  80% 5.1013 Câu 48. D 1 2 ZL  L.  20; ZC   80 , Z  R 2   ZL  ZC   100 C Biểu thức đòng điện trong mạch: i  I0cos  t  i  ZL  ZC 3 37  U  37   tan     rad ; I0  0  2,8A  i  2,8cos  100t  A R 4 180 Z  180  Biểu thức hiệu điện thế hai đầu cuận dây: u L  U 0L cos  t  uL   127  127  U 0L  I0 ZL  56V ; uL  i    u L  56 cos 100t  V 2 180  180  Câu 49. A 2.d Ta biết 2 sóng dao động ngược pha khi độ lệch pha    (2.k  1)  Gần nhau nhất thì lấy k = 0 vậy   2.d  2.0,85  1, 7m  Gọi điểm trên MA cách nguồn một đoạn d dao động vuông pha với nguồn: d   2k  1 4  0  d  4, 25  0   2k  1  4, 25  0,5  k  4 4 Vậy có 5 điểm dao động vuông pha với nguồn. Câu 50. B v 300 Ta có     30cm . f 10 k=0 M Số vân dao động với biên độ dao động cực đại trên đoạn AB thõa mãn điều kiện:  AB  d 2  d1  k  AB . d1 d2 A B AB AB 100 100 Hay: k  k  3,3  k  3,3 .   3 3 k=1 Suy ra: k  0, 1, 2, 3 . Vậy để đoạn AM có giá trị bé nhất thì M phải nằm trên đường cực đại bậc 3 như hình vẽ và thõa mãn: d 2  d1  k  3.30  90cm (1) ( do lấy k = 3) Mặt khác, do tam giác AMB là tam giác vuông tại A nên ta có: AM  d 2  (AB2 )  (AM 2 )  100 2  d12 (2) Thay (2) vào (1) ta được: 1002  d12  d1  90  d1  10,56cm -------- HẾT ---------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản